Archív pre máj, 2016

 

Mafia: Nelegálna organizácia s cieľom získavania finančných prostriedkov legálnymi aj

nelegálnymi spôsobmi.

Štátomafia:  Legálna organizácia zložená z politikov, ktorá získava finančné prostriedky

legálnym, avšak nemorálnym spôsobom, k čomu si prispôsobila zákony.

Mafia:  Prebieha v nej mocenský boj o udržanie vplyvu rôznymi skupinami.

Štátomafia:  Prebieha v nej mocenský boj o udržanie vplyvu rôznymi stranami.

Mafia:  Pácha pri svojej činnosti rôzne zločiny a len málo z nich je potrestaných.

Štátomafia:  Pácha pri svojej činnosti rôzne zločiny a len málo z nich je potrestaných.

Mafia:  Pri svojej činnosti používa zastrašovanie obyvateľstva.

Štátomafia:  Pri svojej činnosti používa zastrašovanie obyvateľstva.

Mafia:  Pri svojej činnosti zdierajú ľudí v oblasti svojho záujmu.

Štátomafia:  Pri svojej činnosti zdierajú ľudí v oblasti svojho záujmu politickým vplyvom.

Mafia:  Má svojich vodcov a zároveň jej odnože bojujú o získanie vplyvu a moci.

Štátomafia:  Má svojich vodcov a zároveň jej odnože bojujú o získanie vplyvu a moci.

Mafia: Poškodzuje ľudí v malom.

Štátomafia:  Poškodzuje ľudí vo veľkom.

Mafia: Má medzinárodný charakter.

Štátomafia: Má medzinárodný charakter.

Mafia: Na krytie svojho majetku používa „biele kone“.

Štátomafia: Na krytie svojho majetku používa „biele kone“.

Mafia: Nepohodlných ľudí trestá a aj vraždí.

Štátomafia: Nepohodlných ľudí trestá a aj nepriamo vraždí.

Mafia: Svoju nelegálnu činnosť získavania bohatstva tají.

Štátomafia: Svoju nelegálnu činnosť získavania bohatstva tají.

Mafia: Spolupracuje so štátomafiou.

Štátomafia: Spolupracuje s mafiou.

 

Identifikačné znaky organizovaného zločinu spoločné pre mafiu i štátomafiu:

 1. spolupráca viac ako dvoch osôb

2. podozrenie zo spáchania závažnej trestnej činnosti

3. činnosť zameraná na honbu za ziskom

4. v organizácii má každý svoje konkrétne a špecifické úlohy

5. činnosť je dlhodobá

6. vo vnútri organizácie (strany) panuje určitá forma disciplíny a kontroly

7. páchanie trestnej činnosti na medzinárodnej úrovni

8. používanie násilia a nátlakových prostriedkov (aj politickými prostriedkami)

9. využívanie hospodárskych a obchodných štruktúr vo svoj prospech

10. pranie špinavých peňazí

11. ovplyvňovanie politiky, médií, verejnej správy, súdnych orgánov alebo ekonomiky

Definícia:„Organizovaný zločin, je opakujúce sa (sústavné) páchanie cieľavedomej koordinovane jzávažnej trestnej činnosti (a aktivít túto činnosť podporujúcich), ktorých subjektom sú zločinecké skupiny alebo organizácie (väčšinou s viacstupňovou vertikálnou organizačnou štruktúrou), a ktorých hlavným cieľom je dosahovanie maximálnych nelegálnych ziskov pri minimalizácii rizika“.

Ponecháme na úsudku čitateľov, ktoré znaky sú spoločné pre mafiu i štátomafiu.

 

 

 

Médiá nám masírujú mozgy o tom ako našej spoločnosti prospeje prílev imigrantov. Je to obrovská lož, ktorú sa snažia presadiť mediálne prostitútky Západu.

Pritom stačí tak málo…Stačí dať si odpovede na nasledujúce otázky:

 

  1. Kto zapríčinil rozvrat v krajinách odkiaľ utečenci pochádzajú?

Odpoveď:  USA

  1. Prečo odchádzajú utečenci z vlastných teritórií?

Odpoveď: Pretože USA platia teroristov tzv. Islamského štátu.

  1. Prečo USA platia teroristov tzv. Islamského štátu?

Odpoveď: Pretože ich cieľom je zmocniť sa  nerastných surovín.

  1. Prečo platia Američania tzv. utečencov za ich odchod z teritórií do Európy?

Odpoveď: Pretože ich cieľom je oslabiť Európu a vyvolať v Európe vojnu.

  1. Prečo to všetko USA robia?

Odpoveď: Pretože im hrozí hospodársky kolaps…

 

Preto nejde o utečeneckú krízu, ale o Američanmi plánované vysídlenie moslimov s následnou islamizáciou Európy!!!!