Archív pre kategóriu ‘Zdravotníctvo’

Od zavedenia politického systému národného ohrozenia a národného zdierania po roku 1989 sa lieky neustále zdražujú a štát spolu so zdravotnými poisťovňami a niektorými lotrovskými výrobcami liekov občanom sťažujú a ohrozujú ich život.

 Naposledy sme zaznamenali zvýšenie cien u onkologicky chorých pacientov, cukrovkárov a chorých na srdcové choroby a to až o niekoľko stoviek Eur mesačne. Nejakým nedefinovateľným spôsobom tieto lieky vypadli z kategorizačného zoznamu, ministerstvo zdravotníctva sa tvári nevinne, ale kto predsa v tejto džungli nesie zodpovednosť? Nikto? Tak to je už potom anarchia… Z čoho majú žiť priemerne zarábajúci občania, ktorí majú tú smolu, že sú chorí? Z čoho chorobou postihnutí dôchodcovia a iní, ktorých sa to týka?

Mozgová smrť – nový druh smrti zaživa

Už niekoľko rokov je nám v súvislosti s transplantáciou orgánov ordinovaný nový druh smrti. Človek má byť vyhlásený za mŕtveho už pri zlyhaní mozgu, aj keď všetky ostatné telesné funkcie sú ešte zachované. Tvrdia to transplantační lekári a spolu s nimi aj lekárska komora. Môžeme veriť týmto ľudom, ktorí už nevidia umierajúceho človeka, ale iba jeho vitálne orgány?

„Tak mŕtvy, ako je potrebné, tak živý, ako je len možné“ Prof. Franco Rest

Nemecké združenie KAO (Kritische Aufklärung über Organtransplantation KAO e.V.), ku ktorým patria aj dotknutí rodičia, nechce nechať otázku po živote a smrti na týchto takzvaných odborníkov. Koniec koncov boli to tiež odborníci, ktorí v prípade naordinovaného „nehodného života“ robili hrôzostrašné pokusy, ktoré mali byť v prospech iných. Preto je dôležité kriticky preskúmať transplantačnú medicínu vystupujúcu s drahou reklamou a pod pláštikom lásky k blížnemu. Obrázok: Spontánne pohyby mozgovo mŕtvej osoby

Mŕtvy alebo zomierajúci?

„Až keď budem skutočne mŕtvy“, „až keď vypnú prístroje a už nič viac nebudem cítiť“, hovorí väčšina, ktorých sa pýtajú, či by boli ochotní darovať orgány. No keď sa dozvedia, že prístroj na dýchanie sa vypne až po odbere orgánov, spozornejú. „To som skutočne nevedel“, reagujú mnohí zhrozene, dokonca aj osoby s preukazom darcu orgánov. Rodičia z nášho združenia, ktorí sa nechali donútiť k tomu, aby súhlasili s odberom orgánov svojho dieťaťa, tiež neboli informovaní. Ešte aj po rokoch trpia tým, že svoje dieťa nechali umrieť samé. Namieste je otázka: Ako mŕtvi sú „mozgovo mŕtvi”, ktorým odoberajú orgány? Sú celkom mŕtvi, napoly mŕtvi, zdanlivo mŕtvi, umierajúci, živí? Transplantovateľné orgány musia v skutočnosti byť vitálne, čiže musia pochádzať z človeka, ktorý ešte dýcha, ktorému bije srdce, ktorý je teplý a môže mať horúčku, ktorý vykazuje spontánne pohyby (pozri obrázok vyššie) alebo reaguje na dotyk, ktorému pri prvom reze chirurga vyskočí tlak, ktorý je znižovaný, ktorý dostáva dokonca narkotiká, prostriedky proti bolesti a prostriedky na upokojenie. Je to rozpor, získavať z mŕtvych ľudí vitálne orgány. Nie však v transplantačnej medicíne! Tá redukuje človeka na fungujúci mozog, zlyhanie mozgu nazýva MOZGOVOU SMRŤOU a telo zvyškom tela a posúva dopredu okamih smrti s cieľom odobrania orgánov bez toho, aby sa zaoberala výčitkou zabitia. Napriek tomu ani tento úskok, ani nový zákon, ani jazykový rozpor medzi „mozgovou smrťou“ ako smrťou človeka a „darovaním orgánov“ namiesto „odberom“ orgánov neodstránili pochybnosti na transplantácii orgánov. Medzi kritické a sporné patria najmä tieto body:

 • Môže byť človek mŕtvy a zároveň mať vitálne orgány?
 • Je mozgová smrť iba účelová definícia na získanie transplantovateľných, t. z. vitálnych orgánov?
 • Možno spoľahlivo stanoviť izolovanú mozgovú smrť alebo majú pravdu tí lekári, ktorí tvrdia, že výpadok všetkých mozgových funkcií nie je vôbec merateľný?
 • Možno umierajúceho človeka jednoducho vyhlásiť za mŕtveho?
 • Sme oprávnení bezmocného umierajúceho, ktorý nezdokumentoval svoju vôľu „darovať“ orgány (to je najmenej 94 % všetkých „darcov“), vystaviť explantácii namiesto toho, aby sme ho sprevádzali v umieraní?
 • Čo to znamená pre umierajúceho človeka a pre jeho príbuzných?
 • Je prípustné, príbuzných v ich najväčšej núdzi a v šoku obťažovať otázkou o „darovaní orgánov“?
 • Máme sa celkom vzdať kresťanského pohľadu na človeka ako jednoty TELA – DUŠE – DUCHA a prevziať model stroja, ktorý šíri transplantačná medicína?
 • Kam to vedie, zomierajúceho človeka, ktorý sa k tomu nemôže vyjadriť a ktorý sa nemôže brániť, posudzovať podľa svojej užitočnosti pre ostatných a zbaviť ho tak ochrany a dôstojnosti?
 • Existuje nádej na život po smrti alebo je človek vo svojej jedinečnosti pretvorený na sklad náhradných dielov a je z neho spravená vec?
 • Aký to má zmysel, že človek vo svojej do najmenšej bunky siahajúcej jedinečnosti s maximálnym úsilím odvrhuje cudzie orgány?
 • Čo ak umierajúci vníma oveľa viac ako si myslíme a dokážeme vedecky pochopiť?
 • Nie sú tep srdca, telesné teplo, dýchanie, horúčka, kožné vyrážky, pot, výlučky, erekcia, nárast tlaku krvi, zrýchlenie pulzu, pohyb končatín ZNAKOM ŽIVOTA?
 • Nie je pravda, že iba ŽIVÝ a nie MŔTVY môže byť respirovaný, a iba ŽIVÁ a nie MŔTVA dokáže vynosiť dieťa?
 • Je zákonom vyžadovaná nezávislosť diagnostikov mozgovej smrti zaručená aj vtedy, ak aj transplantačné centrá týchto posielajú na stanovenie mozgovej smrti do kliník?
 • Je oprávnená medicína, v ktorej si chorý človek musí želať smrť inej osoby, aby si s jej orgánom možno predĺžil život?
 • Nie je zákonnou povinnosťou lekára oznámiť „mozgovo mŕtveho“ najbližšiemu transplantačnému centru porušené lekárske tajomstvo?
 • V prípade rovnocennosti mozgovej smrti a smrti človeka bude nasledujúcim krokom použitie živého tela aj na pokusy?
 • Nie je to otázkou času, že pri rozmáhajúcej sa transplantačnej medicíne a takto vyvolanom nedostatku orgánov sa okamih smrti bude urýchľovať ešte viac?

Vedeli ste to?

 • Úplný výpadok všetkých mozgových funkcií – „mozgovú smrť“ – nemožno zistiť.
 • Mozgová smrť je definícia, ktorá vznikla s cieľom umožniť beztrestne odobrať zomierajúcemu orgány.
 • Mozgovo mŕtvych je potrebné kŕmiť, ošetrovať, sledovať a testovať s ohľadom na budúceho príjemcu. V prípade potreby sú znova oživení.
 • Ľudia vyhlásení za mozgovo mŕtvych dostávajú za účelom odobratia orgánov prostriedky na posilnenie srdca a krvného obehu a iné lieky. Sú „kondicionovaní“, t. z. všetkými prostriedkami udržiavaní pri živote, pretože ide o odobratie žijúcich orgánov.
 • Udržiavajú si telesnú teplotu, funguje im trávenie, metabolizmus a bunkové dýchanie. Spravidla majú zníženú teplotu, príležitostne však môžu dostať horúčku. Tlak krvi nie je konštantný, stúpa predovšetkým pri odbere orgánov. Telo naďalej tvorí krv, tkanivá a hojí rany.
 • Obličkový systém funguje ďalej, naďalej sa filtruje krv, moč sa tvorí a vylučuje.
 • Môžu sa naďalej tvoriť hormóny, aj tie ktoré sú vytvárané v mozgu a ktoré možno preukázať v krvi
 • U mužov možno dokázať 17 reflexov, u žien 14 reflexov.
 • Mozgovo mŕtvi môžu vykazovať reakcie na vonkajšie podnety. Sú možné pohyby rúk a nôh.
 • Mozgovo mŕtvi muži môžu mať erekciu.
 • Najpôsobivejšou je schopnosť mozgovo mŕtvych žien, v zriedkavých prípadoch priviesť na svet zdravé dieťa. Najdlhšie známe tehotenstvo mozgovo mŕtvej ženy trvalo 107 dní; cisárskym rezom prišiel na svet zdravý chlapec, ktorý sa normálne vyvíjal ďalej.

Je potrebné poznať priebeh odoberania orgánov, aby ste sa mohli zodpovedne rozhodnúť pre alebo proti darovaniu orgánov.

 • Odbery orgánov sa uskutočňujú spravidla v noci, potom čo ošetrovatelia respirovaného darcu previezli z JIS na operačný sál.
 • „Darcu“ treba premiestniť na operačný stôl. To môže vyvolať jeho pohyby a zmiatnuť personál. Okrem toho sa môžu vyskytnúť poruchy krvného obehu „darcu“, ktoré vyvolávajú „potrebu“ potlačiť srdcovú smrť, napr. oživením „mŕtveho“.
 • Na podlahu sú rozložené plachty, aby operátor nestál v zmesi vody a krvi, ktorá sa počas operácie zbiera na podlahe.
 • „Darcovi“ zviažu ruky a nohy, aby zabránili pohybom.
 • Vydezinfikujú ho a zakryjú sterilnými plachtami.
 • Dostane prípravky na uvoľnenie svalov a často aj narkotizačné prostriedky, ktoré obsahujú prípravky proti bolesti. No mnohí anestéziológovia na základ odporúčania lekárskych organizácií upúšťajú od použitia narkózy a prípravkov proti bolesti. Problém je v tom, že spolková lekárska komora by tým priznala, že záväzným vyhlásením o narkóze by potvrdila, že v prípade „mozgovo mŕtvych“ ide o ešte žijúcich ľudí. A tak radšej riskujú, že ľudia počas odoberania orgánov môžu trpieť bolesti.
 • V prípade odoberania viacerých orgánov, ktoré môže trvať aj niekoľko hodín, sa na respirovanom pacientovi vystriedajú rozličné transplantačné skupiny s počtom až 20 lekárov.
 • „Mozgovo mŕtvi“ ostávajú až do privodenia zástavy srdca pripojení na dýchacie prístroje a monitory.
 • Počas odoberania orgánov musia anestéziológovia udržiavať životne dôležité funkcie darcu, až do odobratia posledného orgánu. Podľa potreby musia podávať lieky, kvapaliny, v zriedkavých prípadoch dokonca aj krv alebo čerstvú plazmu, aby zabezpečili vyvážený metabolický stav.
 • Pri narezaní tela od krku až po lonovú sponu dochádza k nárastu tlaku krvi, frekvencie srdca a adrenalínu v krvi. Môže nastať aj začervenanie tváre, plošné sčervenania kože a potenie. V prípade „normálnej“ operácie sú tieto príznaky považované za reakciu na bolesť. Nie však v prípade „mozgovo mŕtvych“!
 • Operačnou pílkou sa cez hrudnú kosť otvorí hrudný kôš a obnaží sa brušná dutina.
 • Orgány sú uvoľňované za tepúceho srdca a preparované na odber.
 • Dôležitá je konzervácia orgánov. Na tento účel sú preplachované chladenou kvapalinou (perfúzny roztok s teplotou 4 °C). Lekári na to založia katétre, drobné rúrky a tenké hadičky.
 • Pri vniknutí studenej kvapaliny do ešte „žijúceho“ tela, ktorá má vyplavovať krv, môže dôjsť k zvýšeniu tlaku krvi a frekvencie tepu srdca alebo aj k zášklbom.
 • Ošetrovatelia zároveň zdvihnú oba vzniknuté kožné laloky hore, aby operátori mohli do tela rýchlo naliať celé kanvice ľadovej vody na chladenie orgánov a opäť ju odsať.
 • Počas tejto procedúry treba podľa možnosti odsať aj všetku krv.
 • Skupiny lekárov postupne odoberú jednotlivé orgány, skontrolujú ich kvalitu na preparačných stoloch a opustia operačku s chladiacimi boxmi, v ktorých sa orgány nachádzajú.
 • Odobratím orgánov „mozgovo mŕtvy“ zomrel.
 • Na konci ostáva často iba na ošetrovateľoch, aby telo vypchali a zašili obrovské rany.
 • Pokojné a chránené zomieranie s prítomnosti rodinných príslušníkov alebo priateľov v prípade odberu orgánov nie je možné. Zomierajúceho sprevádzajú transplantační lekári.

http://www.auria.sk/blog/mozgova-smrt-novy-druh-smrti-zaziva

Zdroj: http://www.initiative-kao.de/kao-organspende-hirntod.pdf

 

V kauze vývozu tkanív z mŕtvych Slovákov do Nemecka padne trestné oznámenie

V kauze vývozu tkanív zo slovenských mŕtvych darcov spoločnosťou Tissue Research Institute (TRI) do Nemecka padne trestné oznámenie. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa domnieva, že konanie osôb spojených s činnosťou tkanivového zariadenia mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek z mŕtvej osoby. Úrad preto podľa svojej hovorkyne Radoslavy Muchovej podá dnes na Okresnej prokuratúre Bratislava II trestné oznámenie.

Hoci spoločnosť má platné povolenie na prevádzku tkanivového zariadenia vydané Ministerstvom zdravotníctva SR, existuje podľa ÚDZS podozrenie, že tkanivá odoberala v rozpore so zákonom a neoprávnene. “Tkanivá sama nespracovávala a v čase zmluvného vzťahu s úradom ani nemala uzavretú zmluvu na spracovanie odobratých tkanív s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, tak ako jej to prikazuje zákon o zdravotnej starostlivosti,” uviedla Muchová. Legislatíva tiež zakazuje odber a prenos orgánov, tkanív a buniek s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového prospechu. “Vzhľadom na to, že tkanivové zariadenie využívalo medzery v legislatívnej úprave na to, aby všetky odobraté tkanivá vyvážalo bez akéhokoľvek obmedzenia alebo kontroly do Nemecka, úrad žiada orgány činné v trestnom konaní preveriť, či v tomto konaní spoločnosti nebol cieľom finančný zisk alebo iný majetkový prospech,” doplnila Muchová.

Úrad mal donedávna uzatvorenú zmluvu s TRI, na základe ktorej jej oznamoval vhodných darcov a spolupracoval s ňou pri odbere tkanív. Tvrdí však, že spoločnosť napriek dohode neponúkala a nepoužívala tkanivá prednostne na Slovensku. Odhaliť to mala kontrola, zmluvu úrad vypovedal. Spoločnosť TRI s výpoveďou zmluvy zo strany úradu nesúhlasí, napadla ju aj na súde, podala trestné oznámenie a vyzvala ho, aby si začal plniť povinnosti a oznamovať jej vhodných darcov.

Tissue Research Institute mala tkanivá využívať prednostne na Slovensku, vyvážala ich však do Nemecka, kde ich spracovávali v spoločnosti Tutogen Medical. Medzi oboma firmami podľa zistení TASR existuje personálne prepojenie. Bývalý zamestnanec nemeckej firmy Christoph Fauser je od novembra 2010 spoločníkom TRI. Pre TRI sa doteraz urobilo okolo 13.000 odberov na asi 600 ľuďoch.

Vývoz tkanív z mŕtvych darcov treba podľa ÚDZS začať regulovať

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) navrhuje reguláciu vývozu a dovozu tkanív z mŕtvych darcov. Vývoz, rovnako ako aj dovoz, sa má podľa úradu po novom realizovať len na základe dovozného alebo vývozného povolenia ministerstva zdravotníctva. Úrad tak reaguje na situáciu, keď slovenská spoločnosť Tissue Research Institute (TRI) vyvážala všetky tkanivá od slovenských darcov do Nemecka.

Úrad okrem toho v pripomienkach k navrhovanej novele zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva navrhuje vydanie povolenia iba v prípade, že cieľom dovozu alebo vývozu tkanív je prenos tkaniva do tela príjemcu. “Absencia pravidiel a akejkoľvek regulácie dovozu, ale najmä vývozu, môže vytvárať priestor pre obchodovanie a iné neoprávnené nakladanie s tkaninami odobratými z tiel mŕtvych darcov,” povedala hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová. Hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmáriková avizovala, že sa touto zásadnou pripomienkou budú zaoberať.

Súčasné znenie zákona, ktoré zakazuje odobratie i prenos tkanív s cieľom finančného zisku, považuje úrad za nedostatočné na zabránenie prípadnému obchodovaniu s tkanivami. “Úrad pripravil návrh regulačných opatrení pri vývoze tkanív tak, ako je to štandardné v právnych úpravách iných členských štátov. Cieľom takejto úpravy je v čo najvyššej možnej miere obmedziť možnosť obchodovania a iného neoprávneného nakladania s tkanivami odobratými z tiel mŕtvych darcov,” doplnila Muchová.

Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých legislatíva ustanovuje implicitný súhlas na odber orgánov, tkanív alebo buniek z tiel mŕtvych darcov. To znamená, že každá zomretá osoba je potenciálnym darcom, pokiaľ počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že nesúhlasí, alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy. Medzi krajiny s implicitným súhlasom patrí tiež napríklad Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Bulharsko, Taliansko, Belgicko, Francúzsko, Rakúsko, Španielsko. Z tiel mŕtvych darcov sa odoberajú napríklad kožné, osteoartikulárne a spojivové tkanivá.

“Iné členské štáty s implicitným súhlasom majú vo svojich právnych úpravách obsiahnuté pravidlá nakladania s tkanivami tak, aby nedochádzalo k nekontrolovanému vývozu mimo ich územia a aby boli pokryté predovšetkým potreby vlastného obyvateľstva,” zdôraznila Muchová. Napríklad v Českej republike je na dovoz alebo vývoz tkaniva alebo orgánu potrebné dovozné alebo vývozné povolenie ministerstva zdravotníctva. V Rakúsku je odobratie tkanív podmienené informovaným súhlasom a export je možný len v prípade spracovaných tkanív a len medzi tkanivovými zariadeniami. V Poľsku je vývoz individuálne povoľovaný príslušným orgánom, a to len v prípade, ak na zozname čakateľov nie je čakateľ z Poľska. Niektoré členské štáty Európskej únie, napríklad Nemecko, Holandsko, Dánsko, patria medzi krajiny s tzv. explicitným súhlasom, a teda majú odber tkanív z tiel mŕtvych darcov podmienený súhlasom príbuzných. V týchto krajinách je vykonávanie pitiev a odberov tkanív z tiel mŕtvych darcov minimálne.

Vývoz tkanív do zahraničia realizovala doteraz na Slovensku jediná súkromná slovenská spoločnosť Tissue Research Institute. Tá mala tkanivá využívať prednostne na Slovensku, vyvážala ich však do Nemecka, kde ich spracovávali v spoločnosti Tutogen Medical. Medzi oboma firmami podľa zistení TASR existuje personálne prepojenie. Bývalý zamestnanec nemeckej firmy Christoph Fauser je od novembra 2010 spoločníkom TRI. Úrad mal donedávna uzatvorenú zmluvu s TRI, na základe ktorej jej oznamoval vhodných darcov a spolupracoval s ňou pri odbere tkanív. Tvrdí však, že spoločnosť napriek dohode neponúkala a nepoužívala tkanivá prednostne na Slovensku. Odhaliť to mala kontrola, zmluvu úrad vypovedal, avizoval aj ďalšie právne kroky. Spoločnosť TRI s výpoveďou zmluvy zo strany úradu nesúhlasí, napadla ju aj na súde, podala trestné oznámenie a vyzvala ho, aby si začal plniť povinnosti a oznamovať jej vhodných darcov.

Pre TRI sa doteraz urobilo okolo 13.000 odberov na asi 600 ľuďoch.

Autor článku: TASR
Zdroj: http://www.zzz.sk/?clanok=12530

Dátum vydania: 12.06.2012

 Poznámka:  

V poslednej dobe podľa niektorých médií odobraté orgány neboli použité pre slovenských pacientov…Ido o pomoc pacientom alebo o špinavé kšefty?

Ste spokojní so súčasným zákonom, ktorý umožňuje bez Vášho výslovného súhlasu použiť Vaše orgány pre iných?