Archív pre apríl, 2013

Štátomafia si dôchodcov nevšíma…

 

             V denníku Pravda z 30.4. 2013 sme sa mohli dočítať, že riziko chudoby dôchodcov vedie k ich sociálnemu vylúčeniu a izolácii. Je to žiaľ krutá pravda. Dôchodcovia na Slovensku žijú pod dôstojnú životnú úroveň, a mnohí majú problém zaplatiť z dôchodku základné náklady na život. Nemajú peniaze, aby sa mohli kvalitne stravovať, mnohí nemôžu zaplatiť za lieky, ktoré potrebujú, chodia v starom oblečení a keď nemajú to šťastie, že ich podporujú deti, tak trú biedu aká tu bola hádam len za republiky „tatíčka Masaryka“.    

           Spoločnosť svojou nevšímavosťou, dôchodcov vylúčila zo spoločnosti. Štát sa správa tak, že dôchodcovia sú preň príťažou a najradšej by bol, keby dôchodcovia odišli na druhý svet čím skôr, aby nemusel vyplácať dôchodky. Ľudia, ktorí vybudovali Slovensko po druhej svetovej vojne, prinášali hodnoty, platili dane, dnes sú spoločnosťou prvotnopospolného kapitalizmu odvrhnutí.

          Podľa Pravdy žije na hranici chudoby takmer 20-tisíc starobných dôchodcov a spolu s predčasnými dôchodcami a invalidnými dôchodcami je ich skoro stotisíc. Zákony v tomto štáte sú špekulatívne a nastavené tak, aby táto kategória ľudí dožila na periférii záujmu spoločnosti. Dôchodcovia vraj môžu žiadať v prípade núdze o príspevky alebo dávky v hmotnej núdzi. Ale vraj predsa žijeme v modernej spoločnosti. Prečo by nemali dôchodcovia dostávať primerané dôchodky a prečo musia žiadať o žobračenky? Kto zapríčinil súčasný stav?

          Kto z vládneho súkolia štátomafie má toto na svedomí? A kto takýto systém vôbec schválil? Kto si dovolil definovať takýmto dehonestujúcim spôsobom základné životné podmienky? Citujem z uvedeného článku: „Základné životné podmienky pritom sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.“ Koniec citácie.

Preto sa pýtam, prečo sa nedodržiava:

-  článok 19. Ústavy Slovenskej republiky v znení:

Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena“.

-  článok 39. Ústavy Slovenskej republiky v znení:

„Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.“

-  článok 75. Ústavy Slovenskej republiky v znení:

 Na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

 Niekoľko do očí bijúcich faktov:

Štáty EÚ dávajú na dôchodky v priemere 12 percent hrubého domáceho produktu, na Slovensku je to menej  ako 7 percent;

priemerný dôchodok v EÚ predstavuje 70 percent príjmu, na Slovensku nedosahuje ani 50 percent;

cca 15% obyvateľov Slovenska žije na hranici chudoby ( nielen dôchodcov);

na Slovensku sú nízke platy, vysoké ceny, vysoká nezamestnanosť, a preto aj budúci dôchodcovia budú mať dôchodky neadekvátne dôstojnej životnej úrovni.

Na záver odporúčam dôchodcom, ale nielen im, ale aj iným osobám, ktorým sa deje bezprávie, aby využili ustanovenie článku 32 ústavy:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

James Lloyd Baxendale: dob 1967; 94 Cairo, 97 Amman, 99 Brussels, 04 Beirut (1 Sec).

Richard Philip Bridge: dob 1959; 86 Warsaw, 89 Moscow, 98 New Delhi, 04 Geneva (Cllr).

George Benedict Joseph Pascal Busby: dob 1960; 89 Bonn, 92 Belgrade, 00 Vienna, 04 London.

Martin Hugh Clements: dob 1961; 86 Tehran, 90 Vienna, 98 Bonn, 99 Berlin, 04 Kabul (Cllr).

Peter Salmon Collecott: dob 1950; 85 Khartoum, 82 Canberra, 89 Jakarta, 94 Bonn, 04 Brasilia.

Sherard Louis Cowper-Coles: dob 1955; 80 Cairo, 87 Washington, 97 Paris, 01 Tel Aviv, 03 Riyadh.

John Martin Jamie Darke: dob 1953; 88 Cairo, 96 Dubai, 03 Lisbon (Cllr).

Michael Hayward Davenport: dob 1961; 90 Warsaw, 96 Moscow, 00 Warsaw, 04 Cairo (DHM).

Robert Dominic Russell Fenn: dob 1962; 85 Hague, 88 Lagos, 92 New York, 97 Rome, 04 Nicosia (DHM).

Kevin Andrew Garvey: dob 1960; 81 Bangkok, 85 Hanoi, 92 Phnom Penh, 93 Grand Turks, 01 Guatemala City (DHM).*

Andrew Patrick Somerset Gibbs: dob 1951; 79 Rio, 84 Moscow, 87 Pretoria, 94 Lisbon, 02 Tel Aviv (Cllr).

Steven John Hill: dob 1962, 88 Vienna, 96 New York, 01 Washington (1 Sec).

Thomas Robert Benedict Hurd: dob 1964; 95 Warsaw, 98 Amman, 02 Jerusalem.

Jeremy John Legge: dob 1961; 87 Lusaka, 94 Vienna, 01 Paris (1 Sec).

Gareth Geoffrey Lungley: dob 1971; 97 Tehran, 02 Zagreb (1 Sec).

Christine Ann MacQueen: dob 1959; 84 Brasilia, 89 New York, 90 Paris, 02 Brussels (Cllr).

Patrick Joseph McGuinness: dob 1963; 88 Sanaa, 94 Abu Dhabi, 96 Cairo, 03 Rome (Cllr).

Anthony Leopold Colyer Monckton: dob 1960; 90 Geneva, 96 Zagreb, 98 Banja Luka, 01 Belgrade, 04 London. (See: http://cryptome.org/mi6-monckton.htm)

Richard Peter Moore: dob 1963; 90 Ankara, 91 Istanbul, 95  Islamabad, 01 Kuala Lumpur (Cllr).

Mark Scott Thomas Morgan: dob 1958; 84 Geneva, 88 Aden, 94 Valletta, 01 Budapest (1 Sec).

Stuart Richard Morley: dob 1959; 89 San Jose, 90  Bridgetown, 96 Hague, 02 New Delhi (Cllr).

Clive Dare Newell: dob 1953; 79 Tehran, 82 Kabul, 86 Addis Ababa, 94 Ankara, 01 Moscow, 03 Ottawa (Cllr).

Peter James Norris: dob 1955; 85 Lagos, 90 Guatemala City, 97 Jakarta, 00 London.

Colin Douglas Partridge: dob 1955; 80 New Delhi, 87 Hanoi, 94 Hong Kong, 00 Seoul (Cllr).


Martin Eric Penton-Voak: dob 1965; 95 Moscow, 01 Vienna (1 Sec).

Richard William Potter: dob 1960; 85 Riyadh, 90 Nicosia, 95 Sarajevo, 99 Skopje, 04 Amman (Cllr). 

Michael John Regan: dob 1955; 86 Kabul, 89 Dubai, 95 Bangkok, 04 Harare (Cllr).

Richard Paul Reynier Thompson: dob 1960; 91 Stockholm, 96  Geneva, 04 Baghdad (Cllr).

Stuart Graham Turvill: dob 1971; 95 Islamabad, 00 Accra, 03 London.

Andrew John Whiteside: dob 1968; 95 Budapest, 02 Rome (1 Sec).

Simon Jules Wilson: dob 1966; 91 Athens, 93 Zagreb, 99 New York, 02 Budapest (1 Sec).

David John Woods: dob 1951; 78 Vienna, 81 Bucharest, 92 Harare, 97 Pretoria, 02 Berlin (Cllr).

Ian Alexander Woods: dob 1951; 77 New York, 84 Berlin, 86 Bonn, 95 Warsaw, 03 Sofia (Cllr).
 
Alexander William Younger: dob 1963; 95 Vienna, 02  Dubai  (1 Sec).


311 Names on the Three Lists of MI6 Officers (including 35 duplicates above)

Madeleine Kay Alessandri: dob 1965; 90 Vienna, 96  Frankfurt, 04 Tokyo (Cllr).*

Dudley Charles Ankerson: 78 Buenos Aires, 85 Mexico, 93 Madrid; dob 1948; Dr.

Ian Nicholas Anthony: dob 1960; 88 Lisbon, 93 Brasilia, 97 London.*

Peter James Aron: dob 1946; 68 Bonn, 84 Singapore, 86 Washington, 97 Seoul,00 London.

Jeremy John Durham Ashdown (Paddy Ashdown): dob 1941; 74 Geneva (1 Sec).

Raymond Benedict Barthol Asquith: 83 Moscow, 92 Kiev; dob 1952; Viscount.

Nigel Anthony Richard Backhouse: dob 1956; 84 Kabul, 85 Kath-mandu, 89 Madrid,98 Paris, 01 London.

Kerry Charles Bagshaw: 82 Geneva, 88 Moscow; dob 1943; OBE.

Ian Walter Baharie: dob 1961; 85 Cairo, 91 Abu Dhabi, 96 Jerusalem, 99 Abuja, 03 Riyadh (Cllr).*

Anthony James Ball: dob 1968, 94 Kuwait, 99 Madrid, 03 Damascus (1 Sec).*

Ian Clive Barnard: 94 Geneva; dob 1965.

Richard Martin Donne Barrett: 83 Ankara, 88 New York, 97 Amman; dob 1949.

Nicholas Hilary Bates: dob 1949; 79 Geneva, 84 Cairo, 89 Muscat, 96 Kingston, 98 Kampala, 01 London.
 
James Lloyd Baxendale: dob 1967; 94 Cairo, 97 Amman, 99 Brussels, 04 Beirut (1 Sec).

Jonathan Beales.

Nicholas James Gilbert Beer: dob 1947; 77 Nairobi, 82 Madrid, 92 Hague, 99 Buenos Aires, 02 London.

Brian Maurice Bennett: dob 1948; 73 Prague, 77 Helsinki, 83 Bridgetown, 86 Vienna, 88 Hague, 97 Tunis, 03 Minsk.*

Julliette Winsome Bird: dob 1963; 92 New Delhi, 01 Brussels, 03 London.

William Hume James Blanchard: dob 1967; 92 Budapest, 98  Islamabad, 04 Ankara (1 Sec).*

Peter John William Black: 74 MECAS, 77 Kuwait, 80 Amman, 87 Dhaka; dob 1946.

David Graeme Blunt: dob 1953; 79 Vienna, 83 Peking, 89 Canberra, 97 Oslo,02 Gibraltar (Dep.Gov.)

Rupert Bowen: 90 Windhoek, 92 Tirana.
 
Andrew Jonathan Corrie Boyd: 81 Accra, 88 Mexico City, 96 Islamabad; dob 1950.

Timothy Gavin Bradley: dob 1959; 86 Kuwait, 96 Belgrade, 99 London.

Julian Nicholas Braithwaite: dob 1968; 95 Zagreb, 96 Belgrade, 02 Sarajevo, 04 Washington (Cllr).*
 
Andrew James Brear: 94 Santiago; dob 1960.
 
Christopher Mark Breeze: 88 Nicosia, 94 New Delhi; dob 1963.
 
Alastair Breeze.

Jonathan Andrew Brewer: dob 1955; 86 Luanda, 91 Mexico, 98 Moscow, 02 London.

Richard Philip Bridge: dob 1959; 86 Warsaw, 89 Moscow, 98 New Delhi, 04 Geneva (Cllr).

Robert Edward  Brinkley: dob 1954; 78 Geneva, 79 Moscow, 88 Bonn, 96 Moscow, 02 Kiev.

 
Stuart Armitage Brooks: 72 Rio, 75 Lisbon, 79 Moscow, 87 Stockholm, 93 Moscow; dob 1948; OBE.
 
Christopher Parker Burrows: 82 East Berlin, 87 Bonn, 93 Athens; dob 1958.

George Benedict Joseph Pascal Busby: dob 1960; 89 Bonn, 92 Belgrade, 00 Vienna, 04 London.

Paul Brummel: dob 1965; 89 Islamabad, 95 Rome, 02 Ashgabat.

Philippa Jane Carnall: dob 1957; 83 Beirut, 84 Damascus, 88  Hanoi, 91 Washington, 97 Cairo, 02 Islamabad (3 Sec).*

Peter Leslie Carter: dob 1956; 86 New Delhi, 94 Brussels, 01 Tel Aviv (Cllr, CG, DHM).*

David Ian Chambers: dob 1947; 94 Hong Kong, 03 Bangkok (Cllr).*

Geoff Chittenden.
 
Robert John Paul Church: 76 Bankok, 81 Berlin, 86 Nairobi, 89 Bangkok, 97 Nairobi; dob 1947.

Edward Clay: dob 1945; 70 Nairobi, 73 Sofia, 79 Budapest, 85 Nicosia, 93 Kampala, 94 Burundi, 99 Nicosia, 01 Nairobi.*
 
Timothy Clayden: 91 Warsaw, 95 Lagos; dob 1960; Wanker.
 
Martin Hugh Clements: dob 1961; 86 Tehran, 90 Vienna, 98 Bonn, 99 Berlin, 04 Kabul (Cllr).

John Donovan Nelson Clibborn: 66 Nicosia, 72 Bonn, 72 Brussels, 88 Washington; dob 1941; CMG.
 
Peter Salmon Collecott: dob 1950; 85 Khartoum, 82 Canberra, 89 Jakarta, 94 Bonn, 04 Brasilia.

Nicholas Geoffrey Coombs: dob 1961; 87 Riyadh, 93 Amman, 00 Riyadh, 03 London.

Andrew George Tyndale Cooper: dob 1953; 84 Canberra, 88 Geneva, 95 Stockholm,  99 London.

John de Carteret Copleston: dob 1952; 75 Paris, 80 Islamabad, 87 Jakarta, 93 Lagos, 97 Canberra, 00 London.*
 
Andrew David Cordery: 75 Nairobi, 77 New York, 84 Lusaka, 88 Berlin, 95 Oslo; dob 1947.

Vernon Robert Court: dob 1958; 84 Bangkok,  90 Brussels, 93 Brussels, 01 Canberra (DHM).*

Sherard Louis Cowper-Coles: dob 1955; 80 Cairo, 87 Washington, 97 Paris, 01 Tel Aviv, 03 Riyadh.*

Anthony Evelyn Comrie Cowan: dob 1953; 78 Hong Kong, 80 Peking, 87 Brussels, 96 Hong Kong, 03 Hague (Cllr).*
 
Keith Craig: dob 1961.

Charles Graham Crawford: dob 1954; 81 Belgrade, 87 Cape Town, 93 Moscow, 96 Sarajevo, 01 Belgrade, 03 Warsaw. (* Warsaw, 05)

Michael James Crawford: dob 1954; 83 Cairo, 85 Sanaa, 86 Riyadh, 92 Warsaw, 99 Islamabad, 01 London.

Alexander John Peter Creswell: dob 1965; 95 Pretoria, 01 Kuwait (1 Sec).

John Martin Jamie Darke: dob 1953; 88 Cairo, 96 Dubai, 03 Lisbon (Cllr).*

Nigel Kim Darroch: dob 1954; 80 Tokyo, 89 Rome, 97 Brussels, 03 London.

Michael Hayward Davenport: dob 1961; 90 Warsaw, 96 Moscow, 00 Warsaw, 04 Cairo (DHM).*

Peter Brian Davies: 83 Rome, 88 Peking, 96 Jakarta; dob 1954.

Elved Richard Malcolm Davies: dob 1951; 77 Jakarta, 84 Athens, 89 Nairobi, 91 Oslo, 00 Hong Kong, 04 London.

John Howard Davies: dob 1957; 83 Riyadh, 87 Damascus, 93 Riga, 99 Sofia, 03 London.

Peter Brian Davies: dob 1954; 80 Hong Kong, 83 Rome, 88 Peking, 96 Jakarta,03 Madrid (Cllr).*

John Paul Davison: dob 1950; 77 Abu Dhabi, 86 Dubai, 89 London.

Andrew John Dean: dob 1955; 84 Vienna, 90 Hanoi, 97 Sao Paolo, 00 Canberra (Cllr).*

Geoffrey Deane: dob 1950; 80 Nairobi, 88 East Berlin, 01 Munich (Consul).

Richard Billing Dearlove: 68 Nairobi, 73 Prague, 80 Paris, 87 Geneva, 91 Washington; dob 1945; OBE.
 
John Deerlove.

Hugh Stephen Murray Elliot: dob 1965; 91 Madrid, 99 Buenos Aires, 02 Paris (Cllr).*

Julian Ascott Evans: dob 1957; 82 Moscow, 85 Zurich, 91 New York, 02 Islamabad, 03 Ottawa (DHC).*

Stephen Nicholas Evans: dob 1950; 78 Hanoi, 83 Bangkok, 90  Ankara, 93 Islamabad, 96 Kabul, 02 Colombo.*

Keith Derek Evetts: 75 Warsaw, 77 Maputo, 83 New York, 86 Kingston, 88 Lisbon; dob 1948; OBE.

David William Fall: dob 1948; 76 Bangkok, 81 Pretoria, 90  Bangkok, 93 Canberra, 97 Hanoi, 03 Bangkok.*

Charles Blanford Farr: dob 1959; 87 Pretoria, 92 Amman, 95 London.
 
Michael Edward Joseph Feliks: 93 Peking; dob 1964; Dr.
 
Robert Dominic Russell Fenn: dob 1962; 85 Hague, 88 Lagos, 92 New York, 97 Rome, 04 Nicosia (DHM).

John Fisher: dob 1948; 76 Ankara, 82 Vienna, 93 Santiago, 99 Jakarta, 03 London.

Nicholas Bernard Frank Fishwick: 88 Lagos, 94 Istanbul; dob 1958; Dr.

Robert Dunkan Fitchett: dob 1961; 84 Dakar, 88 Bonn, 94 Paris, 03 Manila (DHM).*

Edmund Walter Fitton-Brown: dob 1962; 87 Helsinki, 93  Cairo, 98 Kuwait, 03 Cairo (Cllr).*

Richard George Hopper Fletcher: 68 Athens, 69 Nicosia, 73 Bucharest, 85 Athens; dob 1944; CMG.

Tarquin Simon Archer Folliss: dob 1957; 89 Jakarta, 95 Bucharest, 01 Copenhagen (Cllr).*

Lachlan Pelly Ferrar Forbes: dob 1970; 98 Nairobi, 02 Baku  (1 Sec).*

Peter William Ford: dob 1947; 73 Beirut, 74 Cairo, 81  Paris, 87 Riyadh, 91 Singapore, 99 Bahrain, 03 Damascus.*

Nicholas John Foster: dob 1957; 86 Nicosia, 92 Moscow, 98 Athens, 03 London.

Richard Andrew Foulsham: 84 Brunei, 86 Lagos, 95 Rome; dob 1950.
 
Rosalind Mary Elizabeth Fowler: 90 Hong Kong; dob 1965.
 
Michael Roger Fox: dob 1958; 93 Geneva, 03 Rabat (1 Sec).

Cortland Lucas Fransella: dob 1948; 73 Hong Kong, 80 Kuala Lumpur, 82 Santiago, 91 Rome, 95 London.

Richard Ogilby Leslie Fraser-Darling: 73 Helsinki, 84 Washington; dob 1949.

Steven Alan Frost: dob 1964; 92 Islamabad, 99 Stockholm, 02 London.

Michael Adrian Fulcher: dob 1958; 85 Athens, 93 Sofia, 99 Rome, 03 London.
 
Robert Andrew Fulton: 69 Saigon, 73 Rome, 78 Berlin, 84 Oslo, 89 New York; dob 1944.

Stephen Peter Garner-Winship: dob 1956; 91 Rio, 93 Lisbon, 94 London.
 
Kevin Andrew Garvey: dob 1960; 81 Bangkok, 85 Hanoi, 92 Phnom Penh, 93 Grand Turks, 01 Guatemala City (DHM).*

Ruppert John Addison Gaskin: dob 1974; 99 Cairo, 03 Khartoum (1 Sec).*

John Henry Cary Gerson: 69 Hong Kong, 71 Singapore, 74 Peking, 87 Hong Kong; dob 1945.
 
Andrew Patrick Somerset Gibbs: dob 1951; 79 Rio, 84 Moscow, 87 Pretoria, 94 Lisbon, 02 Tel Aviv (Cllr).*

Roger James Adam Golland: dob 1955; 79 Ankara, 84 Budapest, 89 Buenos Aires,  98 Brussells, 01 London.

Sean Goodman.
 
Anita Goodman.
 
Jacqueline Goodman.

Jean Francois Gordon: dob 1953; 81 Luanda, 83 Geneva, 90 Nairobi, 96 Algiers, 01 Abidjan.

Robert Anthony Eagleson Gordon; dob 1952; 75 Warsaw, 78 Santiago, 87 Paris, 92 Warsaw, 95 Rangoon, 03 Hanoi.*
 
Keith Rutherford Gosling: 75 Singapore, 78 Vienna, 86 Manila, 93 Tel Aviv; dob 1944; OBE.

Matthew Steven Gould: dob 1971; 94 Manila, 02  Islamabad, 03 Tehran (DHM).*

Keith William Green: dob 1964; 92 Buenos Aires, 98  Sarajevo, 03 Santiago, 04 Baghdad (Cllr).*

Noel Joseph Guckian: dob 1955; 84 Jedda, 88 Paris, 94 Muscat, 98 Tripoli, 02 Damascus, 04 Kirkuk (CG).*

Paul Haggle: dob 1949; 76 Bangkok, 82 Islamabad, 89 Pretoria, 98 Bangkok, 01 London. 

James William David Hall: dob 1965; 89 Lusaka, 91 New Delhi, 99 Vienna, 02 Pristina, 03 London.

Roger Patrick Hamilton: 78 Jakarta, 82 Tokyo, 84 Hong Kong, 89 Copenhagen; dob 1948.

Graham Stewart Hand: dob 1948; 82 Dakar, 87 Helsinki, 94 Lagos, 98 Sarajevo, 02 Algiers.
 
Roger John Hargreaves: 73 Hong Kong, 76 Sanaa, 85 Hong Kong, 96 Wellington; dob 1950.

William Alistair Harrison: dob 1954; 79 Warsaw, 87 New York, 95 Warsaw, 00 New York, 03 London.(*  Possibly Alistair Harrison, HC, Lusaka, Zambia)
 
Samuel Andrew Roland Hatfield: 95 Lagos; dob 1963.

Dora Claire Sarah Healy: dob 1952; 87 Addis Ababa, 95 Nairobi, 98 London.

Steven John Hill: dob 1962, 88 Vienna, 96 New York, 01 Washington (1 Sec).

Stephen Peter Holland: dob 1965; 00 New Delhi (1 Sec).*

Sean Christopher Erick Holt: dob 1949; 79 Havana,  82  Athens, 87 Khartoum, 91 Accra, 95 Bogota, 99 Luanda, 01 Freetown, 04 Basra (Cllr).*

Katherine Sarah-Julia Horner: 85 Moscow, 97 Moscow; dob 1952.
 
Thomas Robert Benedict Hurd: dob 1964; 95 Warsaw, 98 Amman, 02 Jerusalem.*

Justin John Hustwitt: dob 1967; 94 Cairo, 95 Riyadh, 01 Kampala, 04 Tripoli (1 Sec).*

Nigel Norman Inkster: dob 1952; 76 Kuala Lumpur, 79 Bangkok, 83 Peking, 85 Buenos Aires, 92 Athens, 94 Hong Kong, 98 London.

Anthony John Godwin Insall: dob 1949; 75 Lagos, 82 Hong Kong, 85 Peking, 92 Kuala Lumpur, 99 Oslo, 04 London.

Andrew Michael Jackson: dob 1958; 87 Bonn, 01 Rome (1 Sec).

William Lester Jackson-Houlston: dob 1952; 80 Brussels, 82 Buenos Aires, 90 Belgrade,  99 Hague, 03 Berne (Cllr).*

Neil Marius Jacobsen: dob 1957; 86 Athens, 92 Madrid, 00 Santiago, 03 London.

John Jenkins: dob 1955; 83 Abu Dhabi, 89 Kuala Lumpur, 95 Kuwait, 99 Rangoon, 03 Jerusalem (CG).*

Richard Hugh Francis Jones: dob 1962; 86 Abu Dhabi, 94 Brussels, 03 Tirana.*

Denis Edward Peter Paul Keefe: dob 1958; 84 Prague, 92 Nairobi, 98 Prague, 04 London.

Robert Mitchell Forest Kelly: 74 Nairobi, 80 Turkey, 81 Ankara, 95 Ottowa; dob 1946.

Paul Vincent Kennedy: dob 1957; 91 Riyadh, 99 Bahrain, 04 Baghdad (1 Sec).*

Theodore Maurice Kenwrick-Pierc: 74 Brussels, 82 Nicosia, 88 Hague, 94 Athens; dob 1948.
 
Alex Kershaw: 97 Geneva; dob 1967.

David James Kilby: dob 1966; 01 Bangkok, 03 Cairo (1 Sec).*

Sarah-Jill Lennard Kilroy: dob 1956; 82 Montevideo, 83 Brussels, 94 Budapest,  98 London.

Richard Jonathan Knowlton: dob 1950; 78 Helsinki, 84 Harare, 91 Dubai, 97 Bridgetown,  02 Caracas, 03 Helsinki (Cllr).

Michael Anthony Kyle: dob 1948; 72 Saigon, 78 Washington, 84 Accra, 88 Dar es Salaam, 95 Berlin, 98 London.

Ian Francis Millar Lancaster: dob 1947; 75 Hanoi, 78 Prague, 83 Brussels, 91 Ankara, 95 London.(* Algiers 05)
 
Nicholas John Andrew Langman: 86 Montevideo, 88 New York, 94 Paris; dob 1960.
 
Edmund John Scott Latter: 94 Istanbul; dob 1968.
 
Jeremy John Legge: dob 1961; 87 Lusaka, 94 Vienna, 01 Paris (1 Sec).

Graham John Ley: dob 1961; 87 Cairo, 94 Nicosia, 99 Cairo, 03 London.

Barry Robert Lowen: dob 1964; 89 Kuwait, 97 New York, 03 Riyadh (Cllr).

Gareth Geoffrey Lungley: dob 1971; 97 Tehran, 02 Zagreb (1 Sec).

Fiona MacCallum: dob 1962; 89 Moscow, 95 Riga, 00 Kiev, 04 Tallinn (1 Sec).

Kenneth John Alexander MacKenzie: dob 1949; 75 Brussels, 81 Buenos Aires,85 Bucharest, 92 Vienna, 97 Munich, 01 London. 

John Bannerman Macpherson: dob 1951; 79 Khartoum, 80 Sanaa, 87 Sofia, 93 Cairo, 03 Stockholm (Cllr).*
 
Christine Ann MacQueen: dob 1959; 84 Brasilia, 89 New York, 90 Paris, 02 Brussels (Cllr).*
 
Norman James MacSween: 72 Nairobi, 77 Tehran, 83 Bonn, 91 Stockholm, 95 Moscow; dob 1948.

Richard Edward Makepeace: dob 1953; 79 Muscat, 81 Prague, 89 Brussels, 95 Cairo, 99 Khartoum, 03 Abu Dhabi.*

Keith Ian Malin: dob 1953; 78 Brussels, 84 Geneva, 90 Sofia, 96 Peking, 99 London.(* Helsinki 05)

Nicholas Marden: dob 1950; 77 Nicosia, 82 Warsaw, 88 Paris, 98 Tel-Aviv, 02 London.

Rosalind Mary Marsden: dob 1950; 76 Tokyo, 85 Bonn, 93  Tokyo, 03 Kabul.*

Nicholas Jonathan Leigh Martin: dob 1948; 81 Nairobi, 87 Rome, 93 Jakarta, 00 Bridgetown (Cllr).
 
Iain Arthur Gray Matthewson: 81 New York, 85 Warsaw, 93 Prague; dob 1952.

Andrew David McCoch: dob 1972; 97 Istanbul, 02 Kabul, 03  Kathmandu (1 Sec).

Ian Forbes McCredie: 76f Lusaka, 79 Tehran, 83 Copenhagen, 92 New York; dob 1950; OBE.
 
Patrick Joseph McGuinness: dob 1963; 88 Sanaa, 94 Abu Dhabi, 96 Cairo, 03 Rome (Cllr).*

 
Justin James McKenzie Smit: 96 Moscow; dob 1969.

Sian Alexis McLean: dob 1969; 97 Hong Kong, 01 Peking (1 Sec). [*Sean McLean, Riyadh.]

Alasdair Morrell McNeill: dob 1967; 92 Istanbul, 97 Moscow, 99 London.

Peter James McQuibban: dob 1955; 82 Brasilia, 88 Warsaw, 96 Copenhagen,04 Paris (Cllr).*

William John Clovis Meath-Baker: 88 Kabul, 89 Prague, 97 Istanbul; dob 1959.

Jonathan Kenneth Milton Mitchel: dob 1959; 89 Amman, 91 Harare, 98 Bucharest, 02 London.
 
Andrew Jonathan Mitchell: 93 Bonn; dob 1967.

John Edward Mitchiner: dob 1951; 82 Istanbul, 87 New Delhi, 91 Berne, 97 Yerevan, 00 Calcutta, 03 Freetown.*
 
Anthony Leopold Colyer Monckton: dob 1960; 90 Geneva, 96 Zagreb, 98 Banja Luka, 01 Belgrade, 04 London. (See: http://cryptome.org/mi6-monckton.htm)

Richard John Moon: dob 1959; 85 Jakarta, 93 Rome, 99 New York, 03 London.*
 
Richard Peter Moore: dob 1963; 90 Ankara, 91 Istanbul, 95  Islamabad, 01 Kuala Lumpur (Cllr).*

Mark Scott Thomas Morgan: dob 1958; 84 Geneva, 88 Aden, 94 Valletta, 01 Budapest (1 Sec).

Stuart Richard Morley: dob 1959; 89 San Jose, 90  Bridgetown, 96 Hague, 02 New Delhi (Cllr).*

Hugh Roger Mortimer: dob 1949; 75 Rome, 78 Singapore, 83 New York, 91 Berlin, 97 Ankara, 01 Ljubljana. (* DHM, Berlin, 05)

Colin Andrew Munro: dob 1946; 71 Bonn, 73 Kuala Lumpur, 81 Bucharest, 87 East Berlin,90 Frankfurt, 97 Zagreb, 01 Mostar, 03 Vienna (OSCE, Head of UK Delegation).*

Andrew Alasdair Neil: dob 1968; 94 Nairobi, 01 Abu  Dhabi  (1 Sec).

Philip Raymond Nelson: dob 1950; 74 Budapest, 76 Paris, 80 Rome, 89 Manila, 91 Budapest, 94 London.

Clive Dare Newell: dob 1953; 79 Tehran, 82 Kabul, 86 Addis Ababa, 94 Ankara, 01 Moscow, 03 Ottawa (Cllr).*

Stephen Martin Noakes: dob 1957; 90 Luanda, 96 New York, 00 London.

Richard Adam Noble: dob 1962; 87 Moscow, 93 Hague, 98 New  Delhi, 03 Tashkent, 04 Hong Kong (DHM).*

Peter James Norris: dob 1955; 85 Lagos, 90 Guatemala City, 97 Jakarta, 00 London.

John Matthew O’Callaghan: dob 1966; 92 Santiago, 98 Moscow, 03 Stockholm,04 Belgrade (Cllr).*

Paul Vincent O’Connor: dob 1956; 77 Jedda, 80 Washington, 87 Istanbul, 91 Maseru, 99 St.Petersburg, 03 Berlin (1 Sec).

Stephen John O’Flaherty: dob 1951; 78 New Delhi, 81 Prague, 88 Vienna, 92 London.

Peter David Orwin: 77 Athens, 84 Brasilia, 89 Tel Aviv, 96 Hague; dob 1944; OBE, MC.

Richard Lloyd Owen: dob 1948; 78 Abu Dhabi, 80 Beirut, 83 San Jose, 86 Berlin, 93 Copenhagen, 98 London.

Simon Graham Page: dob 1961; 83 Kuala Lumpur, 88 Dublin, 92 New Delhi, 98 Riyadh, 01 London.(* 1 Sec, Bahrain, 05)
 
Christopher Robert Geoffrey Pagett: 78 Havana, 79 Lusaka, 88 Maputo, 97 New York; dob 1952; OBE.

Charles William Parton: dob 1956; 85 Peking, 90 Hong Kong, 03 Nicosia (Cllr).*
 
Colin Douglas Partridge: dob 1955; 80 New Delhi, 87 Hanoi, 94 Hong Kong, 00 Seoul (Cllr).

Hugh William Grant Patterson: dob 1950; 80 Berlin, 87 Guatemala City, 92 Caracas, 00 Berne, 04 London.

Martin Eric Penton-Voak: dob 1965; 95 Moscow, 01 Vienna (1 Sec).

Geoffrey Colin Perry: 81 Hong Kong, 92 Geneva; dob 1951.
 
Alan Petty.

Quentin James Kitson Phillips: dob 1963; 89 Budapest, 95  Moscow, 97 Kiev, 04 Istanbul (Consul).*

Tom Richard Vaughan Phillips: dob 1950; 85 Harare, 90 Tel Aviv, 93 Washington, 00 Kampala, 02 London.

Richard William Potter: dob 1960; 85 Riyadh, 90 Nicosia, 95 Sarajevo, 99 Skopje, 04 Amman (Cllr).* 

David Herbert Powell: dob 1952; 88 Tokyo, 97 Brussels, 02 London.

Mark Precious: Buenos Aires 86; dob 1960.

Christopher Norman Russell Prentice: dob 1954; 80  Kuwait, 85 Washington, 94 Budapest, 02 Amman.*

Timothy Ian Priest: dob 1947; 75 Vienna, 81 Helsinki, 89 Athens, 99 Helsinki, 03 London.

John Andrew Raine: 88 Kuwait, 94 Damascus, 97 Riyadh; dob 1962.
 
Michael Charles Ramscar: 77 Lagos, 79 Brasilia, 86 Madrid, 89 San Jose, 97 Madrid; dob 1948.

John Charles Josslyn Ramsden: dob 1950; 76 Dakar, 79 Vienna, 80 Hanoi, 90 Berlin, 96 Geneva, 04 Zagreb.*
 
Timothy Simeon Rawlinson: 91 Lagos, 96 Stockholm; dob 1962.
 
Richard Robert Reeve: 73 Singapore, 77 Hong Kong, 83 Hong Kong; dob 1948.
 
Michael John Regan: dob 1955; 86 Kabul, 89 Dubai, 95 Bangkok, 04 Harare (Cllr).*

Peter Marius Julian Prows Reilly: 96 Khartoum; dob 1971.

Clare Louise Rickitt: dob 1964; 93 Brasilia, 96 London.

John Ridd.

Paul John Ritchie: dob 1962; 86 Nicosia, 91 New York, 99 Nicosia, 03 London.

Colin Roberts: dob 1959; 90 Tokyo, 97 Paris, 01 Tokyo, 04 Vilnius.*

David George Roberts: dob 1955; 77 Jakarta, 81 Havana, 88 Madrid, 91 Paris, 96 Santiago, 00 Berne (DHM, CG).

Michael John Wyn Roberts: dob 1960; 87 Athens, 95 Brussels, 04 Ankara (DHM).*

Philip John Barclay Roberts: dob 1949; 77 Islamabad, 82 Hanoi, 84 Tokyo,91 Lisbon, 94 Bogota, 97 Vienna, 99 London.

Elizabeth Carol Robson: dob 1955; 84 Moscow, 88 Geneva, 96 Stockholm, 02 Copenhagen (DHM).

Janet Elizabeth Rogan: 91 Peking, 98 Sarajevo; dob 1962.

Mark Alastair Runacres: dob 1959; 83 New Delhi,91 Paris, 99 New York, 02 New Delhi (DHC).*

Michael John Sanderson: dob 1948; 72 Cairo, 79 New York, 84 Oslo, 93 Hong Kong, 95 London.

William Geoffrey Sandover: dob 1955; 81 Vienna, 86 Dublin, 92 Buenos Aires, 02 Paris, 04 Islamabad (Cllr).*

John Donald William Saville: dob 1960; 83 Jakarta, 88 Warsaw, 95 Vienna, 00 Havana, 03 London. (* HC, Brunei, 05)

John McLeod Scarlett: 73 Nairobi, 76 Moscow, 84 Paris, 91 Moscow; dob 1948; OBE.

Michael William Seaman: dob 1955; 77 Jakarta, 81 Bombay, 88 Hague, 99 Athens, 02 Tbilisi (1 Sec). (* Cllr, Kabul, 05)

Richard Charles Leslie Seddon: dob 1968; 94 New Delhi, 99  Washington, 03 Islamabad (1 Sec).*

Paul Raymond Sizeland: dob 1952; 81 Brussels, 85 Doha, 88 Lagos, 96 Bangkok, 00 Shanghai, 03 London.

James Lyall Sharp: dob 1960; 89 Cairo, 96 Vienna, 02 Almaty.*

Philip Nicholas Shott: dob 1954; 83 Lagos, 87 Nicosia, 94  Lusaka, 01 Pretoria (Cllr).*

Deborah Jane Soothill: 96 Peking; dob 1969.

Andrew James Sparkes: dob 1959; 85 Ankara, 92 Bangkok, 99  Jakarta, 01 Pretoria, 04 Kinshasa.*
 
Richard David Spearman: 92 Istanbul, 97 Paris; dob 1960.
  
Guy David St. John Kelso Spindler: 87 Moscow, 97 Pretoria; dob 1962.

Patrick William Sprunt: dob 1952; 78 Tokyo, 82 Brussels, 83 Bonn, 87 Tokyo, 92 New York, 99 Tokyo, 04 London.

Andrew Jeremy Stafford: dob 1953; 77 Stockholm, 79 Accra, 84 Prague, 91 Brussels, 99 Stockholm, 03 London.
 
Christopher David Steele: 90 Moscow; dob 1964.

Adrian Stones: dob 1960; 89 New Delhi, 92 Washington, 00 Harare (Cllr).

Christopher Rowland Charlesworth Sykes: dob  1955; 87  Hong Kong, 04 Hong Kong (Cllr, DCG).*

Mark Robert Syrett: dob 1969; 98 Oslo, 04 Riyadh (2 Sec).*

Nicholas Simon Syrett: dob 1960; 93 Luanda, 98 Bogota, 03  Nairobi (Cllr).*

Arthur David Tandy: dob 1949; 87 Riyadh, 89 London.     

Anthony James Nicholas Tansley: dob 1962; 88 Riyadh, 89 Baghdad, 94 Dublin,98 Muscat, 01 London.

Duncan John Rushworth Taylor: dob 1958; 83 Havana, 92 Budapest, 00 New York (DCG).
 
Anthony Jonathan Terry: 70 Nairobi, 73 Havana, 79 Belgrade, 86 Santiago, 97 Geneva; dob 1946.

Harcourt Andrew Pretorius Tesoriere: dob 1950; 76 Kabul, 79  Nairobi, 81 Abidjan, 87 Damascus, 96 Tirana, 98 Kabul, 02 Riga, 05 Algiers.*[Ambassador to Latvia]
 
Richard Paul Reynier Thompson: dob 1960; 91 Stockholm, 96  Geneva, 04 Baghdad (Cllr).*
 
Daniel Vernon Thornton: 95 Brussels; dob 1969.

Damian Roderic Todd: dob 1959; 81 Pretoria, 87 Prague, 91 Bonn, 01 Bratislava.

Patrick Gilmer Topping: dob 1959; 90 Kuala Lumpur, 94  Washington, 05 Canberra (Cllr).*

Owen John Traylor: dob 1955; 81 Tokyo, 90 Berlin, 00 Istanbul, 04 London.

James Philip Tucker: dob 1966; 93 Prague, 94 Bratislava, 01  Isamabad, 03 Jakarta (Cllr).

Stuart Graham Turvill: dob 1971; 95 Islamabad, 00 Accra, 03 London.

 
Richard Vlaistow: 95 Havana.

Eric Simon Charles Wall: dob 1957; 88 Geneva, 94 Kampala, 98 Harare, 01 London.

Michael John Ward: dob 1958; 85 Istanbul, 88 Paris, 97 Brussels, 02 Budapest (DHM).*

James Wilfrid Watt: dob 1951; 80 Abu Dhabi, 85 New York, 92  Amman, 96 Islamabad, 03 Beirut.*
 
James Spencer Kennedy Watson: 91 Kuwait, 97 Damascus; dob 1964.

Robert Emmerson Watson: dob 1970; 98 Tel Aviv, 04  Kampala  (1 Sec).*

Jonathan Michael Weldin: dob 1959; 86 Sanaa, 90 Tunis, 96 Athens, 01 London.

Andrew Ronald Whitecross: dob 1949; 81 Sanaa, 85 Baghdad, 98 Muscat, 01 London.

Andrew John Whiteside: dob 1968; 95 Budapest, 02 Rome (1 Sec).*

Bernard Gerrard Whiteside: dob 1954; 83 Moscow, 86 Geneva, 91 Bogota, 02 Chisinau.*

Timothy Andrew Willasey-Wilsey: dob 1953; 83 Luanda, 86 San Jose, 93 Islamabad, 99 Geneva, 02 London.

Mark Williams: 95 Tehran. (Reportedly Kenneth Mark Williams)
 
Kenneth Mark Williams: 76 Kuala Lumpur, 79 Bridgetown, 88 Harare, 94 Delhi; dob 1944.

Simon John Williams: dob 1960; 81 Manila, 84 Mbabane, 86  Kaduna, 95 Riyadh, 98 Doha, 02 Casablanka (Consul).*

Simon Jules Wilson: dob 1966; 91 Athens, 93 Zagreb, 99 New York, 02 Budapest (1 Sec).*

Elizabeth Claire Wilson: dob 1974; 02 Peking (2 Sec).*[Liz Wilson, Peking]

Julian Paul Geoffrey Wiseman: 78 Geneva, 84 Dhaka, 90 Islamabad; dob 1944.

Peter Gilruth Wood: dob 1953; 84 Taiwan, 86 Peking, 95  Kuala Lumpur, 02 Peking (Cllr).*

David John Woods: dob 1951; 78 Vienna, 81 Bucharest, 92 Harare, 97 Pretoria, 02 Berlin (Cllr).*
 
Ian Alexander Woods: dob 1951; 77 New York, 84 Berlin, 86 Bonn, 95 Warsaw, 03 Sofia (Cllr).*
 
Alexander William Younger: dob 1963; 95 Vienna, 02  Dubai  (1 Sec).*

 

LIST OF MI6 OFFICERS THAT WERE

STATIONED IN PAKISTAN (Islamabad)

Andrew Jonathan Corrie Boyd: 96 Islamabad; dob 1950.

Richard Peter Moore: 95 Islamabad; dob 1963.

Stuart Graham Turvill: 95 Islamabad; dob 1971.

Julian Paul Geoffrey Wiseman: 90 Islamabad; dob 1944.

William Hume James Blanchard : 98 Islamabad dob 1967.

Philippa Jane Carnall : 02 Islamabad dob 1957.

Matthew Steven Gould: 02 Islamabad dob 1971.

William Geoffrey Sandover : 04 Islamabad dob 1955.

Richard Charles Leslie Seddon: 03 Islamabad dob 1968.

John de Carteret Copleston:80 Islamabad dob 1952.

Michael James Crawford:99 Islamabad dob 1954.

Julian Ascott Evans:02 Islamabad dob 1957.

 Steven Alan Frost:92 Islamabad dob 1964.

Paul Haggle:82 Islamabad dob 1949.

Philip John Barclay Roberts:77 Islamabad dob 1949.

Stuart Graham Turvill:95 Islamabad dob 1971.

Timothy Andrew Willasey-Wilsey:93 Islamabad dob 1953.

Philip John Barclay Roberts:77 Islamabad dob 1949.

 MI6 OFFICERS THAT WERE AMBASSADORS OF

THE QUEEN OF ENGLAND

Paul Brummel: 89 Islamabad dob 1965.

Stephen Nicholas Evans: 93 Islamabad dob 1950.

James Wilfrid Watt : 96 Islamabad dob 1951.

MI6 Officers Worldwide – doplnok 19.4.2011

1. Allen, Keith: dob. 1972; 1996 New Delhi, 2000 Salvador, 2006 Tehran.

2. Astbury, Nicholas Paul: dob. 1971; 1995 Colombo, 2005 Kabul, 2006 Asmara.

3. Burn, Thomas Joseph: dob. 1979; 2006 Tehran.

4. Conway, Nicholas Peter: dob. 1978; 2004 Kabul, 2007 Ankara.

5. Cross, Harriett Victoria Saltonstall: dob. 1974; 1998 Rabat, 2006 New York.

6. Ellis, Richard Anthony: dob. 1977; 2002 Nicosia, 2005 Kabul.

7. Etherington, Richard David Ernest: dob. 1973; 2001 Dubai, 2007 New York.

8. Evans, Alexander Ian Arthur: dob. 1973; 2007 Islamabad.

9. Freeman, Andrew John: dob. 1972; 2004 Geneva.

10. Gordon, Emma Louise : dob. 1974; 2006 The Hague.

11. Hutchings, Nicholas Alexander: dob. 1980; 2004 Kabul.

12. Jarret, Caroline Julia Rachel: dob. 1976; 2002 Islamabad, 2006 Baghdad, 2008 Damascus.

13. Johnson, Stuart James: dob. 1972; 2000 Banja Luka, 2005 Skopje, 2007 Addis Ababa.

14. Litman, Lee: dob. 1972; 2008 The Hague.

15. Norburn, Jonathan Edward: dob. 1976; 2001 Bridgetown, 2007 Istanbul.

16. Paterson, Robert Ralston: dob. 1974; 2002 Abuja, 2006 Amman, 2009 Baghdad.

17. Pinson, David Richard: dob. 1977; 2003 Kabul, 2006 Jakarta, 2009 Canberra.

18. Rennie, Piers Damian Lee: dob. 1974; 2005 Podgorica.

19. Ruskin, Peter Jonathan: dob. 1976; 2004 Oslo.

20. Sisum, Thomas George: dob. 1973; 2001 Islamabad, 2002 Dubai, 2008 Tallinn.

21. Smith, Gerald Dominic: dob. 1970; 1992 Islamabad, 1996 Luanda, 2002 Bratislava, 2004 Oslo, 2007 Jakarta.

22. Squire, Richard James: dob. 1974; 2002 Kabul, 2003 Pristina, 2009 Islamabad.

23. Tobin, Patrick Michael: dob. 1971; 2002 Amman, 2002 Cairo, 2003 Sana’a, 2005 Baghdad, 2008 Algiers.

24. Wahab, Mohammed Toafiq: dob. 1975; 1998 Islamabad, 2001 Lagos, 2005 Dhaka, 2008 Tripoli.

25. Ward, Christopher Edwin: dob. 1975; 2000 Dhaka, 2003 Moscow, 2006 Islamabad.

26. Welch, David Thomas: dob. 1977; 2007 Tehran.

27. White, Benjamin Matthew: dob. 1979; 2004 Kabul, 2007 Vienna.

28. Whitford, Victoria: dob. 1974; 2001 Pristina, 2003 Baghdad, 2005 Washington, D.C., 2007 New Delhi.

29. Young, Thomas Richard: dob. 1977; 2003 Kabul, 2005 Vienna.

 Dob. – date of birth

List of names of CIA and Mossad officers around the world

Zdroj: http://www.scribd.com/doc/40375221/List-of-CIA-and-Mossad-officers-Worldwide

http://www.terminalxpk.blogspot.com

 Name Forenames DOB d Postings 2000 – 2010 Status Notes

BLAINT Jamie 1973 • Resigned Currently working for Control Risks Group in Bagdhad

BOWE Rupert 1975 04 Windhoek, 06 Tirana. • Active CIA posting profile

CORDER Andrew David 1978 01 Nairobi, 04 New York, 06 Lusaka, 05 Berlin, 07 Oslo

•Norwegian clandestine services Active Intelligence officer in Oslo

DAR John Martin Jamie 1967 98 Cairo, 99 Dubai, 03 Lisbon , 07 Oslo • Active CIA

posting profile

DAVENPORT Hayward 1969 01 Warsaw, 03 Moscow, 04 Cairo , 07 Oslo • Active CIA

posting profile

NB!!!!!LOGAN Cyntia Dame 1960 97 Rome, 00 Jakarta, 03 Milan ,03 – Oslo

•Norwegian clandestine services Active Wanted for abduction of Nasr by the CIA in

Milan

xxxxxxxxx 1978 98 London, 02 Islamabad ,03 Oslo •Norwegian clandestine services

Active Sniper / Intelligence officer in Oslo ** project coppergreen **Najmuddin Faraj

Ahmad ( Alias Mulla Krekar )

NB!!!!ASHERLEIGH Gregory, born in Hyattsville – Maryland (USA) on 12/23/1955,

Coachmen Enterprises Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA) or STS

Inc. P.O. Box 1606 Hyattsville (Maryland) 20788 (USA),; US citizen with US passport n.

015135635, issued on 06.04.96; US driver’s licence n. 66605685; Visa Card credit card

n. 41 (expiry date June/2005)

LOGAN Cyntia Dame, born in Maryland (USA) on 05/01/1960; Coachmen Enterprises

Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA). US citizen with US passport n.

016430730 (copy acqured), issued on 01.03.2000 by the Passport Agency in Washington,

Visa Card credit card n. 41 (expiry date April/2003), SPG card (Special Preferred Guest

Westin Hotel), type “A”, n. 50556297010, United Airlines Frequent flyer card n.

01394828870;

 FOX Michael Roger 1973 01 Geneva, 03 Rabat , 05 Rome , 07 Oslo (1 Sec). • Active

Intelligence officer in Oslo

FRASER Richard 1967 03 Helsinki, 05 Washington , 07 Rome • Active CIA posting

profile

FULTON Andrew 1978 99 Rome, 02 Berlin, 07 Oslo, •Norwegian clandestine services

Retired Sniper / Intelligence officer in Oslo ** project coppergreen **Najmuddin Faraj

Ahmad ( alias mulla krekar )

GARVEY Kevin 1978 01 Bangkok, 02 Hanoi, 04 Phnom Penh, 07 Oslo • Active CIA

posting profile

LEGGE Jeremy John 1961 00 Lusaka, 03 Vienna, 05 Paris , 07 Berlin • Active CIA

posting profile

LUNGLEY Gareth Geoffrey 1971 97 Tehran, 02 Zagreb .07 Oslo •Norwegian

clandestine services Active Intelligence officer in Oslo

MACEEN Christine Ann 1974 01 New York, 03 Paris, 04 Brussels , 06 Oslo •Norwegian

clandestine services Active Sniper / Intelligence officer in Oslo ** project coppergreen

**Najmuddin Faraj Ahmad ( alias mulla krekar )

SWEENY Norman James 1975 00 Nairobi, 01 Tehran, 02 Bonn, 06 Stockholm, 07

Moscow • Active CIA posting profile

CREDIE Forbes 1971 00 Lusaka, 02 Tehran, 04 Copenhagen, 06 New York , 07

Islamabad • Active CIA posting profile

NESS Patrick Joseph 1963 00 Sanaa, 01 Abu Dhabi, 02 Cairo, 05 Rome , 07 Islamabad •

Active CIA posting profile

BAKER John 1968 03 Kabul, 06 Prague, 07 Istanbul • Active CIA posting profile

MITCHELL Andrew Jonathan 1967 03 Islamabad , 05 rome , 07 Islamabad • Active CIA

posting profile

MOKTON Anthony 1960 00 Geneva, 02 Zagreb, 03 Banja Luka, 04 Belgrade, 07

London. • Active CIA posting profile

MOORE Richard 1963 00 Ankara, 02 Istanbul, 05 Islamabad, 07 Kuala Lumpur • Active

CIA posting profile

FORD Andrew Jeremy 1972 00 Stockholm, 02 Accra, 03 Prague, 05 Brussels, 06

London , 07 Islamabad • Active CIA posting profile

ROBSON Elizabeth Carol 1970 00 Stockholm, 02 Copenhagen , 07 Oslo Active CIA

posting profile

SANDERSON Michael John 1968 00 Cairo, 01 New York, 07 Oslo, Active Chief

Intelligence officer in Oslo

SANDOVER William Geoffrey 1955 01 Buenos Aires, 02 Paris, 04 Islamabad Active

CIA posting profile

SYRETT Mark Robert 1969 01 Oslo, 04 Riyadh (2 Sec).* Active CIA posting profile

TUCKER James Philip 1970 01 Bratislava, 06 Isamabad, 07 Jakarta (Cllr). Active CIA

posting profile

TURNBULL Nicholas Piers 1978 04 Tirana. Active CIA posting profile

CLEMENTS Martin Hugh 1968 00 Tehran, 01 Vienna, 03 Bonn, 05 Berlin, 06 Kabul •

Active MI6 posting profile

GIBBS Andrew Patrick Somerset 1976 01 Rio, 02 Moscow, 03 Pretoria, 06 Lisbon, 07

Tel Aviv • Active CIA posting profile

MOORE Richard Peter 1963 00 Ankara, 02 Istanbul, 05 Islamabad, 07 Kuala Lumpur •

Active CIA posting profile

ALESSANDRI Madeleine Kay 1970 01 Vienna, 02 Frankfurt, 04 Tokyo Active CIA

posting profile

BLANCHARD William Hume James 1967 03 Budapest, 06 Islamabad, 07 Ankara

Active CIA posting profile

CARNALL Philippa Jane 1974 00 Damascus, 02 Washington, 04 Cairo, 07 Islamabad

Active CIA posting profile

GOULD Matthew Steven 1971 94 Manila, 02 Islamabad, 03 Tehran (DHM).* Active

CIA posting profile

GREEN Keith William 1964 92 Buenos Aires, 98 Sarajevo, 03 Santiago, 04 Baghdad

(Cllr).* Active CIA posting profile

GUCKIAN Noel Joseph 1955 84 Jedda, 88 Paris, 94 Muscat, 98 Tripoli, 02 Damascus,

04 Kirkuk (CG).* Active CIA posting profile

NEIL Andrew Alasdair 1968 94 Nairobi, 01 Abu Dhabi (1 Sec). Active CIA posting

profile

RUNACRES Mark Alastair 1959 83 New Delhi,91 Paris, 99 New York, 02 New Delhi

(DHC).* Active CIA posting profile

SANDOVER William Geoffrey 1955 81 Vienna, 86 Dublin, 92 Buenos Aires, 02 Paris,

04 Islamabad (Cllr).* Active CIA posting profile

SEDDON Richard Charles Leslie 1968 94 New Delhi, 99 Washington, 03 Islamabad (1

Sec).* Active CIA posting profile

SHOTT Philip Nicholas 1954 83 Lagos, 87 Nicosia, 94 Lusaka, 01 Pretoria (Cllr).*

Active CIA posting profile

STONES Adrian 1960 89 New Delhi, 92 Washington, 00 Harare (Cllr). Active CIA

posting profile

SYKES Christopher Rowland Charlesworth 1955 87 Hong Kong, 04 Hong Kong (Cllr,

DCG).* Active CIA posting profile

SYRETT Nicholas Simon 1960 93 Luanda, 98 Bogota, 03 Nairobi (Cllr).* Active CIA

posting profile

SYRETT Mark Robert 1969 98 Oslo, 04 Riyadh (2 Sec).* Active CIA posting profile

TOPPING Patrick Gilmer 1959 90 Kuala Lumpur, 94 Washington, 05 Canberra (Cllr).*

Active CIA posting profile

TUCKER James Philip 1966 93 Prague, 94 Bratislava, 01 Isamabad, 03 Jakarta (Cllr).

Active CIA posting profile

WATSON Robert Emmerson 1970 98 Tel Aviv, 04 Kampala (1 Sec).* Active CIA

posting profile

BARRETT Richard Martin Donne 1949 83 Ankara, 88 New York, 97 Amman • Retired

CIA posting profile

BOYD Andrew Jonathan Corrie 1950 81 Accra, 88 Mexico City, 96 Islamabad • Retired

CIA posting profile

BRADLEY Timothy Gavin 1959 86 Kuwait, 96 Belgrade, 99 London. Active CIA

posting profile

BRAITHWAITE Julian Nicholas 1968 95 Zagreb, 96 Belgrade, 02 Sarajevo, 04

Washington (Cllr).* Active CIA posting profile

BREAR Andrew James 1960 94 Santiago • Active CIA posting profile

CORDERY Andrew David 1976 01 New York, 03 Lusaka, 05 Berlin,07 Oslo • Active

Intelligence officer in Oslo

COWAN Anthony Evelyn Comrie 1953 78 Hong Kong, 80 Peking, 87 Brussels, 96 Hong

Kong, 03 Hague (Cllr).* Active CIA posting profile

CRAIG Keith 1961 • Resigned CIA posting profile

CRAWFORD Michael James 1954 83 Cairo, 85 Sanaa, 86 Riyadh, 92 Warsaw, 99

Islamabad, 01 London. Active CIA posting profile

FULTON Robert Andrew 1974 05 Berlin, 07 Oslo, • Active Intelligence officer in Oslo

GAR Stephen Peter 1956 91 Rio, 93 Lisbon, 94 London. Active CIA posting profile

MALIN Keith Ian 1953 78 Brussels, 84 Geneva, 90 Sofia, 96 Peking, 99 London.(*

Helsinki 05) Active CIA posting profile

O’CALLAGHAN John Matthew 1966 92 Santiago, 98 Moscow, 03 Stockholm,04

Belgrade (Cllr).* Active CIA posting profile

STAFFORD Andrew Jeremy 1953 77 Stockholm, 79 Accra, 84 Prague, 91 Brussels, 99

Stockholm, 03 London. • Active CIA posting profile

WILLASEY-WILSEY Timothy Andrew 1953 83 Luanda, 86 San Jose, 93 Islamabad, 99

Geneva, 02 London. Active CIA posting profile

WILLIAMS Mark 1976 07 Tehran. • Active CIA posting profile

COOPER Andrew George Tyndale 1953 84 Canberra, 88 Geneva, 95 Stockholm, 99

London. Active CIA posting profile

CRAWFORD Michael James 1954 83 Cairo, 85 Sanaa, 86 Riyadh, 92 Warsaw, 99

Islamabad, 01 London. Active CIA posting profile

DARKE John Martin Jamie 1953 88 Cairo, 96 Dubai, 03 Lisbon (Cllr).* • Active CIA

posting profile

DAVIES Elved Richard Malcolm 1972 01 Nairobi, 00 Hong Kong, 04 London , 07 Oslo

Active Intelligence officer in Oslo

FOLLISS Tarquin Simon Archer 1957 89 Jakarta, 95 Bucharest, 01 Copenhagen (Cllr).*

Active CIA posting profile

HALL James William David 1965 89 Lusaka, 91 New Delhi, 99 Vienna, 02 Pristina, 03

London. Active CIA posting profile

INSALL Anthony John Godwin 1965 99 Peking, 00 Kuala Lumpur, 04 Lusaka , 07 Oslo.

Active CIA posting profile

MACPHERSON John Bannerman 1951 79 Khartoum, 80 Sanaa, 87 Sofia, 93 Cairo, 03

Stockholm (Cllr).* Active CIA posting profile

ROBSON Elizabeth Carol 1955 84 Moscow, 88 Geneva, 96 Stockholm, 02 Copenhagen

(DHM). Active CIA posting profile

SANDERSON Michael John 1973 01 Cairo, 04 New York, 07 Oslo, Active Intelligence

officer in Oslo

SEAMAN Michael William 1955 77 Jakarta, 81 Bombay, 88 Hague, 99 Athens, 02

Tbilisi (1 Sec). (* Cllr, Kabul, 05) Active CIA posting profile

STAFFORD Andrew Jeremy 1953 77 Stockholm, 79 Accra, 84 Prague, 91 Brussels, 99

Stockholm, 03 London. • Active CIA posting profile

HOLIFIELD Martin 1961 86 Islamabad, 91 Kuwait, 97 Luanda, 02 Sarajevo, 03 London.

Active CIA posting profile

HOLLAND Stephen Peter 1965 00 New Delhi (1 Sec).* Active CIA posting profile

RUNACRES Mark Alastair 1959 83 New Delhi,91 Paris, 99 New York, 02 New Delhi

(DHC).* Active CIA posting profile

Here is a partial listing of identified Mossad agents (as of 1 January, 2010) along with

their dates of birth . They do not have American Social Security numbers and do not pay

American taxes.

Gadi Regev 12/17/1975

Betzalel Yanay 9/4/1978

Eyal Artzel 5/27/1977

Sharon Rotem 8/12/1977

David Susi 1/9/1975

Dana Sasson 8/10/1980

Morin Biton 7/14/1980

Gilad Lifschitz 9/17/1978

Maya Maimon 12/26/1978

Marco Fernandez 4/13/1977

Keren Touyz 8/20/1978

Nofar Bahidi 21/2/79

Michal Gal 8/10/1979

Ophir Baer 11/11/1956

Dilka Borenstein 3/15/1979

Michael Calmanovic 9/6/75

CIA

Afghanistan

Graig Buck, Frühjahr 2002

Michael Metrinko, Frühjahr 2002, (u.U.CIA-Chief of Station)

John H. Frese, Herbst 2002, CIA (Botschaft Kairo)

Willard Pearson, Herbst 2002, CIA (Botschaft Kairo)

Rick L. Roberts, Herbst 2002, CIA (Botschaft Kairo)

Gene A. Cretz, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft Kairo – u.U. Chief of Station)

Ann S. Syrett, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft Kairo)

Aserbaidschan

Stephen Mull, Frühjahr 2002, CIA (Konsulat Surabaya – u.U. Chief of Station)

Robert Pollard, Frühjahr 2002, CIA (u.U. Chief of Base, Konsulat Surabaya)

Robert Weisberg, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft Jakarta)

Jacob Wohlman, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft Jakarta)

Robert Ford, Herbst 2004, CIA

William Francisco, Herbst 2004, CIA

John Frese, Herbst 2004, CIA

Roger Johnson, Herbst 2004, CIA

Steven Montgomery, Herbst 2004, CIA

James Smith, Herbst 2004, CIA

Spike Stephenson, Herbst 2004, CIA

Italien

Robert Gorelick, Frühjahr 2004, CIA-Chief of Station in Rom

Jordanien

Peter C. McDevitt, Sommer 2004, CIA (Chief of Station)

Todd J. Brown, Herbst 2002, CIA (Botschaft Amman)

Leslie R. Hickman, Herbst 2002, CIA (Botschaft Amman)

Scott M. Kennedy, Herbst 2002, CIA (Botschaft Amman)

Douglas A. Silliman, Herbst 2002, CIA (Botschaft Amman – u.U. Chief of Station)

Libanon

Robert Carnahan, Herbst 2004, CIA

George Frederick, Herbst 2004, CIA

Gordon A. Sjue, Frühjahr 1999, CIA (Botschaft in Lima)

Philippinen

Philip F. Reilly, Herbst 2004, CIA (Chief of Station >2003)

Gary R. Weber, Frühjahr 2002, CIA (Chief of Station)

Michael H. Anderson, Winter 2001, CIA

David J. Corbin, Winter 2001, CIA (Bitschaft Manila)

Patricia K. Buckles, Winter 2001, CIA (Botschaft Manila)

Cinnamon N. Dornsife, Winter 2001, CIA (Asian Development Bank – Manila)

Richard W. Nelson, Winter 2001, CIA (Botschaft Manila)

Kim T. Starke, Winter 2001, CIA (Botschaft Manila)

Steven E. Zate, Frühjahr 2001, CIA (Botschaft Manila – u.U. Chief of Station)

Polen

Ronald J. Czarnetzky, Frühjahr 2004, CIA (Chief of Station >2002)

Lance Hamilton, Winter 2001, CIA (Chief of Station >2000)

James R. Sporn, Winter 1999, CIA (Chief of Station >1998)

Saudi Arabien

Norman T. Roule, Herbst 2004, CIA (Chief of Station)

Singapur

Josef J. Koza, Herbst 2004, CIA (Chief of Station)

Mathew Chin, Winter 2003, CIA (Chief of Station)

Spanien

William Center, Herbst 2002, CIA (Konsulat Johannesburg)

Thomas Colin, Herbst 2002, CIA (Konsulat Kapstadt)

Phyllis Coven, Herbst 2002, CIA (Konsulat Johannesburg)

Dirk Dijkerman, Herbst 2002, CIA (Botschaft Pretoria)

Liam Humphreys, Herbst 2002, CIA (Konsulat Durban)

Edward Jones, Herbst 2002, CIA (Botschaft Pretoria)

Mary B. Leonard, Herbst 2002, CIA (Konsulat Kapstadt)

Marilyn Wanner, Herbst 2002, CIA (Botschaft Pretoria)

Stephen Weed, Herbst 2002, CIA (Konsulat Durban)

Mary Sue Conaway, Frühjahr 2002, CIA (Konsulat Johannesburg)

Sudan

Janice L. Elmore, Herbst 2004, CIA

Richard Ingram, Herbst 2004, CIA

Martin Nolan, Herbst 2004, CIA

Syrien

Lisa M. Carle, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus)

Philo L. Dibble, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus – u.U. Chief of Station)

Roberto Powers, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus)

George N. Tietjen, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus)

Thailand

Michael K. Winograd, Frühjahr 2003, CIA (Chier of Station)

Parker F. Schofield, Winter 2002, CIA (Chief of Station >1999)

E. Mattingly, Winter 1999, CIA (Chief of Station >1996)

Venezuela

Emely Jeffers, Sommer 2002, CIA (Chief of Station)

Joseph E. Evans, Frühjahr 2002, DEA

Thomas E. Ochiltree, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft in Caracas)

John M. Davis, Herbst 2001

Frederick B. Cook, Frühjahr 2000, (u.U. CIA-Chief of Station)

Names on the list

Name Forenames DOB Postings Status

Keith Rutherford 1944 75 Singapore, 78 Vienna, 86 Manila, 93 Tel Aviv • Retired

HAMILTON Roger Patrick 1948 78 Jakarta, 82 Tokyo, 84 Hong Kong, 89 Copenhagen •

Retired

HARGREAVES Roger John 1950 73 Hong Kong, 76 Sanaa, 85 Hong Kong, 96

Wellington • Retired

HATFEILD Samuel Andrew Roland 1963 95 Lagos • Active

HILL Steven John 1962 • Active

HORNER Katherine Sarah-Julia 1952 85 Moscow, 97 Moscow • Active

HURD Thomas Robert Benedict 1964 95 Warsaw, 98 Amman, 02 Jerusalem.* • Active

KELLY Robert Mitchell Forest 1946 74 Nairobi, 80 Turkey, 81 Ankara, 95 Ottowa •

Retired

KENWRICK-PIERCEY Theodore Maurice 1948 74 Brussels, 82 Nicosia, 88 Hague, 94

Athens • Retired

KERSHAW Alex 1967 97 Geneva • Active

LANGMAN Nicholas John Andrew 1960 86 Montevideo, 88 New York, 94 Paris •

Active

LATTER Edmund John Scott 1968 94 Istanbul • Active

LEGGE Jeremy John 1961 87 Lusaka, 94 Vienna, 01 Paris (1 Sec). • Active

LUNGLEY Gareth Geoffrey 1971 97 Tehran, 02 Zagreb (1 Sec). • Active

• Active

ORWIN Peter David 1944 77 Athens, 84 Brasilia, 89 Tel Aviv, 96 Hague • Retired

PAGETT Christopher Robert Geoffrey 1952 78 Havana, 79 Lusaka, 88 Maputo, 97 New

York • Active

PARTRIDGE Colin Douglas 1955 80 New Delhi, 87 Hanoi, 94 Hong Kong, 00 Seoul

(Cllr). • Active

PENTON-VOAK Martin Eric 1965 95 Moscow, 01 Vienna (1 Sec). • Active

PERRY Geoffrey Colin 1951 81 Hong Kong, 92 Geneva • Active

PETTY Alan 0 • Active

POTTER Richard William 1960 85 Riyadh, 90 Nicosia, 95 Sarajevo, 99 Skopje, 04

Amman (Cllr).* • Active

PRECIOUS Mark 1960 Buenos Aires 86 • Active

RAINE John Andrew 1962 88 Kuwait, 94 Damascus, 97 Riyadh • Active

RAMSCAR Michael Charles 1948 77 Lagos, 79 Brasilia, 86 Madrid, 89 San Jose, 97

Madrid • Retired

RAWLINSON Timothy Simeon 1962 91 Lagos, 96 Stockholm • Active

REEVE Richard Robert 1948 73 Singapore, 77 Hong Kong, 83 Hong Kong • Retired

REGAN Michael John 1955 86 Kabul, 89 Dubai, 95 Bangkok, 04 Harare (Cllr).* •

Active

REILLY Peter Marius Julian Prows 1971 96 Khartoum • Active

RIDD John 0 • Active

ROGAN Janet Elizabeth 1962 89 Hong Kong, 91 Peking, 98 Sarajevo, 01 London. •

Active

SCARLETT John McLeod 1948 73 Nairobi, 76 Moscow, 84 Paris, 91 Moscow • Retired

SMITH Justin James McKenzie 1969 96 Moscow • Active

SOOTHILL Deborah Jane 1969 96 Peking • Active

SPEARMAN Richard David 1960 92 Istanbul, 97 Paris • Active

SPEDDING David 0 • Dead

SPINDLER Guy David St. John Kelso 1962 87 Moscow, 97 Pretoria • Active

STAFFORD Andrew Jeremy 1953 77 Stockholm, 79 Accra, 84 Prague, 91 Brussels, 99

Stockholm, 03 London. • Active

WILLIAMS Kenneth Mark 1944 76 Kuala Lumpur, 79 Bridgetown, 88 Harare, 94 Delhi

• Retired

WILLIAMS Mark 0 95 Tehran. • Active

WILSON Simon Jules 1966 91 Athens, 93 Zagreb, 99 New York, 02 Budapest (1 Sec).*

• Active

WISEMAN Julian Paul Geoffrey 1944 78 Geneva, 84 Dhaka, 90 Islamabad • Retired

WOODS Ian Alexander 1951 77 New York, 84 Berlin, 86 Bonn, 95 Warsaw, 03 Sofia

(Cllr).* • Active

WOODS David John 1951 78 Vienna, 81 Bucharest, 92 Harare, 97 Pretoria, 02 Berlin

(Cllr).* • Active

YOUNGER Alexander William 1963 95 Vienna, 02 Dubai (1 Sec).* • Active

ALESSANDRI Madeleine Kay 1965 90 Vienna, 96 Frankfurt, 04 Tokyo (Cllr).* Active

ANTHONY Ian Nicholas 1960 88 Lisbon, 93 Brasilia, 97 London.* Active

ARON Peter James 1946 68 Bonn, 84 Singapore, 86 Washington, 97 Seoul,00 London.

Retired

ASHDOWN Jeremy John Durham (Paddy) 1941 74 Geneva, 05 Sarajevo. Retired

ASHLEY David William 1968 02 Belgrade. Active

BACKHOUSE Nigel Anthony Richard 1956 84 Kabul,85 Kath-mandu, 89 Madrid,98

Paris, 01 London. Active

BAHARIE Ian Walter 1961 85 Cairo, 91 Abu Dhabi, 96 Jerusalem, 99 Abuja, 03 Riyadh

 (Cllr).* Active

BALL Anthony James 1968 94 Kuwait, 99 Madrid, 03 Damascus (1 Sec).* Active

BARNES Nicholas John 1972 02 Tirana, 04 London. Active

BATES Nicholas Hilary 1949 79 Geneva, 84 Cairo, 89 Muscat, 96 Kingston, 98

Kampala, 01 London. Retired

BEER Nicholas James Gilbert 1947 77 Nairobi, 82 Madrid, 92 Hague, 99 Buenos Aires,

02 London. Retired

BIRD Julliette Winsome 1963 92 New Delhi, 01 Brussels, 03 London. Active

BLANCHARD William Hume James 1967 92 Budapest, 98 Islamabad, 04 Ankara (1

Sec).* Active

BRADLEY Timothy Gavin 1959 86 Kuwait, 96 Belgrade, 99 London. Active

BRAITHWAITE Julian Nicholas 1968 95 Zagreb, 96 Belgrade, 02 Sarajevo, 04

Washington (Cllr).* Active

BREWER Jonathan Andrew 1955 86 Luanda, 91 Mexico, 98 Moscow, 02 London.

Active

BROOKING Stephen John Allan 1964 89 Peking, 94 Sarajevo, 98 Bangkok, 02 Kabul,

04 London. Active

CAMPBELL Robert Pius 1957 84 Nairobi, 86 Belgrade, 92 Helsinki, 94 Skopje, 01

Bangkok, 03 Moscow. Active

CARNALL Philippa Jane 1957 83 Beirut, 84 Damascus, 88 Hanoi, 91 Washington, 97

Cairo, 02 Islamabad (3 Sec).* Active

CARTER Peter Leslie 1956 86 New Delhi, 94 Brussels, 01 Tel Aviv (Cllr, CG, DHM).*

Active

75 Paris, 80 Islamabad, 87 Jakarta, 93 Lagos, 97 Canberra, 00 London.* Active

COURT Vernon Robert 1958 84 Bangkok, 90 Brussels, 93 Brussels, 01 Canberra

(DHM).* Active

COWAN Anthony Evelyn Comrie 1953 78 Hong Kong, 80 Peking, 87 Brussels, 96 Hong

Kong, 03 Hague (Cllr).* Active

CRAWFORD Michael James 1954 83 Cairo, 85 Sanaa, 86 Riyadh, 92 Warsaw, 99

Islamabad, 01 London. Active

CRESWELL Alexander John Peter 1965 95 Pretoria, 01 Kuwait (1 Sec). Active

CROMBIE Anthony Campbell 1956 87 Havana, 94 Belgrade, 99 Moscow, 03 London.

Active

CROMPTON Paul 0

DANCER James Anthony 1975 01 Belgrade. Active

DARROCH Nigel Kim 1954 80 Tokyo, 89 Rome, 97 Brussels, 03 London. Active

DAVIES Elved Richard Malcolm 1951 77 Jakarta, 84 Athens, 89 Nairobi, 91 Oslo, 00

Hong Kong, 04 London. Active

DAVIES John Howard 1957 83 Riyadh, 87 Damascus, 93 Riga, 99 Sofia, 03 London.

Active

DAVISON John Paul 1950 77 Abu Dhabi, 86 Dubai, 89 London. Retired

DEAN Andrew John 1955 84 Vienna, 90 Hanoi, 97 Sao Paolo, 00 Canberra (Cllr).*

Active

DEANE Geoffrey 1950 80 Nairobi, 88 East Berlin, 01 Munich (Consul). Retired

DOE Marc 0

ELLIOT Hugh Stephen Murray 1965 91 Madrid, 99 Buenos Aires, 02 Paris (Cllr).*

Active

EVANS Stephen Shane 1954 98 Zagreb, 01 London. [Stephen Nicholas Evans previously

named.] Active

EVANS Julian Ascott 1957 82 Moscow, 85 Zurich, 91 New York, 02 Islamabad, 03

Ottawa (DHC).* Active

FARR Charles Blanford 1959 87 Pretoria, 92 Amman, 95 London. Active

FEARN Thomas Daniel 1962 92 Budapest, 01 Sarajevo. Active

FISHER John 1948 76 Ankara, 82 Vienna, 93 Santiago, 99 Jakarta, 03 London. Retired

FITCHETT Robert Dunkan 1961 84 Dakar, 88 Bonn, 94 Paris, 03 Manila (DHM).*

Active

FITTON-BROWN Edmund Walter 1962 87 Helsinki, 93 Cairo, 98 Kuwait, 03 Cairo

(Cllr).* Active

FLEMING Andre 0

FOLLISS Tarquin Simon Archer 1957 89 Jakarta, 95 Bucharest, 01 Copenhagen (Cllr).*

Active

FORBES Lachlan Pelly Ferrar 1970 98 Nairobi, 02 Baku (1 Sec).* Active

FOSTER Nicholas John 1957 86 Nicosia, 92 Moscow, 98 Athens, 03 London. Active

FRANSELLA Cortland Lucas 1948 73 Hong Kong, 80 Kuala Lumpur, 82 Santiago, 91

Rome, 95 London.* Retired

FROST Steven Alan 1964 92 Islamabad, 99 Stockholm, 02 London. Active

FULCHER Michael Adrian 1958 85 Athens, 93 Sofia, 99 Rome, 03 London. Active

GARNER-WINSHIP Stephen Peter 1956 91 Rio, 93 Lisbon, 94 London. Active

GASKIN Ruppert John Addison 1974 99 Cairo, 03 Khartoum (1 Sec).* Active

GOLLAND Roger James Adam 1955 79 Ankara, 84 Budapest, 89 Buenos Aires, 98

Brussells, 01 London. Active

GOULD Matthew Steven 1971 94 Manila, 02 Islamabad, 03 Tehran (DHM).* Active

GREEN Keith William 1964 92 Buenos Aires, 98 Sarajevo, 03 Santiago, 04 Baghdad

(Cllr).* Active

GUCKIAN Noel Joseph 1955 84 Jedda, 88 Paris, 94 Muscat, 98 Tripoli, 02 Damascus,

04 Kirkuk (CG).* Active

GUZELOVA Irena 0 01 Belgrade, 01 Skopje, 04 Sarajevo. Active

HAGGLE Paul 1949 76 Bangkok, 82 Islamabad, 89 Pretoria, 98 Bangkok, 01 London.

Retired

HALL James William David 1965 89 Lusaka, 91 New Delhi, 99 Vienna, 02 Pristina, 03

London. Active

HARRISON William Alistair 1954 79 Warsaw, 87 New York, 95 Warsaw, 00 New

York, 03 London.(* Possibly Alistair Harrison, HC, Lusaka, Zambia) Active

HARSTON Julian John Robert Clive 1942 73 Hanoi, 75 Blantyre, 82 Lisbon, 84 Harare,

91 Geneva, 04 Belgrade. Retired

HEALY Dora Claire Sarah 1952 87 Addis Ababa, 95 Nairobi, 98 London. Active

HOLIFIELD Martin 1961 86 Islamabad, 91 Kuwait, 97 Luanda, 02 Sarajevo, 03 London.

Active

HOLLAND Stephen Peter 1965 00 New Delhi (1 Sec).* Active

HOLT Sean Christopher Erick 1949 79 Havana, 82 Athens, 87 Khartoum, 91 Accra, 95

Bogota, 99 Luanda, 01 Freetown, 04 Basra (Cllr).* Retired

HURRAN Christopher 0 Active

HUSTWITT Justin John 1967 94 Cairo, 95 Riyadh, 01 Kampala, 04 Tripoli (1 Sec).*

Active

INKSTER Nigel Norman 1952 76 Kuala Lumpur, 79 Bangkok, 83 Peking, 85 Buenos

Aires, 92 Athens, 94 Hong Kong, 98 London. Active

INSALL Anthony John Godwin 1949 75 Lagos, 82 Hong Kong, 85 Peking, 92 Kuala

Lumpur, 99 Oslo, 04 London. Retired

JACKSON Andrew Michael 1958 87 Bonn, 01 Rome (1 Sec). Active

JACKSON-HOULSTON William Lester 1952 80 Brussels, 82 Buenos Aires, 90

Belgrade, 99 Hague, 03 Berne (Cllr).* Active

JACOBSEN Neil Marius 1957 86 Athens, 92 Madrid, 00 Santiago, 03 London. Active

KEEFE Denis Edward Peter Paul 1958 84 Prague, 92 Nairobi, 98 Prague, 04 London.

Active

KENNEDY Paul Vincent 1957 91 Riyadh, 99 Bahrain, 04 Baghdad (1 Sec).* Active

KILBY David James 1966 01 Bangkok, 03 Cairo (1 Sec).* Active

KILROY Sarah-Jill Lennard 1956 82 Montevideo, 83 Brussels, 94 Budapest, 98 London.

Active

KNIGHT-SANDS Kate 0 00 Vienna, 04 Sarajevo. Active

KNOWLTON Richard Jonathan 1950 78 Helsinki, 84 Harare, 91 Dubai, 97 Bridgetown,

02 Caracas, 03 Helsinki (Cllr). Retired

KYLE Michael Anthony 1948 72 Saigon, 78 Washington, 84 Accra, 88 Dar es Salaam,

95 Berlin, 98 London. Retired

LANCASTER Ian Francis Millar 1947 75 Hanoi, 78 Prague, 83 Brussels, 91 Ankara, 95

London.(* Algiers 05) Retired

LEY Graham John 1961 87 Cairo, 94 Nicosia, 99 Cairo, 03 London. Active

LOWEN Barry Robert 1964 89 Kuwait, 97 New York, 03 Riyadh (Cllr).* Active

LYON Julian Edmund 1965 99 Yerevan, 01 Belgrade. Active

MacCALLUM Fiona 1962 89 Moscow, 95 Riga, 00 Kiev, 04 Tallinn (1 Sec). Active

MacKENZIE Kenneth John Alexander 1949 75 Brussels, 81 Buenos Aires,85 Bucharest,

92 Vienna, 97 Munich, 01 London. Retired

MACPHERSON John Bannerman 1951 79 Khartoum, 80 Sanaa, 87 Sofia, 93 Cairo, 03

Stockholm (Cllr).* Active

MALIN Keith Ian 1953 78 Brussels, 84 Geneva, 90 Sofia, 96 Peking, 99 London.(*

Helsinki 05) Active

MARDEN Nicholas 1950 77 Nicosia, 82 Warsaw, 88 Paris, 98 Tel-Aviv, 02 London.

Retired

MARTIN Nicholas Jonathan Leigh 1948 81 Nairobi, 87 Rome, 93 Jakarta, 00

Bridgetown (Cllr). Retired

McCOCH Andrew David 1972 97 Istanbul, 02 Kabul, 03 Kathmandu (1 Sec). Active

McCOOEY Geraldine Mary 1973 98 Nicosia, 04 Sarajevo. Active

McLEAN Sian Alexis 1969 97 Hong Kong, 01 Peking (1 Sec). [*Sean McLean, Riyadh.]

Active

McMILLAN Hamilton 0 Retired

McNEILL Alasdair Morrell 1967 92 Istanbul, 97 Moscow, 99 London. Active

McQUIBBAN Peter James 1955 82 Brasilia, 88 Warsaw, 96 Copenhagen,04 Paris

(Cllr).* Active

MITCHEL Jonathan Kenneth Milton 1959 89 Amman, 91 Harare, 98 Bucharest, 02

London. Active

MOON Richard John 1959 85 Jakarta, 93 Rome, 99 New York, 03 London.* Active

NEIL Andrew Alasdair 1968 94 Nairobi, 01 Abu Dhabi (1 Sec). Active

NELSON Philip Raymond 1950 74 Budapest, 76 Paris, 80 Rome, 89 Manila, 91

Budapest, 94 London. Retired

NOAKES Stephen Martin 1957 90 Luanda, 96 New York, 00 London. Active

NOBLE Richard Adam 1962 87 Moscow, 93 Hague, 98 New Delhi, 03 Tashkent, 04

Hong Kong (DHM).* Active

O’CALLAGHAN John Matthew 1966 92 Santiago, 98 Moscow, 03 Stockholm,04

Belgrade (Cllr).* Active

O’CONNOR Paul Vincent 1956 77 Jedda, 80 Washington, 87 Istanbul, 91 Maseru, 99

St.Petersburg, 03 Berlin (1 Sec). Active

O’FLAHERTY Stephen John 1951 78 New Delhi, 81 Prague, 88 Vienna, 92 London.

Active

OWEN Richard Lloyd 1948 78 Abu Dhabi, 80 Beirut, 83 San Jose, 86 Berlin, 93

Copenhagen, 98 London. Retired

PAGE Simon Graham 1961 83 Kuala Lumpur, 88 Dublin, 92 New Delhi, 98 Riyadh, 01

London.(* 1 Sec, Bahrain, 05) Active

PARTON Charles William 1956 85 Peking, 90 Hong Kong, 03 Nicosia (Cllr).* Active

PATTERSON Hugh William Grant 1950 80 Berlin, 87 Guatemala City, 92 Caracas, 00

Berne, 04 London. Retired

PHILLIPS Tom Richard Vaughan 1950 85 Harare, 90 Tel Aviv, 93 Washington, 00

Kampala, 02 London. Retired

PHILLIPS Quentin James Kitson 1963 89 Budapest, 95 Moscow, 97 Kiev, 04 Istanbul

(Consul).* Active

PIRT Christopher 0

POWELL David Herbert 1952 88 Tokyo, 97 Brussels, 02 London. Active

PRIEST Timothy Ian 1947 75 Vienna, 81 Helsinki, 89 Athens, 99 Helsinki, 03 London.

Retired

REEVE Charles Michael Campbell 1971 99 Banja Luka, 01 Zagreb, 02 Skopje. Active

RICKITT Clare Louise 1964 93 Brasilia, 96 London. Active

RITCHIE Paul John 1962 86 Nicosia, 91 New York, 99 Nicosia, 03 London. Active

ROBERTS Philip John Barclay 1949 77 Islamabad, 82 Hanoi, 84 Tokyo,91 Lisbon, 94

Bogota, 97 Vienna, 99 London. Retired

ROBERTS David George 1955 77 Jakarta, 81 Havana, 88 Madrid, 91 Paris, 96 Santiago,

00 Berne (DHM, CG). Active

ROBERTS Michael John Wyn 1960 87 Athens, 95 Brussels, 04 Ankara (DHM).* Active

ROBSON Elizabeth Carol 1955 84 Moscow, 88 Geneva, 96 Stockholm, 02 Copenhagen

(DHM). Active

RUNACRES Mark Alastair 1959 83 New Delhi,91 Paris, 99 New York, 02 New Delhi

(DHC).* Active

SANDERSON Michael John 1948 72 Cairo, 79 New York, 84 Oslo, 93 Hong Kong, 95

London. Retired

SANDOVER William Geoffrey 1955 81 Vienna, 86 Dublin, 92 Buenos Aires, 02 Paris,

04 Islamabad (Cllr).* Active

SAVILLE John Donald William 1960 83 Jakarta, 88 Warsaw, 95 Vienna, 00 Havana, 03

London. (* HC, Brunei, 05) Active

SEAMAN Michael William 1955 77 Jakarta, 81 Bombay, 88 Hague, 99 Athens, 02

Tbilisi (1 Sec). (* Cllr, Kabul, 05) Active

SEDDON Richard Charles Leslie 1968 94 New Delhi, 99 Washington, 03 Islamabad (1

Sec).* Active

SHOTT Philip Nicholas 1954 83 Lagos, 87 Nicosia, 94 Lusaka, 01 Pretoria (Cllr).*

Active

SIZELAND Paul Raymond 1952 81 Brussels, 85 Doha, 88 Lagos, 96 Bangkok, 00

Shanghai, 03 London. Active

SLAYMAKER Caroline Frances (nee Grigg) 1964 86 Dusseldorf, 88 Khartoum, 92

Addis-Ababa, 97 Bratislava, 01 Belgrade. Active

SOMMERLAD Alistair Martin 1965 96 Lagos, 01 Sarajevo, 04 London. Active

SOUTHERN Thomas Andrew Oliver 1975 02 Skopje, 03 Sarajevo. Active

SPRUNT Patrick William 1952 78 Tokyo, 82 Brussels, 83 Bonn, 87 Tokyo, 92 New

York, 99 Tokyo, 04 London. Active

STONES Adrian 1960 89 New Delhi, 92 Washington, 00 Harare (Cllr). Active

SYKES Christopher Rowland Charlesworth 1955 87 Hong Kong, 04 Hong Kong (Cllr,

DCG).* Active

SYRETT Nicholas Simon 1960 93 Luanda, 98 Bogota, 03 Nairobi (Cllr).* Active

SYRETT Mark Robert 1969 98 Oslo, 04 Riyadh (2 Sec).* Active

TANDY Arthur David 1949 87 Riyadh, 89 London. Retired

TANSLEY Anthony James Nicholas 1962 88 Riyadh, 89 Baghdad, 94 Dublin,98 Muscat,

01 London. Active

TAYLOR Duncan John Rushworth 1958 83 Havana, 92 Budapest, 00 New York (DCG).

Active

TOPPING Patrick Gilmer 1959 90 Kuala Lumpur, 94 Washington, 05 Canberra (Cllr).*

Active

TRAYLOR Owen John 1955 81 Tokyo, 90 Berlin, 00 Istanbul, 04 London. Active

TUCKER James Philip 1966 93 Prague, 94 Bratislava, 01 Isamabad, 03 Jakarta (Cllr).

Active

TURNBULL Nicholas Piers 1962 04 Tirana. Active

WALL Eric Simon Charles 1957 88 Geneva, 94 Kampala, 98 Harare, 01 London. Active

WARD Michael John 1958 85 Istanbul, 88 Paris, 97 Brussels, 02 Budapest (DHM).*

Active

WATSON Robert Emmerson 1970 98 Tel Aviv, 04 Kampala (1 Sec).* Active

WELDIN Jonathan Michael 1959 86 Sanaa, 90 Tunis, 96 Athens, 01 London. Active

WHITECROSS Andrew Ronald 1949 81 Sanaa, 85 Baghdad, 98 Muscat, 01 London.

Retired

WHITEHEAD Laurence Jeremy 1961 87 Jakarta, 95 Vienna, 99 Tirana, 02 London.

Active

WILLASEY-WILSEY Timothy Andrew 1953 83 Luanda, 86 San Jose, 93 Islamabad, 99

Geneva, 02 London. Active

WILLIAMS Simon John 1960 81 Manila, 84 Mbabane, 86 Kaduna, 95 Riyadh, 98 Doha,

02 Casablanka (Consul).* Active

WILSON Elizabeth Claire 1974 02 Peking (2 Sec).*[Liz Wilson, Peking] Active

WOOD Peter Gilruth 1953 84 Taiwan, 86 Peking, 95 Kuala Lumpur, 02 Peking (Cllr).*

Active

WORKMAN Daniel John 1978 03 Belgrade. Active

BAXENDALE James Lloyd 1967 94 Cairo, 97 Amman, 99 Brussels, 04 Beirut (1 Sec).*

• Active

CLEMENTS Martin Hugh 1961 86 Tehran, 90 Vienna, 98 Bonn, 99 Berlin, 04 Kabul

(Cllr).* • Active

DAVENPORT Michael Hayward 1961 90 Warsaw, 96 Moscow, 00 Warsaw, 04 Cairo

(DHM).* • Active

FOX Michael Roger 1958 93 Geneva, 03 Rabat (1 Sec). • Active

GIBBS Andrew Patrick Somerset 1951 79 Rio, 84 Moscow, 87 Pretoria, 94 Lisbon, 02

Tel Aviv (Cllr).* • Active

HURD Thomas Robert Benedict 1964 95 Warsaw, 98 Amman, 02 Jerusalem.* • Active

MOORE Richard Peter 1963 90 Ankara, 91 Istanbul, 95 Islamabad, 01 Kuala Lumpur

(Cllr).* • Active

MORLEY Stuart Richard 1959 89 San Jose, 90 Bridgetown, 96 Hague, 02 New Delhi

(Cllr).* • Active

PARTRIDGE Colin Douglas 1955 80 New Delhi, 87 Hanoi, 94 Hong Kong, 00 Seoul

(Cllr). • Active

POTTER Richard William 1960 85 Riyadh, 90 Nicosia, 95 Sarajevo, 99 Skopje, 04

Amman (Cllr).* • Active

REGAN Michael John 1955 86 Kabul, 89 Dubai, 95 Bangkok, 04 Harare (Cllr).* •

Active

THOMPSON Richard Paul Reynier 1960 91 Stockholm, 96 Geneva, 04 Baghdad (Cllr).*

• Active

YOUNGER Alexander William 1963 95 Vienna, 02 Dubai (1 Sec).* • Active

Horner 0

ALESSANDRI Madeleine Kay 1965 90 Vienna, 96 Frankfurt, 04 Tokyo (Cllr).* Active

BAHARIE Ian Walter 1961 85 Cairo, 91 Abu Dhabi, 96 Jerusalem, 99 Abuja, 03 Riyadh

(Cllr).* Active

BALL Anthony James 1968 94 Kuwait, 99 Madrid, 03 Damascus (1 Sec).* Active

BLANCHARD William Hume James 1967 92 Budapest, 98 Islamabad, 04 Ankara (1

Sec).* Active

CARNALL Philippa Jane 1957 83 Beirut, 84 Damascus, 88 Hanoi, 91 Washington, 97

Cairo, 02 Islamabad (3 Sec).* Active

CARTER Peter Leslie 1956 86 New Delhi, 94 Brussels, 01 Tel Aviv (Cllr, CG, DHM).*

Active

CHAMBERS David Ian 1947 94 Hong Kong, 03 Bangkok (Cllr).* Retired

COURT Vernon Robert 1958 84 Bangkok, 90 Brussels, 93 Brussels, 01 Canberra

(DHM).* Active

CRESWELL Alexander John Peter 1965 95 Pretoria, 01 Kuwait (1 Sec). Active

DEAN Andrew John 1955 84 Vienna, 90 Hanoi, 97 Sao Paolo, 00 Canberra (Cllr).*

Active

FITCHETT Robert Dunkan 1961 84 Dakar, 88 Bonn, 94 Paris, 03 Manila (DHM).*

Active

FITTON-BROWN Edmund Walter 1962 87 Helsinki, 93 Cairo, 98 Kuwait, 03 Cairo

(Cllr).* Active

FORBES Lachlan Pelly Ferrar 1970 98 Nairobi, 02 Baku (1 Sec).* Active

GASKIN Ruppert John Addison 1974 99 Cairo, 03 Khartoum (1 Sec).* Active

GOULD Matthew Steven 1971 94 Manila, 02 Islamabad, 03 Tehran (DHM).* Active

GREEN Keith William 1964 92 Buenos Aires, 98 Sarajevo, 03 Santiago, 04 Baghdad

(Cllr).* Active

GUCKIAN Noel Joseph 1955 84 Jedda, 88 Paris, 94 Muscat, 98 Tripoli, 02 Damascus,

04 Kirkuk (CG).* Active

HOLLAND Stephen Peter 1965 00 New Delhi (1 Sec).* Active

HOLT Sean Christopher Erick 1949 79 Havana, 82 Athens, 87 Khartoum, 91 Accra, 95

Bogota, 99 Luanda, 01 Freetown, 04 Basra (Cllr).* Retired

HUSTWITT Justin John 1967 94 Cairo, 95 Riyadh, 01 Kampala, 04 Tripoli (1 Sec).*

Active

KENNEDY Paul Vincent 1957 91 Riyadh, 99 Bahrain, 04 Baghdad (1 Sec).* Active

KILBY David James 1966 01 Bangkok, 03 Cairo (1 Sec).* Active

LOWEN Barry Robert 1964 89 Kuwait, 97 New York, 03 Riyadh (Cllr).* Active

McCOCH Andrew David 1972 97 Istanbul, 02 Kabul, 03 Kathmandu (1 Sec). Active

McLEAN Sian Alexis 1969 97 Hong Kong, 01 Peking (1 Sec). [*Sean McLean, Riyadh.]

Active

NEIL Andrew Alasdair 1968 94 Nairobi, 01 Abu Dhabi (1 Sec). Active

NOBLE Richard Adam 1962 87 Moscow, 93 Hague, 98 New Delhi, 03 Tashkent, 04

Hong Kong (DHM).* Active

PHILLIPS Quentin James Kitson 1963 89 Budapest, 95 Moscow, 97 Kiev, 04 Istanbul

(Consul).* Active

ROBERTS Michael John Wyn 1960 87 Athens, 95 Brussels, 04 Ankara (DHM).* Active

RUNACRES Mark Alastair 1959 83 New Delhi,91 Paris, 99 New York, 02 New Delhi

(DHC).* Active

SANDOVER William Geoffrey 1955 81 Vienna, 86 Dublin, 92 Buenos Aires, 02 Paris,

04 Islamabad (Cllr).* Active

SEDDON Richard Charles Leslie 1968 94 New Delhi, 99 Washington, 03 Islamabad (1

Sec).* Active

SHOTT Philip Nicholas 1954 83 Lagos, 87 Nicosia, 94 Lusaka, 01 Pretoria (Cllr).*

Active

STONES Adrian 1960 89 New Delhi, 92 Washington, 00 Harare (Cllr). Active

SYKES Christopher Rowland Charlesworth 1955 87 Hong Kong, 04 Hong Kong (Cllr,

DCG).* Active

SYRETT Nicholas Simon 1960 93 Luanda, 98 Bogota, 03 Nairobi (Cllr).* Active

SYRETT Mark Robert 1969 98 Oslo, 04 Riyadh (2 Sec).* Active

TOPPING Patrick Gilmer 1959 90 Kuala Lumpur, 94 Washington, 05 Canberra (Cllr).*

Active

TUCKER James Philip 1966 93 Prague, 94 Bratislava, 01 Isamabad, 03 Jakarta (Cllr).

Active

WATSON Robert Emmerson 1970 98 Tel Aviv, 04 Kampala (1 Sec).* Active

WILLIAMS Simon John 1960 81 Manila, 84 Mbabane, 86 Kaduna, 95 Riyadh, 98 Doha,

02 Casablanka (Consul).* Active

WILSON Elizabeth Claire 1974 02 Peking (2 Sec).*[Liz Wilson, Peking] Active

WOOD Peter Gilruth 1953 84 Taiwan, 86 Peking, 95 Kuala Lumpur, 02 Peking (Cllr).*

Active

ANKERSON Dudley Charles 1948 78 Buenos Aires, 85 Mexico, 93 Madrid • Retired

ANTHONY Ian Nicholas 1960 88 Lisbon, 93 Brasilia, 97 London.* Active

ARON Peter James 1946 68 Bonn, 84 Singapore, 86 Washington, 97 Seoul,00 London.

Retired

ASHDOWN Jeremy John Durham (Paddy) 1941 74 Geneva, 05 Sarajevo. Retired

ASHLEY David William 1968 02 Belgrade. Active

ASQUITH Raymond Benedict Barthol 1952 83 Moscow, 92 Kiev • Active

BACKHOUSE Nigel Anthony Richard 1956 84 Kabul,85 Kath-mandu, 89 Madrid,98

Paris, 01 London. Active

BAGSHAW Kerry Charles 1943 82 Geneva, 88 Moscow • Retired

BARNARD Ian Clive 1965 94 Geneva • Active

BARNES Nicholas John 1972 02 Tirana, 04 London. Active

BARRETT Richard Martin Donne 1949 83 Ankara, 88 New York, 97 Amman • Retired

BRAITHWAITE Julian Nicholas 1968 95 Zagreb, 96 Belgrade, 02 Sarajevo, 04

Washington (Cllr).* Active

BREAR Andrew James 1960 94 Santiago • Active

BREEZE Christopher Mark 1963 88 Nicosia, 94 New Delhi • Active

BREEZE Alastair 0 • Active

BREWER Jonathan Andrew 1955 86 Luanda, 91 Mexico, 98 Moscow, 02 London.

Active

BRIDGE Richard Philip 1959 86 Warsaw, 89 Moscow, 98 New Delhi, 04 Geneva

(Cllr).* • Active

BROOKING Stephen John Allan 1964 89 Peking, 94 Sarajevo, 98 Bangkok, 02 Kabul,

04 London. Active

BROOKS Stuart Armitage 1948 72 Rio, 75 Lisbon, 79 Moscow, 87 Stockholm, 93

Moscow • Retired

BURROWS Christopher Parker 1958 82 East Berlin, 87 Bonn, 93 Athens • Active

BUSBY George Benedict Joseph Pascal 1960 89 Bonn, 92 Belgrade, 00 Vienna, 04

London. • Active

CAMPBELL Robert Pius 1957 84 Nairobi, 86 Belgrade, 92 Helsinki, 94 Skopje, 01

Bangkok, 03 Moscow. Active

CHITTENDEN Geoff 0 • Retired

CHURCH Robert John Paul 1947 76 Bankok, 81 Berlin, 86 Nairobi, 89 Bangkok, 97

Nairobi • Retired

CLAYDEN Timothy 1960 91 Warsaw, 95 Lagos • Active

CLIBBORN John Donovan Nelson 1941 66 Nicosia, 72 Bonn, 72 Brussels, 88

Washington • Retired

CLIFTON Timothy David 1960 88 Luanda, 93 Belgrade. Active

COLLIER Geoffrey Thomas Grey 1968 93 Belgrade, 97 Dakar, 02 Ankara. Active

COOMBS Nicholas Geoffrey 1961 87 Riyadh, 93 Amman, 00 Riyadh, 03 London.

Active

COOPER Andrew George Tyndale 1953 84 Canberra, 88 Geneva, 95 Stockholm, 99

London. Active

COPLESTON John de Carteret 1952 75 Paris, 80 Islamabad, 87 Jakarta, 93 Lagos, 97

Canberra, 00 London.* Active

CORDERY Andrew David 1947 75 Nairobi, 77 New York, 84 Lusaka, 88 Berlin, 95

Oslo • Retired

COWAN Anthony Evelyn Comrie 1953 78 Hong Kong, 80 Peking, 87 Brussels, 96 Hong

Kong, 03 Hague (Cllr).* Active

CRAIG Keith 1961 • Resigned

CRAWFORD Michael James 1954 83 Cairo, 85 Sanaa, 86 Riyadh, 92 Warsaw, 99

Islamabad, 01 London. Active

CROMBIE Anthony Campbell 1956 87 Havana, 94 Belgrade, 99 Moscow, 03 London.

Active

CROMPTON Paul 0

DANCER James Anthony 1975 01 Belgrade. Active

DARKE John Martin Jamie 1953 88 Cairo, 96 Dubai, 03 Lisbon (Cllr).* • Active

DARROCH Nigel Kim 1954 80 Tokyo, 89 Rome, 97 Brussels, 03 London. Active

DAVIES Peter Brian 1954 80 Hong Kong, 83 Rome, 88 Peking, 96 Jakarta,03 Madrid

(Cllr).* • Active

DAVIES Elved Richard Malcolm 1951 77 Jakarta, 84 Athens, 89 Nairobi, 91 Oslo, 00

Hong Kong, 04 London. Active

DAVIES John Howard 1957 83 Riyadh, 87 Damascus, 93 Riga, 99 Sofia, 03 London.

Active

DAVISON John Paul 1950 77 Abu Dhabi, 86 Dubai, 89 London. Retired

DEANE Geoffrey 1950 80 Nairobi, 88 East Berlin, 01 Munich (Consul). Retired

DEARLOVE Richard Billing 1945 68 Nairobi, 73 Prague, 80 Paris, 87 Geneva, 91

Washington • Retired

DEERLOVE John 0 • Active

DOE Marc 0

ELLIOT Hugh Stephen Murray 1965 91 Madrid, 99 Buenos Aires, 02 Paris (Cllr).*

Active

EVANS Stephen Shane 1954 98 Zagreb, 01 London. [Stephen Nicholas Evans previously

named.] Active

EVANS Julian Ascott 1957 82 Moscow, 85 Zurich, 91 New York, 02 Islamabad, 03

Ottawa (DHC).* Active

EVETTS Keith Derek 1948 75 Warsaw, 77 Maputo, 83 New York, 86 Kingston, 88

Lisbon • Retired

FARR Charles Blanford 1959 87 Pretoria, 92 Amman, 95 London. Active

FEARN Thomas Daniel 1962 92 Budapest, 01 Sarajevo. Active

FELIKS Michael Edward Joseph 1964 93 Peking • Active

FENN Robert Dominic Russell 1962 85 Hague, 88 Lagos, 92 New York, 97 Rome, 04

Nicosia (DHM).* • Active

FISHER John 1948 76 Ankara, 82 Vienna, 93 Santiago, 99 Jakarta, 03 London. Retired

FISHWICK Nicholas Bernard Frank 1958 88 Lagos, 94 Istanbul • Resigned

FLEMING Andre 0

FLETCHER Richard George Hopper 1944 68 Athens, 69 Nicosia, 73 Bucharest, 85

Athens • Retired

FOLLISS Tarquin Simon Archer 1957 89 Jakarta, 95 Bucharest, 01 Copenhagen (Cllr).*

Active

FOSTER Nicholas John 1957 86 Nicosia, 92 Moscow, 98 Athens, 03 London. Active

FOULSHAM Richard Andrew 1950 84 Brunei, 86 Lagos, 95 Rome • Retired

FOWLER Rosalind Mary Elizabeth 1965 90 Hong Kong • Active

FRANSELLA Cortland Lucas 1948 73 Hong Kong, 80 Kuala Lumpur, 82 Santiago, 91

Rome, 95 London.* Retired

FRASER-DARLING Richard Ogilby Leslie 1949 73 Helsinki, 84 Washington • Retired

FROST Steven Alan 1964 92 Islamabad, 99 Stockholm, 02 London. Active

FULCHER Michael Adrian 1958 85 Athens, 93 Sofia, 99 Rome, 03 London. Active

FULTON Robert Andrew 1944 69 Saigon, 73 Rome, 78 Berlin, 84 Oslo, 89 New York •

Retired

GARNER-WINSHIP Stephen Peter 1956 91 Rio, 93 Lisbon, 94 London. Active

GARVEY Kevin Andrew 1960 81 Bangkok, 85 Hanoi, 92 Phnom Penh, 93 Grand Turks,

01 Guatemala City (DHM).* • Active

GERSON John Henry Cary 1945 69 Hong Kong, 71 Singapore, 74 Peking, 87 Hong

Kong • Retired

GOLLAND Roger James Adam 1955 79 Ankara, 84 Budapest, 89 Buenos Aires, 98

Brussells, 01 London. Active

GOSLING Keith Rutherford 1944 75 Singapore, 78 Vienna, 86 Manila, 93 Tel Aviv •

Retired

GUZELOVA Irena 0 01 Belgrade, 01 Skopje, 04 Sarajevo. Active

HAGGLE Paul 1949 76 Bangkok, 82 Islamabad, 89 Pretoria, 98 Bangkok, 01 London.

Retired

HALL James William David 1965 89 Lusaka, 91 New Delhi, 99 Vienna, 02 Pristina, 03

London. Active

HAMILTON Roger Patrick 1948 78 Jakarta, 82 Tokyo, 84 Hong Kong, 89 Copenhagen •

Retired

HARGREAVES Roger John 1950 73 Hong Kong, 76 Sanaa, 85 Hong Kong, 96

Wellington • Retired

HARRISON William Alistair 1954 79 Warsaw, 87 New York, 95 Warsaw, 00 New

York, 03 London.(* Possibly Alistair Harrison, HC, Lusaka, Zambia) Active

HARSTON Julian John Robert Clive 1942 73 Hanoi, 75 Blantyre, 82 Lisbon, 84 Harare,

91 Geneva, 04 Belgrade. Retired

HATFEILD Samuel Andrew Roland 1963 95 Lagos • Active

HEALY Dora Claire Sarah 1952 87 Addis Ababa, 95 Nairobi, 98 London. Active

HILL Steven John 1962 • Active

HOLIFIELD Martin 1961 86 Islamabad, 91 Kuwait, 97 Luanda, 02 Sarajevo, 03 London.

Active

HORNER Katherine Sarah-Julia 1952 85 Moscow, 97 Moscow • Active

Christopher 0 Active

INKSTER Nigel Norman 1952 76 Kuala Lumpur, 79 Bangkok, 83 Peking, 85 Buenos

Aires, 92 Athens, 94 Hong Kong, 98 London. Active

INSALL Anthony John Godwin 1949 75 Lagos, 82 Hong Kong, 85 Peking, 92 Kuala

Lumpur, 99 Oslo, 04 London. Retired

JACKSON Andrew Michael 1958 87 Bonn, 01 Rome (1 Sec). Active

JACKSON-HOULSTON William Lester 1952 80 Brussels, 82 Buenos Aires, 90

Belgrade, 99 Hague, 03 Berne (Cllr).* Active

JACOBSEN Neil Marius 1957 86 Athens, 92 Madrid, 00 Santiago, 03 London. Active

KEEFE Denis Edward Peter Paul 1958 84 Prague, 92 Nairobi, 98 Prague, 04 London.

Active

KELLY Robert Mitchell Forest 1946 74 Nairobi, 80 Turkey, 81 Ankara, 95 Ottowa •

Retired

KENWRICK-PIERCEY Theodore Maurice 1948 74 Brussels, 82 Nicosia, 88 Hague, 94

Athens • Retired

KERSHAW Alex 1967 97 Geneva • Active

KILROY Sarah-Jill Lennard 1956 82 Montevideo, 83 Brussels, 94 Budapest, 98 London.

Active

KNIGHT-SANDS Kate 0 00 Vienna, 04 Sarajevo. Active

KNOWLTON Richard Jonathan 1950 78 Helsinki, 84 Harare, 91 Dubai, 97 Bridgetown,

02 Caracas, 03 Helsinki (Cllr). Retired

KYLE Michael Anthony 1948 72 Saigon, 78 Washington, 84 Accra, 88 Dar es Salaam,

95 Berlin, 98 London. Retired

LANCASTER Ian Francis Millar 1947 75 Hanoi, 78 Prague, 83 Brussels, 91 Ankara, 95

London.(* Algiers 05) Retired

LANGMAN Nicholas John Andrew 1960 86 Montevideo, 88 New York, 94 Paris •

Active

LATTER Edmund John Scott 1968 94 Istanbul • Active

LEGGE Jeremy John 1961 87 Lusaka, 94 Vienna, 01 Paris (1 Sec). • Active

LEY Graham John 1961 87 Cairo, 94 Nicosia, 99 Cairo, 03 London. Active

LUNGLEY Gareth Geoffrey 1971 97 Tehran, 02 Zagreb (1 Sec). • Active

LYON Julian Edmund 1965 99 Yerevan, 01 Belgrade. Active

MacCALLUM Fiona 1962 89 Moscow, 95 Riga, 00 Kiev, 04 Tallinn (1 Sec). Active

MacKENZIE Kenneth John Alexander 1949 75 Brussels, 81 Buenos Aires,85 Bucharest,

92 Vienna, 97 Munich, 01 London. Retired

MACPHERSON John Bannerman 1951 79 Khartoum, 80 Sanaa, 87 Sofia, 93 Cairo, 03

Stockholm (Cllr).* Active

MacQUEEN Christine Ann 1959 84 Brasilia, 89 New York, 90 Paris, 02 Brussels (Cllr).*

• Active

MacSWEEN Norman James 1948 72 Nairobi, 77 Tehran, 83 Bonn, 91 Stockholm, 95

Moscow • Retired

MALIN Keith Ian 1953 78 Brussels, 84 Geneva, 90 Sofia, 96 Peking, 99 London.(*

Helsinki 05) Active

MARDEN Nicholas 1950 77 Nicosia, 82 Warsaw, 88 Paris, 98 Tel-Aviv, 02 London.

Retired

MARTIN Nicholas Jonathan Leigh 1948 81 Nairobi, 87 Rome, 93 Jakarta, 00

Bridgetown (Cllr). Retired

MATTHEWSON Iain Arthur Gray 1952 81 New York, 85 Warsaw, 93 Prague • Active

McCOOEY Geraldine Mary 1973 98 Nicosia, 04 Sarajevo. Active

McCREDIE Ian Forbes 1950 76f Lusaka, 79 Tehran, 83 Copenhagen, 92 New York •

Retired

McGUINESS Patrick Joseph 1963 88 Sanaa, 94 Abu Dhabi, 96 Cairo, 03 Rome (Cllr).* •

Active

McMILLAN Hamilton 0 Retired

McNEILL Alasdair Morrell 1967 92 Istanbul, 97 Moscow, 99 London. Active

McQUIBBAN Peter James 1955 82 Brasilia, 88 Warsaw, 96 Copenhagen,04 Paris

(Cllr).* Active

MEATH-BAKER William John Clovis 1959 88 Kabul, 89 Prague, 97 Istanbul • Active

MITCHEL Jonathan Kenneth Milton 1959 89 Amman, 91 Harare, 98 Bucharest, 02

London. Active

MITCHELL Andrew Jonathan 1967 93 Bonn • Active

MONCKTON Anthony Leopold Colyer 1960 90 Geneva, 96 Zagreb, 98 Banja Luka, 01

Belgrade, 04 London. (See • Active

MOON Richard John 1959 85 Jakarta, 93 Rome, 99 New York, 03 London.* Active

MORGAN Mark Scott Thomas 1958 84 Geneva, 88 Aden, 94 Valletta, 01 Budapest (1

Sec). • Active

NELSON Philip Raymond 1950 74 Budapest, 76 Paris, 80 Rome, 89 Manila, 91

Budapest, 94 London. Retired

NEWELL Clive Dare 1953 79 Tehran, 82 Kabul, 86 Addis Ababa, 94 Ankara, 01

Moscow, 03 Ottawa (Cllr).* • Active

NOAKES Stephen Martin 1957 90 Luanda, 96 New York, 00 London. Active

NORRIS Peter James 1955 85 Lagos, 90 Guatemala City, 97 Jakarta, 00 London. •

Active

O’CALLAGHAN John Matthew 1966 92 Santiago, 98 Moscow, 03 Stockholm,04

Belgrade (Cllr).* Active

O’CONNOR Paul Vincent 1956 77 Jedda, 80 Washington, 87 Istanbul, 91 Maseru, 99

St.Petersburg, 03 Berlin (1 Sec). Active

O’FLAHERTY Stephen John 1951 78 New Delhi, 81 Prague, 88 Vienna, 92 London.

Active

ORWIN Peter David 1944 77 Athens, 84 Brasilia, 89 Tel Aviv, 96 Hague • Retired

OWEN Richard Lloyd 1948 78 Abu Dhabi, 80 Beirut, 83 San Jose, 86 Berlin, 93

Copenhagen, 98 London. Retired

PAGE Simon Graham 1961 83 Kuala Lumpur, 88 Dublin, 92 New Delhi, 98 Riyadh, 01

London.(* 1 Sec, Bahrain, 05) Active

PAGETT Christopher Robert Geoffrey 1952 78 Havana, 79 Lusaka, 88 Maputo, 97 New

York • Active

PARTON Charles William 1956 85 Peking, 90 Hong Kong, 03 Nicosia (Cllr).* Active

PATTERSON Hugh William Grant 1950 80 Berlin, 87 Guatemala City, 92 Caracas, 00

Berne, 04 London. Retired

PENTON-VOAK Martin Eric 1965 95 Moscow, 01 Vienna (1 Sec). • Active

PERRY Geoffrey Colin 1951 81 Hong Kong, 92 Geneva • Active

PETTY Alan 0 • Active

PHILLIPS Tom Richard Vaughan 1950 85 Harare, 90 Tel Aviv, 93 Washington, 00

Kampala, 02 London. Retired

PIRT Christopher 0

POWELL David Herbert 1952 88 Tokyo, 97 Brussels, 02 London. Active

PRECIOUS Mark 1960 Buenos Aires 86 • Active

PRIEST Timothy Ian 1947 75 Vienna, 81 Helsinki, 89 Athens, 99 Helsinki, 03 London.

Retired

RAINE John Andrew 1962 88 Kuwait, 94 Damascus, 97 Riyadh • Active

RAMSCAR Michael Charles 1948 77 Lagos, 79 Brasilia, 86 Madrid, 89 San Jose, 97

Madrid • Retired

RAWLINSON Timothy Simeon 1962 91 Lagos, 96 Stockholm • Active

REEVE Richard Robert 1948 73 Singapore, 77 Hong Kong, 83 Hong Kong • Retired

REEVE Charles Michael Campbell 1971 99 Banja Luka, 01 Zagreb, 02 Skopje. Active

REILLY Peter Marius Julian Prows 1971 96 Khartoum • Active

RICKITT Clare Louise 1964 93 Brasilia, 96 London. Active

RIDD John 0 • Active

RITCHIE Paul John 1962 86 Nicosia, 91 New York, 99 Nicosia, 03 London. Active

ROBERTS Philip John Barclay 1949 77 Islamabad, 82 Hanoi, 84 Tokyo,91 Lisbon, 94

Bogota, 97 Vienna, 99 London. Retired

ROBERTS David George 1955 77 Jakarta, 81 Havana, 88 Madrid, 91 Paris, 96 Santiago,

00 Berne (DHM, CG). Active

ROBSON Elizabeth Carol 1955 84 Moscow, 88 Geneva, 96 Stockholm, 02 Copenhagen

(DHM). Active

ROGAN Janet Elizabeth 1962 89 Hong Kong, 91 Peking, 98 Sarajevo, 01 London. •

Active

STAFFORD Andrew Jeremy 1953 77 Stockholm, 79 Accra, 84 Prague, 91 Brussels, 99

Stockholm, 03 London. • Active

STEELE Christopher David 1964 90 Moscow • Active

TANDY Arthur David 1949 87 Riyadh, 89 London. Retired

TANSLEY Anthony James Nicholas 1962 88 Riyadh, 89 Baghdad, 94 Dublin,98 Muscat,

01 London. Active

TANTUM Geoffrey 0 • Active

TAYLOR Duncan John Rushworth 1958 83 Havana, 92 Budapest, 00 New York (DCG).

Active

TERRY Anthony Jonathan 1946 70 Nairobi, 73 Havana, 79 Belgrade, 86 Santiago, 97

Geneva • Retired

THOMSON Michael 0 • Active

Asherleigh David st jhon 1969 95 Brussels.oslo 2004 – 2006 • Active

TRAYLOR Owen John 1955 81 Tokyo, 90 Berlin, 00 Istanbul, 04 London. Active

TURNBULL Nicholas Piers 1962 04 Tirana. Active

VENNING John 0 • Active

VLAISTOW Richard 0 95 Havana. • Active

WALL Eric Simon Charles 1957 88 Geneva, 94 Kampala, 98 Harare, 01 London. Active

WARD Michael John 1958 85 Istanbul, 88 Paris, 97 Brussels, 02 Budapest (DHM).*

Active

WATSON James Spencer Kennedy 1964 91 Kuwait, 97 Damascus • Active

WELDIN Jonathan Michael 1959 86 Sanaa, 90 Tunis, 96 Athens, 01 London. Active

WHITECROSS Andrew Ronald 1949 81 Sanaa, 85 Baghdad, 98 Muscat, 01 London.

Retired

WHITEHEAD Laurence Jeremy 1961 87 Jakarta, 95 Vienna, 99 Tirana, 02 London.

Active

WHITESIDE Andrew John 1968 95 Budapest, 02 Rome (1 Sec).* • Active

WILLASEY-WILSEY Timothy Andrew 1953 83 Luanda, 86 San Jose, 93 Islamabad, 99

Geneva, 02 London. Active

WILLIAMS Kenneth Mark 1944 76 Kuala Lumpur, 79 Bridgetown, 88 Harare, 94 Delhi

• Retired

WILLIAMS Mark 0 95 Tehran. • Active

WILSON Simon Jules 1966 91 Athens, 93 Zagreb, 99 New York, 02 Budapest (1 Sec).*

• Active

BUSBY George Benedict Joseph Pascal 1960 89 Bonn, 92 Belgrade, 00 Vienna, 04

London. • Active

COOMBS Nicholas Geoffrey 1961 87 Riyadh, 93 Amman, 00 Riyadh, 03 London.

Active

89 Moscow, 95 Riga, 00 Kiev, 04 Tallinn (1 Sec). Active

MacKENZIE Kenneth John Alexander 1949 75 Brussels, 81 Buenos Aires,85 Bucharest,

92 Vienna, 97 Munich, 01 London. Retired

MACPHERSON John Bannerman 1951 79 Khartoum, 80 Sanaa, 87 Sofia, 93 Cairo, 03

Stockholm (Cllr).* Active

MacQUEEN Christine Ann 1959 84 Brasilia, 89 New York, 90 Paris, 02 Brussels (Cllr).*

• Active

MALIN Keith Ian 1953 78 Brussels, 84 Geneva, 90 Sofia, 96 Peking, 99 London.(*

Helsinki 05) Active

MARDEN Nicholas 1950 77 Nicosia, 82 Warsaw, 88 Paris, 98 Tel-Aviv, 02 London.

Retired

MARTIN Nicholas Jonathan Leigh 1948 81 Nairobi, 87 Rome, 93 Jakarta, 00

Bridgetown (Cllr). Retired

McGUINESS Patrick Joseph 1963 88 Sanaa, 94 Abu Dhabi, 96 Cairo, 03 Rome (Cllr).* •

Active

McNEILL Alasdair Morrell 1967 92 Istanbul, 97 Moscow, 99 London. Active

McQUIBBAN Peter James 1955 82 Brasilia, 88 Warsaw, 96 Copenhagen,04 Paris

(Cllr).* Active

MITCHEL Jonathan Kenneth Milton 1959 89 Amman, 91 Harare, 98 Bucharest, 02

London. Active

MONCKTON Anthony Leopold Colyer 1960 90 Geneva, 96 Zagreb, 98 Banja Luka, 01

Belgrade, 04 London. (See • Active

MOON Richard John 1959 85 Jakarta, 93 Rome, 99 New York, 03 London.* Active

MORGAN Mark Scott Thomas 1958 84 Geneva, 88 Aden, 94 Valletta, 01 Budapest (1

Sec). • Active

NELSON Philip Raymond 1950 74 Budapest, 76 Paris, 80 Rome, 89 Manila, 91

Budapest, 94 London. Retired

NEWELL Clive Dare 1953 79 Tehran, 82 Kabul, 86 Addis Ababa, 94 Ankara, 01

Moscow, 03 Ottawa (Cllr).* • Active

NOAKES Stephen Martin 1957 90 Luanda, 96 New York, 00 London. Active

NORRIS Peter James 1955 85 Lagos, 90 Guatemala City, 97 Jakarta, 00 London. •

Active

O’CALLAGHAN John Matthew 1966 92 Santiago, 98 Moscow, 03 Stockholm,04

Belgrade (Cllr).* Active

O’CONNOR Paul Vincent 1956 77 Jedda, 80 Washington, 87 Istanbul, 91 Maseru, 99

St.Petersburg, 03 Berlin (1 Sec). Active

O’FLAHERTY Stephen John 1951 78 New Delhi, 81 Prague, 88 Vienna, 92 London.

Active

OWEN Richard Lloyd 1948 78 Abu Dhabi, 80 Beirut, 83 San Jose, 86 Berlin, 93

Copenhagen, 98 London. Retired

PAGE Simon Graham 1961 83 Kuala Lumpur, 88 Dublin, 92 New Delhi, 98 Riyadh, 01

London.(* 1 Sec, Bahrain, 05) Active

PARTON Charles William 1956 85 Peking, 90 Hong Kong, 03 Nicosia (Cllr).* Active

PATTERSON Hugh William Grant 1950 80 Berlin, 87 Guatemala City, 92 Caracas, 00

Berne, 04 London. Retired

PENTON-VOAK Martin Eric 1965 95 Moscow, 01 Vienna (1 Sec). • Active

PHILLIPS Tom Richard Vaughan 1950 85 Harare, 90 Tel Aviv, 93 Washington, 00

Kampala, 02 London. Retired

POWELL David Herbert 1952 88 Tokyo, 97 Brussels, 02 London. Active

PRIEST Timothy Ian 1947 75 Vienna, 81 Helsinki, 89 Athens, 99 Helsinki, 03 London.

Retired

RICKITT Clare Louise 1964 93 Brasilia, 96 London. Active

RITCHIE Paul John 1962 86 Nicosia, 91 New York, 99 Nicosia, 03 London. Active

ROBERTS Philip John Barclay 1949 77 Islamabad, 82 Hanoi, 84 Tokyo,91 Lisbon, 94

Bogota, 97 Vienna, 99 London. Retired

ROBERTS David George 1955 77 Jakarta, 81 Havana, 88 Madrid, 91 Paris, 96 Santiago,

00 Berne (DHM, CG). Active

ROBSON Elizabeth Carol 1955 84 Moscow, 88 Geneva, 96 Stockholm, 02 Copenhagen

(DHM). Active

SANDERSON Michael John 1948 72 Cairo, 79 New York, 84 Oslo, 93 Hong Kong, 95

London. Retired

TANSLEY Anthony James Nicholas 1962 88 Riyadh, 89 Baghdad, 94 Dublin,98 Muscat,

01 London. Active

TAYLOR Duncan John Rushworth 1958 83 Havana, 92 Budapest, 00 New York (DCG).

Active

TRAYLOR Owen John 1955 81 Tokyo, 90 Berlin, 00 Istanbul, 04 London. Active

WALL Eric Simon Charles 1957 88 Geneva, 94 Kampala, 98 Harare, 01 London. Active

WARD Michael John 1958 85 Istanbul, 88 Paris, 97 Brussels, 02 Budapest (DHM).*

Active

WELDIN Jonathan Michael 1959 86 Sanaa, 90 Tunis, 96 Athens, 01 London. Active

WHITECROSS Andrew Ronald 1949 81 Sanaa, 85 Baghdad, 98 Muscat, 01 London.

Retired

WHITESIDE Andrew John 1968 95 Budapest, 02 Rome (1 Sec).* • Active

WILLASEY-WILSEY Timothy Andrew 1953 83 Luanda, 86 San Jose, 93 Islamabad, 99

Geneva, 02 London. Active

WILSON Simon Jules 1966 91 Athens, 93 Zagreb, 99 New York, 02 Budapest (1 Sec).*

• Active

WOODS Ian Alexander 1951 77 New York, 84 Berlin, 86 Bonn, 95 Warsaw, 03 Sofia

(Cllr).* • Active

WOODS David John 1951 78 Vienna, 81 Bucharest, 92 Harare, 97 Pretoria, 02 Berlin

(Cllr).* • Active

ALESSANDRI Madeleine Kay 1965 90 Vienna, 96 Frankfurt, 04 Tokyo (Cllr).* Active

ANKERSON Dudley Charles 1948 78 Buenos Aires, 85 Mexico, 93 Madrid • Retired

ASHLEY David William 1968 02 Belgrade. Active

ASQUITH Raymond Benedict Barthol 1952 83 Moscow, 92 Kiev • Active

BAGSHAW Kerry Charles 1943 82 Geneva, 88 Moscow • Retired

BAHARIE Ian Walter 1961 85 Cairo, 91 Abu Dhabi, 96 Jerusalem, 99 Abuja, 03 Riyadh

(Cllr).* Active

BALL Anthony James 1968 94 Kuwait, 99 Madrid, 03 Damascus (1 Sec).* • Active

CAMPBELL Robert Pius 1957 84 Nairobi, 86 Belgrade, 92 Helsinki, 94 Skopje, 01

Bangkok, 03 Moscow. Active

CARNALL Philippa Jane 1957 83 Beirut, 84 Damascus, 88 Hanoi, 91 Washington, 97

Cairo, 02 Islamabad (3 Sec).* Active

CARTER Peter Leslie 1956 86 New Delhi, 94 Brussels, 01 Tel Aviv (Cllr, CG, DHM).*

Active

CRAIG Keith 1961 • Resigned

CRESWELL Alexander John Peter 1965 95 Pretoria, 01 Kuwait (1 Sec). Active

CROMBIE Anthony Campbell 1956 87 Havana, 94 Belgrade, 99 Moscow, 03 London.

Active

CROMPTON Paul 0

DANCER James Anthony 1975 01 Belgrade. Active

DAVENPORT Michael Hayward 1961 90 Warsaw, 96 Moscow, 00 Warsaw, 04 Cairo

(DHM).* • Active

DEAN Andrew John 1955 84 Vienna, 90 Hanoi, 97 Sao Paolo, 00 Canberra (Cllr).*

Active

DEARLOVE Richard Billing 1945 68 Nairobi, 73 Prague, 80 Paris, 87 Geneva, 91

Washington • Retired

DEERLOVE John 0 • Active

DOE Marc 0

EVANS Stephen Shane 1954 98 Zagreb, 01 London. [Stephen Nicholas Evans previously

named.] Active

EVETTS Keith Derek 1948 75 Warsaw, 77 Maputo, 83 New York, 86 Kingston, 88

Lisbon • Retired

, 97 Geneva • Retired

THOMPSON Richard Paul Reynier 1960 91 Stockholm, 96 Geneva, 04 Baghdad (Cllr).*

• Active

THOMSON Michael 0 • Active

THORNTON Daniel Vernon 1969 95 Brussels • Resigned

TOPPING Patrick Gilmer 1959 90 Kuala Lumpur, 94 Washington, 05 Canberra (Cllr).*

Active

TUCKER James Philip 1966 93 Prague, 94 Bratislava, 01 Isamabad, 03 Jakarta (Cllr).

Active

TURNBULL Nicholas Piers 1962 04 Tirana. Active

VENNING John 0 • Active

VLAISTOW Richard 0 95 Havana. • Active

WATSON James Spencer Kennedy 1964 91 Kuwait, 97 Damascus • Active

WATSON Robert Emmerson 1970 98 Tel Aviv, 04 Kampala (1 Sec).* Active

WHITEHEAD Laurence Jeremy 1961 87 Jakarta, 95 Vienna, 99 Tirana, 02 London.

Active

WILLIAMS Kenneth Mark 1944 76 Kuala Lumpur, 79 Bridgetown, 88 Harare, 94 Delhi

• Retired

WILLIAMS Mark 0 95 Tehran. • Active

WILLIAMS Simon John 1960 81 Manila, 84 Mbabane, 86 Kaduna, 95 Riyadh, 98 Doha,

02 Casablanka (Consul).* Active

WILSON Elizabeth Claire 1974 02 Peking (2 Sec).*[Liz Wilson, Peking] Active

WISEMAN Julian Paul Geoffrey 1944 78 Geneva, 84 Dhaka, 90 Islamabad • Retired

WOOD Peter Gilruth 1953 84 Taiwan, 86 Peking, 95 Kuala Lumpur, 02 Peking (Cllr).*

Active

WORKMAN Daniel John 1978 03 Belgrade. Active

YOUNGER Alexander William 1963 95 Vienna, 02 Dubai (1 Sec).* • Active

ADLER Monica Courtney [ Adler is real name, alias Maria Luana Baetz, also involved in

the thwarted rendition of Mullah Krekar in Norway later in 2003 and in the actual

rendition of Khaled el-Masri in January 2004. full-time traveling snatch team, Born in

Seattle (Washington – USA) on 02/02/1973, US citizen with US passport n. 017017139

(issued on 07.25.01), international driver’s license n. 66605387, issued by US Authority

in Heatrow (Florida) on 04.03.2002, Diners Club credit card n. 38541798540000 (expiry

date May/2004), resident at 2001 N.Adams, Arlington – VIRGINIA – 22201.

2) ASHERLEIGH Gregory, born in Hyattsville – Maryland (USA) on 12/23/1955,

Coachmen Enterprises Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA) or STS

Inc. P.O. Box 1606 Hyattsville (Maryland) 20788 (USA), telephone number

3015953823; US citizen with US passport n. 015135635, issued on 06.04.96; US driver’s

licence n. 66605685; Visa Card credit card n. 4118160311575248 (expiry date

June/2005)

3) CARRERA Lorenzo Gabriel, born in Texas (USA) il 01.29.71, US citizen with US

passport n. 016422583, issued on 02.12.95, or n. 016422583, issued on 01.28.00; Visa

Card credit card n. 4118160306976955 (expiry date October/2005) and Diners Club

credit card n. 38502203140000 (expiry date October/2004)

4) CASTALDO Eliana, born in Florida (USA) on 11/14/1969, P.O. Box 1041 Norristown

19404 PA (USA), telephone number 6102786893. US citizen with US passport n.

026138038 issued on 11.02.98; Visa Card credit card n. 4118165006438370 (expiry date

February/2005);

5) CASTELLANO Victor, born in Texas (USA) on 05/01/1968, P.O. Box 41471

Arlington VA 22204, US citizen with US passport n. 015914097 (issued on 07.14.97),

Diners Club credit card n. 38184636950006 (expiry date December/2004) and Visa Card

credit card n. 4118160152726694 (expiry date March/2005);

6) Jeffrey CASTELLI (acquited), the head of CIA in Italy at the time (chief of station in

Rome), now believed to be working at CIA headquarters in Virginia;

7) CHANNING Drew Carlyle, born in New York (USA) on 04/26/1965, US citizen with

US passport n. 017121103, issued on 06.10.02; Diners Club credit card n.

385030097360001 (expiry date April/2005)

8) Sabrina DE SOUSA (COLOR PHOTO), State Department diplomat, helped make

false documents to mislead investigators;

9) DUFFIN John Kevin, born in Illinois (USA) on 05/03/1952, P.O. Box 60031 19406

King of Prussia PA (USA) or 649 South Henderson Rd, King of Prussia – 19406 PA or at

Krauss Nannette 329 Prince Frederick St – King of Prussia, PA 19406 (tel. 6102650563);

US citizen with US passport n. 016434535 issued on 09.15.99 (copy acquired), Diners

Club credit card n. 38650098880006 (expiry date April/2005), Visa Card credit card n.

4118165007626908 (expiry date March/2005);

10) FALDO VINCENT, d.o.b. 11.1.1950 in Massachussetts (USA), US passport nr

102026001 issued in Boston on 6.7.2000;

11) GURLEY John Thomas, born in Los Angeles (USA) on 07/10/1969, 2783 Lb

Mcloud Rd 32805 Orlando (USA), US citizen with US passport n. 045029843, issued on

12.10.99; Visa Card credit card n. 4118160151941278 (expiry date December/2004)

12) HARBAUGH Raymond, born in Alaska (USA) on 06.09.39, Box 73 Newington

22122 VA (USA), US citizen with US passport n. 016136600, issued on 03.17.99; Visa

Card credit cards n. 4486025001058371 (expiry date June/2005), n. 4316440000154988

(expiry date March/2003);

13) HARBISON James Thomas, d.o.b. 12.15.1948 in the USA

14) HARTY Ben Amar, born in Iowa (USA) on 10.20.44, Box 73 Newington 22122 VA

(USA), US citizen with US passport n. 017120164, issued on 11.09.2001 and valid until

11.09.07; Visa Card credit cards n. 4486029500095512 (expiry date June 2003) and

4316440000221555 (expiry date March/2003), SPG card (Special Preferred Guest Westin

Palace), type “A”, n. 50426336577

15) IBANEZ Brenda Liliana, born in New York (USA) on 01.07.60, Coachmen

Enterprises Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA). Telephone number

in Washington DC. 2026823098; US citizen with US passport n. 017018953; Visa Card

credit card n. 4118165007635784 (expiry date aprile/2003) and Delta Airlines Frequent

flyer card n. 2349251336;

16) JENKINS Anne Lidia, born in Florida on 09/24/1946, US citizen with US passport n.

016698784 (copy acquired), issued on 06.28.01 by the Passport Agency in Washington,

and valid until 06.27.2011;

17) KIRKLAND James Robert, born in Tennessee (USA) on 07.13.42, US citizen with

US passport n. 045032045, issued on 10.01.1998 by the Passport Agency in Miami,

expiry date 30.9.2008; Diners Club credit card n. 38541799470009 (expiry date January /

2004) [This person]

18) LADY Robert Seldon (left in WANTED POSTER), born in Tegucigalpa (Honduras)

on 21.05.54, US citizen, domiciled or resident in via Don Bosco n. 40, in Penango (AT),

Italy; since fled to Tegucigalpa, Honduras, and Punta Gorda, Florida, USA, and New

York City, USA.

19) LOGAN Cyntia Dame, born in Maryland (USA) on 05/01/1960; Coachmen

Enterprises Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA). US citizen with

US passport n. 016430730 (copy acqured), issued on 01.03.2000 by the Passport Agency

in Washington, Visa Card credit card n. 4118165007635768 (expiry date April/2003),

SPG card (Special Preferred Guest Westin Hotel), type “A”, n. 50556297010, United

Airlines Frequent flyer card n. 01394828870;

20) MEDERO-NAVEDO Betnie, d.o.b 3.29.1967 in the USA, US passport nr 016051676

issued on 4.27.1988; Second Secretary at the U.S. embassy in Italy at the time of the

kindapping; now First Secretary at the U.S. embassy in Mexico

21) PURVIS L. George, born in China on 05.29.59, 21008 Matchlock Ct 20147 Ashburn

- Virginia (USA), US citizen with US passport n. 015645726, issued on 05.20.97; Master

Card credit card n. 5466160067501849 (expiry date March/2003); email address “loiep53

[at] aol.com”; United Airlines Frequent flyer card n. 01208942316; Hilton Honors card n.

441369809

22) RUEDA Pilar, born in California (USA) on 05.08.61, P.O.Box 80027 Washington

D.C. 20618 (USA); US citizen with US passport n. 016518173, issued on 02.27.01; Visa

Card credit card n. 4118165007854492 (expiry date September/2003); SPG card (Special

Preferred Guest Westin Hotel), type “A”, n. 50426336887,

23) Ralph Henry RUSSOMANDO; helped make false documents to mislead

investigators;

24) SOFIN Joseph, born in Moldova on 02/13/1953, P.O. 4173 Arlington 22203 VA

(USA), telephone number 7032185346, or Blake Lane Fairfax Virginia; US citizen with

US passport n. 016138217 issued on 11.18.99; Diners Club credit card n.

38643304300000; SPG card (Special Preferred Guest Westin Hotel), type “A”, n.

716587012;

25) VASILIOU Michalis born in Greece on 11.05.62, US citizen with US passport n.

015456173, issued on 10.1

 

 

 

 

 

List of names of CIA and Mossad officers around the world !

Wednesday, 24 February 2010 at 01:51

 

 

 

 

Currently working How to handle

BLAINT Jamie 1973 • Resigned Currently working for Control Risks Group in Bagdhad

BOWE Rupert 1975 04 Windhoek, 06 Tirana. • Active CIA posting profile

CORDER Andrew David 1978 01 Nairobi, 04 New York, 06 Lusaka, 05 Berlin, 07 Oslo

•Norwegian clandestine services Active Intelligence officer in Oslo

DAR John Martin Jamie 1967 98 Cairo, 99 Dubai, 03 Lisbon , 07 Oslo • Active CIA

posting profile

DAVENPORT Hayward 1969 01 Warsaw, 03 Moscow, 04 Cairo , 07 Oslo • Active CIA

posting profile

NB!!!!!LOGAN Cyntia Dame 1960 97 Rome, 00 Jakarta, 03 Milan ,03 – Oslo

•Norwegian clandestine services Active Wanted for abduction of Nasr by the CIA in

Milan

xxxxxxxxx 1978 98 London, 02 Islamabad ,03 Oslo •Norwegian clandestine services

Active Sniper / Intelligence officer in Oslo ** project coppergreen **Najmuddin Faraj

Ahmad ( Alias Mulla Krekar )

NB!!!!ASHERLEIGH Gregory, born in Hyattsville – Maryland (USA) on 12/23/1955,

Coachmen Enterprises Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA) or STS

Inc. P.O. Box 1606 Hyattsville (Maryland) 20788 (USA),; US citizen with US passport n.

 

015135635, issued on 06.04.96; US driver’s licence n. 66605685; Visa Card credit card

n. 41 (expiry date June/2005)

LOGAN Cyntia Dame, born in Maryland (USA) on 05/01/1960; Coachmen Enterprises

Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA). US citizen with US passport n.

016430730 (copy acqured), issued on 01.03.2000 by the Passport Agency in Washington,

Visa Card credit card n. 41 (expiry date April/2003), SPG card (Special Preferred Guest

Westin Hotel), type “A”, n. 50556297010, United Airlines Frequent flyer card n.

01394828870;

FOX Michael Roger 1973 01 Geneva, 03 Rabat , 05 Rome , 07 Oslo (1 Sec). • Active

Intelligence officer in Oslo

FRASER Richard 1967 03 Helsinki, 05 Washington , 07 Rome • Active CIA posting

profile

FULTON Andrew 1978 99 Rome, 02 Berlin, 07 Oslo, •Norwegian clandestine services

Retired Sniper / Intelligence officer in Oslo ** project coppergreen **Najmuddin Faraj

Ahmad ( alias mulla krekar )

GARVEY Kevin 1978 01 Bangkok, 02 Hanoi, 04 Phnom Penh, 07 Oslo • Active CIA

posting profile

LEGGE Jeremy John 1961 00 Lusaka, 03 Vienna, 05 Paris , 07 Berlin • Active CIA

posting profile

LUNGLEY Gareth Geoffrey 1971 97 Tehran, 02 Zagreb .07 Oslo •Norwegian

clandestine services Active Intelligence officer in Oslo

MACEEN Christine Ann 1974 01 New York, 03 Paris, 04 Brussels , 06 Oslo •Norwegian

clandestine services Active Sniper / Intelligence officer in Oslo ** project coppergreen

**Najmuddin Faraj Ahmad ( alias mulla krekar )

SWEENY Norman James 1975 00 Nairobi, 01 Tehran, 02 Bonn, 06 Stockholm, 07

Moscow • Active CIA posting profile

CREDIE Forbes 1971 00 Lusaka, 02 Tehran, 04 Copenhagen, 06 New York , 07

Islamabad • Active CIA posting profile

NESS Patrick Joseph 1963 00 Sanaa, 01 Abu Dhabi, 02 Cairo, 05 Rome , 07 Islamabad •

Active CIA posting profile

BAKER John 1968 03 Kabul, 06 Prague, 07 Istanbul • Active CIA posting profile

MITCHELL Andrew Jonathan 1967 03 Islamabad , 05 rome , 07 Islamabad • Active CIA

posting profile

MOKTON Anthony 1960 00 Geneva, 02 Zagreb, 03 Banja Luka, 04 Belgrade, 07

London. • Active CIA posting profile

MOORE Richard 1963 00 Ankara, 02 Istanbul, 05 Islamabad, 07 Kuala Lumpur • Active

CIA posting profile

FORD Andrew Jeremy 1972 00 Stockholm, 02 Accra, 03 Prague, 05 Brussels, 06

London , 07 Islamabad • Active CIA posting profile

ROBSON Elizabeth Carol 1970 00 Stockholm, 02 Copenhagen , 07 Oslo Active CIA

posting profile

SANDERSON Michael John 1968 00 Cairo, 01 New York, 07 Oslo, Active Chief

Intelligence officer in Oslo

SANDOVER William Geoffrey 1955 01 Buenos Aires, 02 Paris, 04 Islamabad Active

CIA posting profile

SYRETT Mark Robert 1969 01 Oslo, 04 Riyadh (2 Sec).* Active CIA posting profile

TUCKER James Philip 1970 01 Bratislava, 06 Isamabad, 07 Jakarta (Cllr). Active CIA

posting profile

TURNBULL Nicholas Piers 1978 04 Tirana. Active CIA posting profile

CLEMENTS Martin Hugh 1968 00 Tehran, 01 Vienna, 03 Bonn, 05 Berlin, 06 Kabul •

Active MI6 posting profile

GIBBS Andrew Patrick Somerset 1976 01 Rio, 02 Moscow, 03 Pretoria, 06 Lisbon, 07

Tel Aviv • Active CIA posting profile

MOORE Richard Peter 1963 00 Ankara, 02 Istanbul, 05 Islamabad, 07 Kuala Lumpur •

Active CIA posting profile

ALESSANDRI Madeleine Kay 1970 01 Vienna, 02 Frankfurt, 04 Tokyo Active CIA

posting profile

BLANCHARD William Hume James 1967 03 Budapest, 06 Islamabad, 07 Ankara

Active CIA posting profile

CARNALL Philippa Jane 1974 00 Damascus, 02 Washington, 04 Cairo, 07 Islamabad

Active CIA posting profile

GOULD Matthew Steven 1971 94 Manila, 02 Islamabad, 03 Tehran (DHM).* Active

CIA posting profile

GREEN Keith William 1964 92 Buenos Aires, 98 Sarajevo, 03 Santiago, 04 Baghdad

(Cllr).* Active CIA posting profile

GUCKIAN Noel Joseph 1955 84 Jedda, 88 Paris, 94 Muscat, 98 Tripoli, 02 Damascus,

04 Kirkuk (CG).* Active CIA posting profile

NEIL Andrew Alasdair 1968 94 Nairobi, 01 Abu Dhabi (1 Sec). Active CIA posting

profile

RUNACRES Mark Alastair 1959 83 New Delhi,91 Paris, 99 New York, 02 New Delhi

(DHC).* Active CIA posting profile

SANDOVER William Geoffrey 1955 81 Vienna, 86 Dublin, 92 Buenos Aires, 02 Paris,

04 Islamabad (Cllr).* Active CIA posting profile

SEDDON Richard Charles Leslie 1968 94 New Delhi, 99 Washington, 03 Islamabad (1

Sec).* Active CIA posting profile

SHOTT Philip Nicholas 1954 83 Lagos, 87 Nicosia, 94 Lusaka, 01 Pretoria (Cllr).*

Active CIA posting profile

STONES Adrian 1960 89 New Delhi, 92 Washington, 00 Harare (Cllr). Active CIA

posting profile

SYKES Christopher Rowland Charlesworth 1955 87 Hong Kong, 04 Hong Kong (Cllr,

DCG).* Active CIA posting profile

SYRETT Nicholas Simon 1960 93 Luanda, 98 Bogota, 03 Nairobi (Cllr).* Active CIA

posting profile

SYRETT Mark Robert 1969 98 Oslo, 04 Riyadh (2 Sec).* Active CIA posting profile

TOPPING Patrick Gilmer 1959 90 Kuala Lumpur, 94 Washington, 05 Canberra (Cllr).*

Active CIA posting profile

TUCKER James Philip 1966 93 Prague, 94 Bratislava, 01 Isamabad, 03 Jakarta (Cllr).

Active CIA posting profile

WATSON Robert Emmerson 1970 98 Tel Aviv, 04 Kampala (1 Sec).* Active CIA

posting profile

BARRETT Richard Martin Donne 1949 83 Ankara, 88 New York, 97 Amman • Retired

CIA posting profile

BOYD Andrew Jonathan Corrie 1950 81 Accra, 88 Mexico City, 96 Islamabad • Retired

CIA posting profile

BRADLEY Timothy Gavin 1959 86 Kuwait, 96 Belgrade, 99 London. Active CIA

posting profile

BRAITHWAITE Julian Nicholas 1968 95 Zagreb, 96 Belgrade, 02 Sarajevo, 04

Washington (Cllr).* Active CIA posting profile

BREAR Andrew James 1960 94 Santiago • Active CIA posting profile

CORDERY Andrew David 1976 01 New York, 03 Lusaka, 05 Berlin,07 Oslo • Active

Intelligence officer in Oslo

COWAN Anthony Evelyn Comrie 1953 78 Hong Kong, 80 Peking, 87 Brussels, 96 Hong

Kong, 03 Hague (Cllr).* Active CIA posting profile

CRAIG Keith 1961 • Resigned CIA posting profile

CRAWFORD Michael James 1954 83 Cairo, 85 Sanaa, 86 Riyadh, 92 Warsaw, 99

Islamabad, 01 London. Active CIA posting profile

FULTON Robert Andrew 1974 05 Berlin, 07 Oslo, • Active Intelligence officer in Oslo

GAR Stephen Peter 1956 91 Rio, 93 Lisbon, 94 London. Active CIA posting profile

MALIN Keith Ian 1953 78 Brussels, 84 Geneva, 90 Sofia, 96 Peking, 99 London.(*

Helsinki 05) Active CIA posting profile

O’CALLAGHAN John Matthew 1966 92 Santiago, 98 Moscow, 03 Stockholm,04

Belgrade (Cllr).* Active CIA posting profile

STAFFORD Andrew Jeremy 1953 77 Stockholm, 79 Accra, 84 Prague, 91 Brussels, 99

Stockholm, 03 London. • Active CIA posting profile

WILLASEY-WILSEY Timothy Andrew 1953 83 Luanda, 86 San Jose, 93 Islamabad, 99

Geneva, 02 London. Active CIA posting profile

WILLIAMS Mark 1976 07 Tehran. • Active CIA posting profile

COOPER Andrew George Tyndale 1953 84 Canberra, 88 Geneva, 95 Stockholm, 99

London. Active CIA posting profile

CRAWFORD Michael James 1954 83 Cairo, 85 Sanaa, 86 Riyadh, 92 Warsaw, 99

Islamabad, 01 London. Active CIA posting profile

DARKE John Martin Jamie 1953 88 Cairo, 96 Dubai, 03 Lisbon (Cllr).* • Active CIA

posting profile

DAVIES Elved Richard Malcolm 1972 01 Nairobi, 00 Hong Kong, 04 London , 07 Oslo

Active Intelligence officer in Oslo

FOLLISS Tarquin Simon Archer 1957 89 Jakarta, 95 Bucharest, 01 Copenhagen (Cllr).*

Active CIA posting profile

HALL James William David 1965 89 Lusaka, 91 New Delhi, 99 Vienna, 02 Pristina, 03

London. Active CIA posting profile

INSALL Anthony John Godwin 1965 99 Peking, 00 Kuala Lumpur, 04 Lusaka , 07 Oslo.

Active CIA posting profile

MACPHERSON John Bannerman 1951 79 Khartoum, 80 Sanaa, 87 Sofia, 93 Cairo, 03

Stockholm (Cllr).* Active CIA posting profile

ROBSON Elizabeth Carol 1955 84 Moscow, 88 Geneva, 96 Stockholm, 02 Copenhagen

(DHM). Active CIA posting profile

SANDERSON Michael John 1973 01 Cairo, 04 New York, 07 Oslo, Active Intelligence

officer in Oslo

SEAMAN Michael William 1955 77 Jakarta, 81 Bombay, 88 Hague, 99 Athens, 02

Tbilisi (1 Sec). (* Cllr, Kabul, 05) Active CIA posting profile

STAFFORD Andrew Jeremy 1953 77 Stockholm, 79 Accra, 84 Prague, 91 Brussels, 99

Stockholm, 03 London. • Active CIA posting profile

HOLIFIELD Martin 1961 86 Islamabad, 91 Kuwait, 97 Luanda, 02 Sarajevo, 03 London.

Active CIA posting profile

HOLLAND Stephen Peter 1965 00 New Delhi (1 Sec).* Active CIA posting profile

RUNACRES Mark Alastair 1959 83 New Delhi,91 Paris, 99 New York, 02 New Delhi

(DHC).* Active CIA posting profile

Here is a partial listing of identified Mossad agents (as of 1 January, 2010) along with

their dates of birth . They do not have American Social Security numbers and do not pay

American taxes.

Gadi Regev 12/17/1975

Betzalel Yanay 9/4/1978

Eyal Artzel 5/27/1977

Sharon Rotem 8/12/1977

David Susi 1/9/1975

Dana Sasson 8/10/1980

Morin Biton 7/14/1980

Gilad Lifschitz 9/17/1978

Maya Maimon 12/26/1978

Marco Fernandez 4/13/1977

Keren Touyz 8/20/1978

Nofar Bahidi 21/2/79

Michal Gal 8/10/1979

Ophir Baer 11/11/1956

Dilka Borenstein 3/15/1979

Michael Calmanovic 9/6/75

CIA

Afghanistan

Graig Buck, Frühjahr 2002

Michael Metrinko, Frühjahr 2002, (u.U.CIA-Chief of Station)

John H. Frese, Herbst 2002, CIA (Botschaft Kairo)

Willard Pearson, Herbst 2002, CIA (Botschaft Kairo)

Rick L. Roberts, Herbst 2002, CIA (Botschaft Kairo)

Gene A. Cretz, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft Kairo – u.U. Chief of Station)

Ann S. Syrett, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft Kairo)

Aserbaidschan

Stephen Mull, Frühjahr 2002, CIA (Konsulat Surabaya – u.U. Chief of Station)

Robert Pollard, Frühjahr 2002, CIA (u.U. Chief of Base, Konsulat Surabaya)

Robert Weisberg, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft Jakarta)

Jacob Wohlman, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft Jakarta)

Robert Ford, Herbst 2004, CIA

William Francisco, Herbst 2004, CIA

John Frese, Herbst 2004, CIA

Roger Johnson, Herbst 2004, CIA

Steven Montgomery, Herbst 2004, CIA

James Smith, Herbst 2004, CIA

Spike Stephenson, Herbst 2004, CIA

Italien

Robert Gorelick, Frühjahr 2004, CIA-Chief of Station in Rom

Jordanien

Peter C. McDevitt, Sommer 2004, CIA (Chief of Station)

Todd J. Brown, Herbst 2002, CIA (Botschaft Amman)

Leslie R. Hickman, Herbst 2002, CIA (Botschaft Amman)

Scott M. Kennedy, Herbst 2002, CIA (Botschaft Amman)

Douglas A. Silliman, Herbst 2002, CIA (Botschaft Amman – u.U. Chief of Station)

Libanon

Robert Carnahan, Herbst 2004, CIA

George Frederick, Herbst 2004, CIA

Gordon A. Sjue, Frühjahr 1999, CIA (Botschaft in Lima)

Philippinen

Philip F. Reilly, Herbst 2004, CIA (Chief of Station >2003)

Gary R. Weber, Frühjahr 2002, CIA (Chief of Station)

Michael H. Anderson, Winter 2001, CIA

David J. Corbin, Winter 2001, CIA (Bitschaft Manila)

Patricia K. Buckles, Winter 2001, CIA (Botschaft Manila)

Cinnamon N. Dornsife, Winter 2001, CIA (Asian Development Bank – Manila)

Richard W. Nelson, Winter 2001, CIA (Botschaft Manila)

Kim T. Starke, Winter 2001, CIA (Botschaft Manila)

Steven E. Zate, Frühjahr 2001, CIA (Botschaft Manila – u.U. Chief of Station)

Polen

Ronald J. Czarnetzky, Frühjahr 2004, CIA (Chief of Station >2002)

Lance Hamilton, Winter 2001, CIA (Chief of Station >2000)

James R. Sporn, Winter 1999, CIA (Chief of Station >1998)

Saudi Arabien

Norman T. Roule, Herbst 2004, CIA (Chief of Station)

Singapur

Josef J. Koza, Herbst 2004, CIA (Chief of Station)

Mathew Chin, Winter 2003, CIA (Chief of Station)

Spanien

William Center, Herbst 2002, CIA (Konsulat Johannesburg)

Thomas Colin, Herbst 2002, CIA (Konsulat Kapstadt)

Phyllis Coven, Herbst 2002, CIA (Konsulat Johannesburg)

Dirk Dijkerman, Herbst 2002, CIA (Botschaft Pretoria)

Liam Humphreys, Herbst 2002, CIA (Konsulat Durban)

Edward Jones, Herbst 2002, CIA (Botschaft Pretoria)

Mary B. Leonard, Herbst 2002, CIA (Konsulat Kapstadt)

Marilyn Wanner, Herbst 2002, CIA (Botschaft Pretoria)

Stephen Weed, Herbst 2002, CIA (Konsulat Durban)

Mary Sue Conaway, Frühjahr 2002, CIA (Konsulat Johannesburg)

Sudan

Janice L. Elmore, Herbst 2004, CIA

Richard Ingram, Herbst 2004, CIA

Martin Nolan, Herbst 2004, CIA

Syrien

Lisa M. Carle, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus)

Philo L. Dibble, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus – u.U. Chief of Station)

Roberto Powers, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus)

George N. Tietjen, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus)

Thailand

Michael K. Winograd, Frühjahr 2003, CIA (Chier of Station)

Parker F. Schofield, Winter 2002, CIA (Chief of Station >1999)

E. Mattingly, Winter 1999, CIA (Chief of Station >1996)

Venezuela

Emely Jeffers, Sommer 2002, CIA (Chief of Station)

Joseph E. Evans, Frühjahr 2002, DEA

Thomas E. Ochiltree, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft in Caracas)

John M. Davis, Herbst 2001

Frederick B. Cook, Frühjahr 2000, (u.U. CIA-Chief of Station)

Names on the list

Name Forenames DOB Postings Status

Keith Rutherford 1944 75 Singapore, 78 Vienna, 86 Manila, 93 Tel Aviv • Retired

HAMILTON Roger Patrick 1948 78 Jakarta, 82 Tokyo, 84 Hong Kong, 89 Copenhagen •

Retired

HARGREAVES Roger John 1950 73 Hong Kong, 76 Sanaa, 85 Hong Kong, 96

Wellington • Retired

HATFEILD Samuel Andrew Roland 1963 95 Lagos • Active

HILL Steven John 1962 • Active

HORNER Katherine Sarah-Julia 1952 85 Moscow, 97 Moscow • Active

HURD Thomas Robert Benedict 1964 95 Warsaw, 98 Amman, 02 Jerusalem.* • Active

KELLY Robert Mitchell Forest 1946 74 Nairobi, 80 Turkey, 81 Ankara, 95 Ottowa •

Retired

KENWRICK-PIERCEY Theodore Maurice 1948 74 Brussels, 82 Nicosia, 88 Hague, 94

Athens • Retired

KERSHAW Alex 1967 97 Geneva • Active

LANGMAN Nicholas John Andrew 1960 86 Montevideo, 88 New York, 94 Paris •

Active

LATTER Edmund John Scott 1968 94 Istanbul • Active

LEGGE Jeremy John 1961 87 Lusaka, 94 Vienna, 01 Paris (1 Sec). • Active

LUNGLEY Gareth Geoffrey 1971 97 Tehran, 02 Zagreb (1 Sec). • Active

• Active

ORWIN Peter David 1944 77 Athens, 84 Brasilia, 89 Tel Aviv, 96 Hague • Retired

PAGETT Christopher Robert Geoffrey 1952 78 Havana, 79 Lusaka, 88 Maputo, 97 New

York • Active

PARTRIDGE Colin Douglas 1955 80 New Delhi, 87 Hanoi, 94 Hong Kong, 00 Seoul

(Cllr). • Active

PENTON-VOAK Martin Eric 1965 95 Moscow, 01 Vienna (1 Sec). • Active

PERRY Geoffrey Colin 1951 81 Hong Kong, 92 Geneva • Active

PETTY Alan 0 • Active

POTTER Richard William 1960 85 Riyadh, 90 Nicosia, 95 Sarajevo, 99 Skopje, 04

Amman (Cllr).* • Active

PRECIOUS Mark 1960 Buenos Aires 86 • Active

RAINE John Andrew 1962 88 Kuwait, 94 Damascus, 97 Riyadh • Active

RAMSCAR Michael Charles 1948 77 Lagos, 79 Brasilia, 86 Madrid, 89 San Jose, 97

Madrid • Retired

RAWLINSON Timothy Simeon 1962 91 Lagos, 96 Stockholm • Active

REEVE Richard Robert 1948 73 Singapore, 77 Hong Kong, 83 Hong Kong • Retired

REGAN Michael John 1955 86 Kabul, 89 Dubai, 95 Bangkok, 04 Harare (Cllr).* •

Active

REILLY Peter Marius Julian Prows 1971 96 Khartoum • Active

RIDD John 0 • Active

ROGAN Janet Elizabeth 1962 89 Hong Kong, 91 Peking, 98 Sarajevo, 01 London. •

Active

SCARLETT John McLeod 1948 73 Nairobi, 76 Moscow, 84 Paris, 91 Moscow • Retired

SMITH Justin James McKenzie 1969 96 Moscow • Active

SOOTHILL Deborah Jane 1969 96 Peking • Active

SPEARMAN Richard David 1960 92 Istanbul, 97 Paris • Active

SPEDDING David 0 • Dead

SPINDLER Guy David St. John Kelso 1962 87 Moscow, 97 Pretoria • Active

STAFFORD Andrew Jeremy 1953 77 Stockholm, 79 Accra, 84 Prague, 91 Brussels, 99

Stockholm, 03 London. • Active

WILLIAMS Kenneth Mark 1944 76 Kuala Lumpur, 79 Bridgetown, 88 Harare, 94 Delhi

• Retired

WILLIAMS Mark 0 95 Tehran. • Active

WILSON Simon Jules 1966 91 Athens, 93 Zagreb, 99 New York, 02 Budapest (1 Sec).*

• Active

WISEMAN Julian Paul Geoffrey 1944 78 Geneva, 84 Dhaka, 90 Islamabad • Retired

WOODS Ian Alexander 1951 77 New York, 84 Berlin, 86 Bonn, 95 Warsaw, 03 Sofia

(Cllr).* • Active

WOODS David John 1951 78 Vienna, 81 Bucharest, 92 Harare, 97 Pretoria, 02 Berlin

(Cllr).* • Active

YOUNGER Alexander William 1963 95 Vienna, 02 Dubai (1 Sec).* • Active

ALESSANDRI Madeleine Kay 1965 90 Vienna, 96 Frankfurt, 04 Tokyo (Cllr).* Active

ANTHONY Ian Nicholas 1960 88 Lisbon, 93 Brasilia, 97 London.* Active

ARON Peter James 1946 68 Bonn, 84 Singapore, 86 Washington, 97 Seoul,00 London.

Retired

ASHDOWN Jeremy John Durham (Paddy) 1941 74 Geneva, 05 Sarajevo. Retired

ASHLEY David William 1968 02 Belgrade. Active

BACKHOUSE Nigel Anthony Richard 1956 84 Kabul,85 Kath-mandu, 89 Madrid,98

Paris, 01 London. Active

BAHARIE Ian Walter 1961 85 Cairo, 91 Abu Dhabi, 96 Jerusalem, 99 Abuja, 03 Riyadh

(Cllr).* Active

BALL Anthony James 1968 94 Kuwait, 99 Madrid, 03 Damascus (1 Sec).* Active

BARNES Nicholas John 1972 02 Tirana, 04 London. Active

BATES Nicholas Hilary 1949 79 Geneva, 84 Cairo, 89 Muscat, 96 Kingston, 98

Kampala, 01 London. Retired

BEER Nicholas James Gilbert 1947 77 Nairobi, 82 Madrid, 92 Hague, 99 Buenos Aires,

02 London. Retired

BIRD Julliette Winsome 1963 92 New Delhi, 01 Brussels, 03 London. Active

BLANCHARD William Hume James 1967 92 Budapest, 98 Islamabad, 04 Ankara (1

Sec).* Active

BRADLEY Timothy Gavin 1959 86 Kuwait, 96 Belgrade, 99 London. Active

BRAITHWAITE Julian Nicholas 1968 95 Zagreb, 96 Belgrade, 02 Sarajevo, 04

Washington (Cllr).* Active

BREWER Jonathan Andrew 1955 86 Luanda, 91 Mexico, 98 Moscow, 02 London.

Active

BROOKING Stephen John Allan 1964 89 Peking, 94 Sarajevo, 98 Bangkok, 02 Kabul,

04 London. Active

CAMPBELL Robert Pius 1957 84 Nairobi, 86 Belgrade, 92 Helsinki, 94 Skopje, 01

Bangkok, 03 Moscow. Active

CARNALL Philippa Jane 1957 83 Beirut, 84 Damascus, 88 Hanoi, 91 Washington, 97

Cairo, 02 Islamabad (3 Sec).* Active

CARTER Peter Leslie 1956 86 New Delhi, 94 Brussels, 01 Tel Aviv (Cllr, CG, DHM).*

Active

75 Paris, 80 Islamabad, 87 Jakarta, 93 Lagos, 97 Canberra, 00 London.* Active

COURT Vernon Robert 1958 84 Bangkok, 90 Brussels, 93 Brussels, 01 Canberra

(DHM).* Active

COWAN Anthony Evelyn Comrie 1953 78 Hong Kong, 80 Peking, 87 Brussels, 96 Hong

Kong, 03 Hague (Cllr).* Active

CRAWFORD Michael James 1954 83 Cairo, 85 Sanaa, 86 Riyadh, 92 Warsaw, 99

Islamabad, 01 London. Active

CRESWELL Alexander John Peter 1965 95 Pretoria, 01 Kuwait (1 Sec). Active

CROMBIE Anthony Campbell 1956 87 Havana, 94 Belgrade, 99 Moscow, 03 London.

Active

CROMPTON Paul 0

DANCER James Anthony 1975 01 Belgrade. Active

DARROCH Nigel Kim 1954 80 Tokyo, 89 Rome, 97 Brussels, 03 London. Active

DAVIES Elved Richard Malcolm 1951 77 Jakarta, 84 Athens, 89 Nairobi, 91 Oslo, 00

Hong Kong, 04 London. Active

DAVIES John Howard 1957 83 Riyadh, 87 Damascus, 93 Riga, 99 Sofia, 03 London.

Active

DAVISON John Paul 1950 77 Abu Dhabi, 86 Dubai, 89 London. Retired

DEAN Andrew John 1955 84 Vienna, 90 Hanoi, 97 Sao Paolo, 00 Canberra (Cllr).*

Active

DEANE Geoffrey 1950 80 Nairobi, 88 East Berlin, 01 Munich (Consul). Retired

DOE Marc 0

ELLIOT Hugh Stephen Murray 1965 91 Madrid, 99 Buenos Aires, 02 Paris (Cllr).*

Active

EVANS Stephen Shane 1954 98 Zagreb, 01 London. [Stephen Nicholas Evans previously

named.] Active

EVANS Julian Ascott 1957 82 Moscow, 85 Zurich, 91 New York, 02 Islamabad, 03

Ottawa (DHC).* Active

FARR Charles Blanford 1959 87 Pretoria, 92 Amman, 95 London. Active

FEARN Thomas Daniel 1962 92 Budapest, 01 Sarajevo. Active

FISHER John 1948 76 Ankara, 82 Vienna, 93 Santiago, 99 Jakarta, 03 London. Retired

FITCHETT Robert Dunkan 1961 84 Dakar, 88 Bonn, 94 Paris, 03 Manila (DHM).*

Active

FITTON-BROWN Edmund Walter 1962 87 Helsinki, 93 Cairo, 98 Kuwait, 03 Cairo

(Cllr).* Active

FLEMING Andre 0

FOLLISS Tarquin Simon Archer 1957 89 Jakarta, 95 Bucharest, 01 Copenhagen (Cllr).*

Active

FORBES Lachlan Pelly Ferrar 1970 98 Nairobi, 02 Baku (1 Sec).* Active

FOSTER Nicholas John 1957 86 Nicosia, 92 Moscow, 98 Athens, 03 London. Active

FRANSELLA Cortland Lucas 1948 73 Hong Kong, 80 Kuala Lumpur, 82 Santiago, 91

Rome, 95 London.* Retired

FROST Steven Alan 1964 92 Islamabad, 99 Stockholm, 02 London. Active

FULCHER Michael Adrian 1958 85 Athens, 93 Sofia, 99 Rome, 03 London. Active

GARNER-WINSHIP Stephen Peter 1956 91 Rio, 93 Lisbon, 94 London. Active

GASKIN Ruppert John Addison 1974 99 Cairo, 03 Khartoum (1 Sec).* Active

GOLLAND Roger James Adam 1955 79 Ankara, 84 Budapest, 89 Buenos Aires, 98

Brussells, 01 London. Active

GOULD Matthew Steven 1971 94 Manila, 02 Islamabad, 03 Tehran (DHM).* Active

GREEN Keith William 1964 92 Buenos Aires, 98 Sarajevo, 03 Santiago, 04 Baghdad

(Cllr).* Active

GUCKIAN Noel Joseph 1955 84 Jedda, 88 Paris, 94 Muscat, 98 Tripoli, 02 Damascus,

04 Kirkuk (CG).* Active

GUZELOVA Irena 0 01 Belgrade, 01 Skopje, 04 Sarajevo. Active

HAGGLE Paul 1949 76 Bangkok, 82 Islamabad, 89 Pretoria, 98 Bangkok, 01 London.

Retired

HALL James William David 1965 89 Lusaka, 91 New Delhi, 99 Vienna, 02 Pristina, 03

London. Active

HARRISON William Alistair 1954 79 Warsaw, 87 New York, 95 Warsaw, 00 New

York, 03 London.(* Possibly Alistair Harrison, HC, Lusaka, Zambia) Active

HARSTON Julian John Robert Clive 1942 73 Hanoi, 75 Blantyre, 82 Lisbon, 84 Harare,

91 Geneva, 04 Belgrade. Retired

HEALY Dora Claire Sarah 1952 87 Addis Ababa, 95 Nairobi, 98 London. Active

HOLIFIELD Martin 1961 86 Islamabad, 91 Kuwait, 97 Luanda, 02 Sarajevo, 03 London.

Active

HOLLAND Stephen Peter 1965 00 New Delhi (1 Sec).* Active

HOLT Sean Christopher Erick 1949 79 Havana, 82 Athens, 87 Khartoum, 91 Accra, 95

Bogota, 99 Luanda, 01 Freetown, 04 Basra (Cllr).* Retired

HURRAN Christopher 0 Active

HUSTWITT Justin John 1967 94 Cairo, 95 Riyadh, 01 Kampala, 04 Tripoli (1 Sec).*

Active

INKSTER Nigel Norman 1952 76 Kuala Lumpur, 79 Bangkok, 83 Peking, 85 Buenos

Aires, 92 Athens, 94 Hong Kong, 98 London. Active

INSALL Anthony John Godwin 1949 75 Lagos, 82 Hong Kong, 85 Peking, 92 Kuala

Lumpur, 99 Oslo, 04 London. Retired

JACKSON Andrew Michael 1958 87 Bonn, 01 Rome (1 Sec). Active

JACKSON-HOULSTON William Lester 1952 80 Brussels, 82 Buenos Aires, 90

Belgrade, 99 Hague, 03 Berne (Cllr).* Active

JACOBSEN Neil Marius 1957 86 Athens, 92 Madrid, 00 Santiago, 03 London. Active

KEEFE Denis Edward Peter Paul 1958 84 Prague, 92 Nairobi, 98 Prague, 04 London.

Active

KENNEDY Paul Vincent 1957 91 Riyadh, 99 Bahrain, 04 Baghdad (1 Sec).* Active

KILBY David James 1966 01 Bangkok, 03 Cairo (1 Sec).* Active

KILROY Sarah-Jill Lennard 1956 82 Montevideo, 83 Brussels, 94 Budapest, 98 London.

Active

KNIGHT-SANDS Kate 0 00 Vienna, 04 Sarajevo. Active

KNOWLTON Richard Jonathan 1950 78 Helsinki, 84 Harare, 91 Dubai, 97 Bridgetown,

02 Caracas, 03 Helsinki (Cllr). Retired

KYLE Michael Anthony 1948 72 Saigon, 78 Washington, 84 Accra, 88 Dar es Salaam,

95 Berlin, 98 London. Retired

LANCASTER Ian Francis Millar 1947 75 Hanoi, 78 Prague, 83 Brussels, 91 Ankara, 95

London.(* Algiers 05) Retired

LEY Graham John 1961 87 Cairo, 94 Nicosia, 99 Cairo, 03 London. Active

LOWEN Barry Robert 1964 89 Kuwait, 97 New York, 03 Riyadh (Cllr).* Active

LYON Julian Edmund 1965 99 Yerevan, 01 Belgrade. Active

MacCALLUM Fiona 1962 89 Moscow, 95 Riga, 00 Kiev, 04 Tallinn (1 Sec). Active

MacKENZIE Kenneth John Alexander 1949 75 Brussels, 81 Buenos Aires,85 Bucharest,

92 Vienna, 97 Munich, 01 London. Retired

MACPHERSON John Bannerman 1951 79 Khartoum, 80 Sanaa, 87 Sofia, 93 Cairo, 03

Stockholm (Cllr).* Active

MALIN Keith Ian 1953 78 Brussels, 84 Geneva, 90 Sofia, 96 Peking, 99 London.(*

Helsinki 05) Active

MARDEN Nicholas 1950 77 Nicosia, 82 Warsaw, 88 Paris, 98 Tel-Aviv, 02 London.

Retired

MARTIN Nicholas Jonathan Leigh 1948 81 Nairobi, 87 Rome, 93 Jakarta, 00

Bridgetown (Cllr). Retired

McCOCH Andrew David 1972 97 Istanbul, 02 Kabul, 03 Kathmandu (1 Sec). Active

McCOOEY Geraldine Mary 1973 98 Nicosia, 04 Sarajevo. Active

McLEAN Sian Alexis 1969 97 Hong Kong, 01 Peking (1 Sec). [*Sean McLean, Riyadh.]

Active

McMILLAN Hamilton 0 Retired

McNEILL Alasdair Morrell 1967 92 Istanbul, 97 Moscow, 99 London. Active

McQUIBBAN Peter James 1955 82 Brasilia, 88 Warsaw, 96 Copenhagen,04 Paris

(Cllr).* Active

MITCHEL Jonathan Kenneth Milton 1959 89 Amman, 91 Harare, 98 Bucharest, 02

London. Active

MOON Richard John 1959 85 Jakarta, 93 Rome, 99 New York, 03 London.* Active

NEIL Andrew Alasdair 1968 94 Nairobi, 01 Abu Dhabi (1 Sec). Active

NELSON Philip Raymond 1950 74 Budapest, 76 Paris, 80 Rome, 89 Manila, 91

Budapest, 94 London. Retired

NOAKES Stephen Martin 1957 90 Luanda, 96 New York, 00 London. Active

NOBLE Richard Adam 1962 87 Moscow, 93 Hague, 98 New Delhi, 03 Tashkent, 04

Hong Kong (DHM).* Active

O’CALLAGHAN John Matthew 1966 92 Santiago, 98 Moscow, 03 Stockholm,04

Belgrade (Cllr).* Active

O’CONNOR Paul Vincent 1956 77 Jedda, 80 Washington, 87 Istanbul, 91 Maseru, 99

St.Petersburg, 03 Berlin (1 Sec). Active

O’FLAHERTY Stephen John 1951 78 New Delhi, 81 Prague, 88 Vienna, 92 London.

Active

OWEN Richard Lloyd 1948 78 Abu Dhabi, 80 Beirut, 83 San Jose, 86 Berlin, 93

Copenhagen, 98 London. Retired

PAGE Simon Graham 1961 83 Kuala Lumpur, 88 Dublin, 92 New Delhi, 98 Riyadh, 01

London.(* 1 Sec, Bahrain, 05) Active

PARTON Charles William 1956 85 Peking, 90 Hong Kong, 03 Nicosia (Cllr).* Active

PATTERSON Hugh William Grant 1950 80 Berlin, 87 Guatemala City, 92 Caracas, 00

Berne, 04 London. Retired

PHILLIPS Tom Richard Vaughan 1950 85 Harare, 90 Tel Aviv, 93 Washington, 00

Kampala, 02 London. Retired

PHILLIPS Quentin James Kitson 1963 89 Budapest, 95 Moscow, 97 Kiev, 04 Istanbul

(Consul).* Active

PIRT Christopher 0

POWELL David Herbert 1952 88 Tokyo, 97 Brussels, 02 London. Active

PRIEST Timothy Ian 1947 75 Vienna, 81 Helsinki, 89 Athens, 99 Helsinki, 03 London.

Retired

REEVE Charles Michael Campbell 1971 99 Banja Luka, 01 Zagreb, 02 Skopje. Active

RICKITT Clare Louise 1964 93 Brasilia, 96 London. Active

RITCHIE Paul John 1962 86 Nicosia, 91 New York, 99 Nicosia, 03 London. Active

ROBERTS Philip John Barclay 1949 77 Islamabad, 82 Hanoi, 84 Tokyo,91 Lisbon, 94

Bogota, 97 Vienna, 99 London. Retired

ROBERTS David George 1955 77 Jakarta, 81 Havana, 88 Madrid, 91 Paris, 96 Santiago,

00 Berne (DHM, CG). Active

ROBERTS Michael John Wyn 1960 87 Athens, 95 Brussels, 04 Ankara (DHM).* Active

ROBSON Elizabeth Carol 1955 84 Moscow, 88 Geneva, 96 Stockholm, 02 Copenhagen

(DHM). Active

RUNACRES Mark Alastair 1959 83 New Delhi,91 Paris, 99 New York, 02 New Delhi

(DHC).* Active

SANDERSON Michael John 1948 72 Cairo, 79 New York, 84 Oslo, 93 Hong Kong, 95

London. Retired

SANDOVER William Geoffrey 1955 81 Vienna, 86 Dublin, 92 Buenos Aires, 02 Paris,

04 Islamabad (Cllr).* Active

SAVILLE John Donald William 1960 83 Jakarta, 88 Warsaw, 95 Vienna, 00 Havana, 03

London. (* HC, Brunei, 05) Active

SEAMAN Michael William 1955 77 Jakarta, 81 Bombay, 88 Hague, 99 Athens, 02

Tbilisi (1 Sec). (* Cllr, Kabul, 05) Active

SEDDON Richard Charles Leslie 1968 94 New Delhi, 99 Washington, 03 Islamabad (1

Sec).* Active

SHOTT Philip Nicholas 1954 83 Lagos, 87 Nicosia, 94 Lusaka, 01 Pretoria (Cllr).*

Active

SIZELAND Paul Raymond 1952 81 Brussels, 85 Doha, 88 Lagos, 96 Bangkok, 00

Shanghai, 03 London. Active

SLAYMAKER Caroline Frances (nee Grigg) 1964 86 Dusseldorf, 88 Khartoum, 92

Addis-Ababa, 97 Bratislava, 01 Belgrade. Active

SOMMERLAD Alistair Martin 1965 96 Lagos, 01 Sarajevo, 04 London. Active

SOUTHERN Thomas Andrew Oliver 1975 02 Skopje, 03 Sarajevo. Active

SPRUNT Patrick William 1952 78 Tokyo, 82 Brussels, 83 Bonn, 87 Tokyo, 92 New

York, 99 Tokyo, 04 London. Active

STONES Adrian 1960 89 New Delhi, 92 Washington, 00 Harare (Cllr). Active

SYKES Christopher Rowland Charlesworth 1955 87 Hong Kong, 04 Hong Kong (Cllr,

DCG).* Active

SYRETT Nicholas Simon 1960 93 Luanda, 98 Bogota, 03 Nairobi (Cllr).* Active

SYRETT Mark Robert 1969 98 Oslo, 04 Riyadh (2 Sec).* Active

TANDY Arthur David 1949 87 Riyadh, 89 London. Retired

TANSLEY Anthony James Nicholas 1962 88 Riyadh, 89 Baghdad, 94 Dublin,98 Muscat,

01 London. Active

TAYLOR Duncan John Rushworth 1958 83 Havana, 92 Budapest, 00 New York (DCG).

Active

TOPPING Patrick Gilmer 1959 90 Kuala Lumpur, 94 Washington, 05 Canberra (Cllr).*

Active

TRAYLOR Owen John 1955 81 Tokyo, 90 Berlin, 00 Istanbul, 04 London. Active

TUCKER James Philip 1966 93 Prague, 94 Bratislava, 01 Isamabad, 03 Jakarta (Cllr).

Active

TURNBULL Nicholas Piers 1962 04 Tirana. Active

WALL Eric Simon Charles 1957 88 Geneva, 94 Kampala, 98 Harare, 01 London. Active

WARD Michael John 1958 85 Istanbul, 88 Paris, 97 Brussels, 02 Budapest (DHM).*

Active

WATSON Robert Emmerson 1970 98 Tel Aviv, 04 Kampala (1 Sec).* Active

WELDIN Jonathan Michael 1959 86 Sanaa, 90 Tunis, 96 Athens, 01 London. Active

WHITECROSS Andrew Ronald 1949 81 Sanaa, 85 Baghdad, 98 Muscat, 01 London.

Retired

WHITEHEAD Laurence Jeremy 1961 87 Jakarta, 95 Vienna, 99 Tirana, 02 London.

Active

WILLASEY-WILSEY Timothy Andrew 1953 83 Luanda, 86 San Jose, 93 Islamabad, 99

Geneva, 02 London. Active

WILLIAMS Simon John 1960 81 Manila, 84 Mbabane, 86 Kaduna, 95 Riyadh, 98 Doha,

02 Casablanka (Consul).* Active

WILSON Elizabeth Claire 1974 02 Peking (2 Sec).*[Liz Wilson, Peking] Active

WOOD Peter Gilruth 1953 84 Taiwan, 86 Peking, 95 Kuala Lumpur, 02 Peking (Cllr).*

Active

WORKMAN Daniel John 1978 03 Belgrade. Active

BAXENDALE James Lloyd 1967 94 Cairo, 97 Amman, 99 Brussels, 04 Beirut (1 Sec).*

• Active

CLEMENTS Martin Hugh 1961 86 Tehran, 90 Vienna, 98 Bonn, 99 Berlin, 04 Kabul

(Cllr).* • Active

DAVENPORT Michael Hayward 1961 90 Warsaw, 96 Moscow, 00 Warsaw, 04 Cairo

(DHM).* • Active

FOX Michael Roger 1958 93 Geneva, 03 Rabat (1 Sec). • Active

GIBBS Andrew Patrick Somerset 1951 79 Rio, 84 Moscow, 87 Pretoria, 94 Lisbon, 02

Tel Aviv (Cllr).* • Active

HURD Thomas Robert Benedict 1964 95 Warsaw, 98 Amman, 02 Jerusalem.* • Active

MOORE Richard Peter 1963 90 Ankara, 91 Istanbul, 95 Islamabad, 01 Kuala Lumpur

(Cllr).* • Active

MORLEY Stuart Richard 1959 89 San Jose, 90 Bridgetown, 96 Hague, 02 New Delhi

(Cllr).* • Active

PARTRIDGE Colin Douglas 1955 80 New Delhi, 87 Hanoi, 94 Hong Kong, 00 Seoul

(Cllr). • Active

POTTER Richard William 1960 85 Riyadh, 90 Nicosia, 95 Sarajevo, 99 Skopje, 04

Amman (Cllr).* • Active

REGAN Michael John 1955 86 Kabul, 89 Dubai, 95 Bangkok, 04 Harare (Cllr).* •

Active

THOMPSON Richard Paul Reynier 1960 91 Stockholm, 96 Geneva, 04 Baghdad (Cllr).*

• Active

YOUNGER Alexander William 1963 95 Vienna, 02 Dubai (1 Sec).* • Active

Horner 0

ALESSANDRI Madeleine Kay 1965 90 Vienna, 96 Frankfurt, 04 Tokyo (Cllr).* Active

BAHARIE Ian Walter 1961 85 Cairo, 91 Abu Dhabi, 96 Jerusalem, 99 Abuja, 03 Riyadh

(Cllr).* Active

BALL Anthony James 1968 94 Kuwait, 99 Madrid, 03 Damascus (1 Sec).* Active

BLANCHARD William Hume James 1967 92 Budapest, 98 Islamabad, 04 Ankara (1

Sec).* Active

CARNALL Philippa Jane 1957 83 Beirut, 84 Damascus, 88 Hanoi, 91 Washington, 97

Cairo, 02 Islamabad (3 Sec).* Active

CARTER Peter Leslie 1956 86 New Delhi, 94 Brussels, 01 Tel Aviv (Cllr, CG, DHM).*

Active

CHAMBERS David Ian 1947 94 Hong Kong, 03 Bangkok (Cllr).* Retired

COURT Vernon Robert 1958 84 Bangkok, 90 Brussels, 93 Brussels, 01 Canberra

 (DHM).* Active

CRESWELL Alexander John Peter 1965 95 Pretoria, 01 Kuwait (1 Sec). Active

DEAN Andrew John 1955 84 Vienna, 90 Hanoi, 97 Sao Paolo, 00 Canberra (Cllr).*

Active

FITCHETT Robert Dunkan 1961 84 Dakar, 88 Bonn, 94 Paris, 03 Manila (DHM).*

Active

FITTON-BROWN Edmund Walter 1962 87 Helsinki, 93 Cairo, 98 Kuwait, 03 Cairo

(Cllr).* Active

FORBES Lachlan Pelly Ferrar 1970 98 Nairobi, 02 Baku (1 Sec).* Active

GASKIN Ruppert John Addison 1974 99 Cairo, 03 Khartoum (1 Sec).* Active

GOULD Matthew Steven 1971 94 Manila, 02 Islamabad, 03 Tehran (DHM).* Active

GREEN Keith William 1964 92 Buenos Aires, 98 Sarajevo, 03 Santiago, 04 Baghdad

(Cllr).* Active

GUCKIAN Noel Joseph 1955 84 Jedda, 88 Paris, 94 Muscat, 98 Tripoli, 02 Damascus,

04 Kirkuk (CG).* Active

HOLLAND Stephen Peter 1965 00 New Delhi (1 Sec).* Active

HOLT Sean Christopher Erick 1949 79 Havana, 82 Athens, 87 Khartoum, 91 Accra, 95

Bogota, 99 Luanda, 01 Freetown, 04 Basra (Cllr).* Retired

HUSTWITT Justin John 1967 94 Cairo, 95 Riyadh, 01 Kampala, 04 Tripoli (1 Sec).*

Active

KENNEDY Paul Vincent 1957 91 Riyadh, 99 Bahrain, 04 Baghdad (1 Sec).* Active

KILBY David James 1966 01 Bangkok, 03 Cairo (1 Sec).* Active

LOWEN Barry Robert 1964 89 Kuwait, 97 New York, 03 Riyadh (Cllr).* Active

McCOCH Andrew David 1972 97 Istanbul, 02 Kabul, 03 Kathmandu (1 Sec). Active

McLEAN Sian Alexis 1969 97 Hong Kong, 01 Peking (1 Sec). [*Sean McLean, Riyadh.]

Active

NEIL Andrew Alasdair 1968 94 Nairobi, 01 Abu Dhabi (1 Sec). Active

NOBLE Richard Adam 1962 87 Moscow, 93 Hague, 98 New Delhi, 03 Tashkent, 04

Hong Kong (DHM).* Active

PHILLIPS Quentin James Kitson 1963 89 Budapest, 95 Moscow, 97 Kiev, 04 Istanbul

(Consul).* Active

ROBERTS Michael John Wyn 1960 87 Athens, 95 Brussels, 04 Ankara (DHM).* Active

RUNACRES Mark Alastair 1959 83 New Delhi,91 Paris, 99 New York, 02 New Delhi

(DHC).* Active

SANDOVER William Geoffrey 1955 81 Vienna, 86 Dublin, 92 Buenos Aires, 02 Paris,

04 Islamabad (Cllr).* Active

SEDDON Richard Charles Leslie 1968 94 New Delhi, 99 Washington, 03 Islamabad (1

Sec).* Active

SHOTT Philip Nicholas 1954 83 Lagos, 87 Nicosia, 94 Lusaka, 01 Pretoria (Cllr).*

Active

STONES Adrian 1960 89 New Delhi, 92 Washington, 00 Harare (Cllr). Active

SYKES Christopher Rowland Charlesworth 1955 87 Hong Kong, 04 Hong Kong (Cllr,

DCG).* Active

SYRETT Nicholas Simon 1960 93 Luanda, 98 Bogota, 03 Nairobi (Cllr).* Active

SYRETT Mark Robert 1969 98 Oslo, 04 Riyadh (2 Sec).* Active

TOPPING Patrick Gilmer 1959 90 Kuala Lumpur, 94 Washington, 05 Canberra (Cllr).*

Active

TUCKER James Philip 1966 93 Prague, 94 Bratislava, 01 Isamabad, 03 Jakarta (Cllr).

Active

WATSON Robert Emmerson 1970 98 Tel Aviv, 04 Kampala (1 Sec).* Active

WILLIAMS Simon John 1960 81 Manila, 84 Mbabane, 86 Kaduna, 95 Riyadh, 98 Doha,

02 Casablanka (Consul).* Active

WILSON Elizabeth Claire 1974 02 Peking (2 Sec).*[Liz Wilson, Peking] Active

WOOD Peter Gilruth 1953 84 Taiwan, 86 Peking, 95 Kuala Lumpur, 02 Peking (Cllr).*

Active

ANKERSON Dudley Charles 1948 78 Buenos Aires, 85 Mexico, 93 Madrid • Retired

ANTHONY Ian Nicholas 1960 88 Lisbon, 93 Brasilia, 97 London.* Active

ARON Peter James 1946 68 Bonn, 84 Singapore, 86 Washington, 97 Seoul,00 London.

Retired

ASHDOWN Jeremy John Durham (Paddy) 1941 74 Geneva, 05 Sarajevo. Retired

ASHLEY David William 1968 02 Belgrade. Active

ASQUITH Raymond Benedict Barthol 1952 83 Moscow, 92 Kiev • Active

BACKHOUSE Nigel Anthony Richard 1956 84 Kabul,85 Kath-mandu, 89 Madrid,98

Paris, 01 London. Active

BAGSHAW Kerry Charles 1943 82 Geneva, 88 Moscow • Retired

BARNARD Ian Clive 1965 94 Geneva • Active

BARNES Nicholas John 1972 02 Tirana, 04 London. Active

BARRETT Richard Martin Donne 1949 83 Ankara, 88 New York, 97 Amman • Retired

BRAITHWAITE Julian Nicholas 1968 95 Zagreb, 96 Belgrade, 02 Sarajevo, 04

Washington (Cllr).* Active

BREAR Andrew James 1960 94 Santiago • Active

BREEZE Christopher Mark 1963 88 Nicosia, 94 New Delhi • Active

BREEZE Alastair 0 • Active

BREWER Jonathan Andrew 1955 86 Luanda, 91 Mexico, 98 Moscow, 02 London.

Active

BRIDGE Richard Philip 1959 86 Warsaw, 89 Moscow, 98 New Delhi, 04 Geneva

(Cllr).* • Active

BROOKING Stephen John Allan 1964 89 Peking, 94 Sarajevo, 98 Bangkok, 02 Kabul,

04 London. Active

BROOKS Stuart Armitage 1948 72 Rio, 75 Lisbon, 79 Moscow, 87 Stockholm, 93

Moscow • Retired

BURROWS Christopher Parker 1958 82 East Berlin, 87 Bonn, 93 Athens • Active

BUSBY George Benedict Joseph Pascal 1960 89 Bonn, 92 Belgrade, 00 Vienna, 04

London. • Active

CAMPBELL Robert Pius 1957 84 Nairobi, 86 Belgrade, 92 Helsinki, 94 Skopje, 01

Bangkok, 03 Moscow. Active

CHITTENDEN Geoff 0 • Retired

CHURCH Robert John Paul 1947 76 Bankok, 81 Berlin, 86 Nairobi, 89 Bangkok, 97

Nairobi • Retired

CLAYDEN Timothy 1960 91 Warsaw, 95 Lagos • Active

CLIBBORN John Donovan Nelson 1941 66 Nicosia, 72 Bonn, 72 Brussels, 88

Washington • Retired

CLIFTON Timothy David 1960 88 Luanda, 93 Belgrade. Active

COLLIER Geoffrey Thomas Grey 1968 93 Belgrade, 97 Dakar, 02 Ankara. Active

COOMBS Nicholas Geoffrey 1961 87 Riyadh, 93 Amman, 00 Riyadh, 03 London.

Active

COOPER Andrew George Tyndale 1953 84 Canberra, 88 Geneva, 95 Stockholm, 99

London. Active

COPLESTON John de Carteret 1952 75 Paris, 80 Islamabad, 87 Jakarta, 93 Lagos, 97

Canberra, 00 London.* Active

CORDERY Andrew David 1947 75 Nairobi, 77 New York, 84 Lusaka, 88 Berlin, 95

Oslo • Retired

COWAN Anthony Evelyn Comrie 1953 78 Hong Kong, 80 Peking, 87 Brussels, 96 Hong

Kong, 03 Hague (Cllr).* Active

CRAIG Keith 1961 • Resigned

CRAWFORD Michael James 1954 83 Cairo, 85 Sanaa, 86 Riyadh, 92 Warsaw, 99

Islamabad, 01 London. Active

CROMBIE Anthony Campbell 1956 87 Havana, 94 Belgrade, 99 Moscow, 03 London.

Active

CROMPTON Paul 0

DANCER James Anthony 1975 01 Belgrade. Active

DARKE John Martin Jamie 1953 88 Cairo, 96 Dubai, 03 Lisbon (Cllr).* • Active

DARROCH Nigel Kim 1954 80 Tokyo, 89 Rome, 97 Brussels, 03 London. Active

DAVIES Peter Brian 1954 80 Hong Kong, 83 Rome, 88 Peking, 96 Jakarta,03 Madrid

(Cllr).* • Active

DAVIES Elved Richard Malcolm 1951 77 Jakarta, 84 Athens, 89 Nairobi, 91 Oslo, 00

Hong Kong, 04 London. Active

DAVIES John Howard 1957 83 Riyadh, 87 Damascus, 93 Riga, 99 Sofia, 03 London.

Active

DAVISON John Paul 1950 77 Abu Dhabi, 86 Dubai, 89 London. Retired

DEANE Geoffrey 1950 80 Nairobi, 88 East Berlin, 01 Munich (Consul). Retired

DEARLOVE Richard Billing 1945 68 Nairobi, 73 Prague, 80 Paris, 87 Geneva, 91

Washington • Retired

DEERLOVE John 0 • Active

DOE Marc 0

ELLIOT Hugh Stephen Murray 1965 91 Madrid, 99 Buenos Aires, 02 Paris (Cllr).*

Active

EVANS Stephen Shane 1954 98 Zagreb, 01 London. [Stephen Nicholas Evans previously

named.] Active

EVANS Julian Ascott 1957 82 Moscow, 85 Zurich, 91 New York, 02 Islamabad, 03

Ottawa (DHC).* Active

EVETTS Keith Derek 1948 75 Warsaw, 77 Maputo, 83 New York, 86 Kingston, 88

Lisbon • Retired

FARR Charles Blanford 1959 87 Pretoria, 92 Amman, 95 London. Active

FEARN Thomas Daniel 1962 92 Budapest, 01 Sarajevo. Active

FELIKS Michael Edward Joseph 1964 93 Peking • Active

FENN Robert Dominic Russell 1962 85 Hague, 88 Lagos, 92 New York, 97 Rome, 04

Nicosia (DHM).* • Active

FISHER John 1948 76 Ankara, 82 Vienna, 93 Santiago, 99 Jakarta, 03 London. Retired

FISHWICK Nicholas Bernard Frank 1958 88 Lagos, 94 Istanbul • Resigned

FLEMING Andre 0

FLETCHER Richard George Hopper 1944 68 Athens, 69 Nicosia, 73 Bucharest, 85

Athens • Retired

FOLLISS Tarquin Simon Archer 1957 89 Jakarta, 95 Bucharest, 01 Copenhagen (Cllr).*

Active

FOSTER Nicholas John 1957 86 Nicosia, 92 Moscow, 98 Athens, 03 London. Active

FOULSHAM Richard Andrew 1950 84 Brunei, 86 Lagos, 95 Rome • Retired

FOWLER Rosalind Mary Elizabeth 1965 90 Hong Kong • Active

FRANSELLA Cortland Lucas 1948 73 Hong Kong, 80 Kuala Lumpur, 82 Santiago, 91

Rome, 95 London.* Retired

FRASER-DARLING Richard Ogilby Leslie 1949 73 Helsinki, 84 Washington • Retired

FROST Steven Alan 1964 92 Islamabad, 99 Stockholm, 02 London. Active

FULCHER Michael Adrian 1958 85 Athens, 93 Sofia, 99 Rome, 03 London. Active

FULTON Robert Andrew 1944 69 Saigon, 73 Rome, 78 Berlin, 84 Oslo, 89 New York •

Retired

GARNER-WINSHIP Stephen Peter 1956 91 Rio, 93 Lisbon, 94 London. Active

GARVEY Kevin Andrew 1960 81 Bangkok, 85 Hanoi, 92 Phnom Penh, 93 Grand Turks,

01 Guatemala City (DHM).* • Active

GERSON John Henry Cary 1945 69 Hong Kong, 71 Singapore, 74 Peking, 87 Hong

Kong • Retired

GOLLAND Roger James Adam 1955 79 Ankara, 84 Budapest, 89 Buenos Aires, 98

Brussells, 01 London. Active

GOSLING Keith Rutherford 1944 75 Singapore, 78 Vienna, 86 Manila, 93 Tel Aviv •

Retired

GUZELOVA Irena 0 01 Belgrade, 01 Skopje, 04 Sarajevo. Active

HAGGLE Paul 1949 76 Bangkok, 82 Islamabad, 89 Pretoria, 98 Bangkok, 01 London.

Retired

HALL James William David 1965 89 Lusaka, 91 New Delhi, 99 Vienna, 02 Pristina, 03

London. Active

HAMILTON Roger Patrick 1948 78 Jakarta, 82 Tokyo, 84 Hong Kong, 89 Copenhagen •

Retired

HARGREAVES Roger John 1950 73 Hong Kong, 76 Sanaa, 85 Hong Kong, 96

Wellington • Retired

HARRISON William Alistair 1954 79 Warsaw, 87 New York, 95 Warsaw, 00 New

York, 03 London.(* Possibly Alistair Harrison, HC, Lusaka, Zambia) Active

HARSTON Julian John Robert Clive 1942 73 Hanoi, 75 Blantyre, 82 Lisbon, 84 Harare,

91 Geneva, 04 Belgrade. Retired

HATFEILD Samuel Andrew Roland 1963 95 Lagos • Active

HEALY Dora Claire Sarah 1952 87 Addis Ababa, 95 Nairobi, 98 London. Active

HILL Steven John 1962 • Active

HOLIFIELD Martin 1961 86 Islamabad, 91 Kuwait, 97 Luanda, 02 Sarajevo, 03 London.

Active

HORNER Katherine Sarah-Julia 1952 85 Moscow, 97 Moscow • Active

Christopher 0 Active

INKSTER Nigel Norman 1952 76 Kuala Lumpur, 79 Bangkok, 83 Peking, 85 Buenos

Aires, 92 Athens, 94 Hong Kong, 98 London. Active

INSALL Anthony John Godwin 1949 75 Lagos, 82 Hong Kong, 85 Peking, 92 Kuala

Lumpur, 99 Oslo, 04 London. Retired

JACKSON Andrew Michael 1958 87 Bonn, 01 Rome (1 Sec). Active

JACKSON-HOULSTON William Lester 1952 80 Brussels, 82 Buenos Aires, 90

Belgrade, 99 Hague, 03 Berne (Cllr).* Active

JACOBSEN Neil Marius 1957 86 Athens, 92 Madrid, 00 Santiago, 03 London. Active

KEEFE Denis Edward Peter Paul 1958 84 Prague, 92 Nairobi, 98 Prague, 04 London.

Active

KELLY Robert Mitchell Forest 1946 74 Nairobi, 80 Turkey, 81 Ankara, 95 Ottowa •

Retired

KENWRICK-PIERCEY Theodore Maurice 1948 74 Brussels, 82 Nicosia, 88 Hague, 94

Athens • Retired

KERSHAW Alex 1967 97 Geneva • Active

KILROY Sarah-Jill Lennard 1956 82 Montevideo, 83 Brussels, 94 Budapest, 98 London.

Active

KNIGHT-SANDS Kate 0 00 Vienna, 04 Sarajevo. Active

KNOWLTON Richard Jonathan 1950 78 Helsinki, 84 Harare, 91 Dubai, 97 Bridgetown,

02 Caracas, 03 Helsinki (Cllr). Retired

KYLE Michael Anthony 1948 72 Saigon, 78 Washington, 84 Accra, 88 Dar es Salaam,

95 Berlin, 98 London. Retired

LANCASTER Ian Francis Millar 1947 75 Hanoi, 78 Prague, 83 Brussels, 91 Ankara, 95

London.(* Algiers 05) Retired

LANGMAN Nicholas John Andrew 1960 86 Montevideo, 88 New York, 94 Paris •

Active

LATTER Edmund John Scott 1968 94 Istanbul • Active

LEGGE Jeremy John 1961 87 Lusaka, 94 Vienna, 01 Paris (1 Sec). • Active

LEY Graham John 1961 87 Cairo, 94 Nicosia, 99 Cairo, 03 London. Active

LUNGLEY Gareth Geoffrey 1971 97 Tehran, 02 Zagreb (1 Sec). • Active

LYON Julian Edmund 1965 99 Yerevan, 01 Belgrade. Active

MacCALLUM Fiona 1962 89 Moscow, 95 Riga, 00 Kiev, 04 Tallinn (1 Sec). Active

MacKENZIE Kenneth John Alexander 1949 75 Brussels, 81 Buenos Aires,85 Bucharest,

92 Vienna, 97 Munich, 01 London. Retired

MACPHERSON John Bannerman 1951 79 Khartoum, 80 Sanaa, 87 Sofia, 93 Cairo, 03

Stockholm (Cllr).* Active

MacQUEEN Christine Ann 1959 84 Brasilia, 89 New York, 90 Paris, 02 Brussels (Cllr).*

• Active

MacSWEEN Norman James 1948 72 Nairobi, 77 Tehran, 83 Bonn, 91 Stockholm, 95

Moscow • Retired

MALIN Keith Ian 1953 78 Brussels, 84 Geneva, 90 Sofia, 96 Peking, 99 London.(*

Helsinki 05) Active

MARDEN Nicholas 1950 77 Nicosia, 82 Warsaw, 88 Paris, 98 Tel-Aviv, 02 London.

Retired

MARTIN Nicholas Jonathan Leigh 1948 81 Nairobi, 87 Rome, 93 Jakarta, 00

Bridgetown (Cllr). Retired

MATTHEWSON Iain Arthur Gray 1952 81 New York, 85 Warsaw, 93 Prague • Active

McCOOEY Geraldine Mary 1973 98 Nicosia, 04 Sarajevo. Active

McCREDIE Ian Forbes 1950 76f Lusaka, 79 Tehran, 83 Copenhagen, 92 New York •

Retired

McGUINESS Patrick Joseph 1963 88 Sanaa, 94 Abu Dhabi, 96 Cairo, 03 Rome (Cllr).* •

Active

McMILLAN Hamilton 0 Retired

McNEILL Alasdair Morrell 1967 92 Istanbul, 97 Moscow, 99 London. Active

McQUIBBAN Peter James 1955 82 Brasilia, 88 Warsaw, 96 Copenhagen,04 Paris

(Cllr).* Active

MEATH-BAKER William John Clovis 1959 88 Kabul, 89 Prague, 97 Istanbul • Active

MITCHEL Jonathan Kenneth Milton 1959 89 Amman, 91 Harare, 98 Bucharest, 02

London. Active

MITCHELL Andrew Jonathan 1967 93 Bonn • Active

MONCKTON Anthony Leopold Colyer 1960 90 Geneva, 96 Zagreb, 98 Banja Luka, 01

Belgrade, 04 London. (See • Active

MOON Richard John 1959 85 Jakarta, 93 Rome, 99 New York, 03 London.* Active

MORGAN Mark Scott Thomas 1958 84 Geneva, 88 Aden, 94 Valletta, 01 Budapest (1

Sec). • Active

NELSON Philip Raymond 1950 74 Budapest, 76 Paris, 80 Rome, 89 Manila, 91

Budapest, 94 London. Retired

NEWELL Clive Dare 1953 79 Tehran, 82 Kabul, 86 Addis Ababa, 94 Ankara, 01

Moscow, 03 Ottawa (Cllr).* • Active

NOAKES Stephen Martin 1957 90 Luanda, 96 New York, 00 London. Active

NORRIS Peter James 1955 85 Lagos, 90 Guatemala City, 97 Jakarta, 00 London. •

Active

O’CALLAGHAN John Matthew 1966 92 Santiago, 98 Moscow, 03 Stockholm,04

Belgrade (Cllr).* Active

O’CONNOR Paul Vincent 1956 77 Jedda, 80 Washington, 87 Istanbul, 91 Maseru, 99

St.Petersburg, 03 Berlin (1 Sec). Active

O’FLAHERTY Stephen John 1951 78 New Delhi, 81 Prague, 88 Vienna, 92 London.

Active

ORWIN Peter David 1944 77 Athens, 84 Brasilia, 89 Tel Aviv, 96 Hague • Retired

OWEN Richard Lloyd 1948 78 Abu Dhabi, 80 Beirut, 83 San Jose, 86 Berlin, 93

Copenhagen, 98 London. Retired

PAGE Simon Graham 1961 83 Kuala Lumpur, 88 Dublin, 92 New Delhi, 98 Riyadh, 01

London.(* 1 Sec, Bahrain, 05) Active

PAGETT Christopher Robert Geoffrey 1952 78 Havana, 79 Lusaka, 88 Maputo, 97 New

York • Active

PARTON Charles William 1956 85 Peking, 90 Hong Kong, 03 Nicosia (Cllr).* Active

PATTERSON Hugh William Grant 1950 80 Berlin, 87 Guatemala City, 92 Caracas, 00

Berne, 04 London. Retired

PENTON-VOAK Martin Eric 1965 95 Moscow, 01 Vienna (1 Sec). • Active

PERRY Geoffrey Colin 1951 81 Hong Kong, 92 Geneva • Active

PETTY Alan 0 • Active

PHILLIPS Tom Richard Vaughan 1950 85 Harare, 90 Tel Aviv, 93 Washington, 00

Kampala, 02 London. Retired

PIRT Christopher 0

POWELL David Herbert 1952 88 Tokyo, 97 Brussels, 02 London. Active

PRECIOUS Mark 1960 Buenos Aires 86 • Active

PRIEST Timothy Ian 1947 75 Vienna, 81 Helsinki, 89 Athens, 99 Helsinki, 03 London.

Retired

RAINE John Andrew 1962 88 Kuwait, 94 Damascus, 97 Riyadh • Active

RAMSCAR Michael Charles 1948 77 Lagos, 79 Brasilia, 86 Madrid, 89 San Jose, 97

Madrid • Retired

RAWLINSON Timothy Simeon 1962 91 Lagos, 96 Stockholm • Active

REEVE Richard Robert 1948 73 Singapore, 77 Hong Kong, 83 Hong Kong • Retired

REEVE Charles Michael Campbell 1971 99 Banja Luka, 01 Zagreb, 02 Skopje. Active

REILLY Peter Marius Julian Prows 1971 96 Khartoum • Active

RICKITT Clare Louise 1964 93 Brasilia, 96 London. Active

RIDD John 0 • Active

RITCHIE Paul John 1962 86 Nicosia, 91 New York, 99 Nicosia, 03 London. Active

ROBERTS Philip John Barclay 1949 77 Islamabad, 82 Hanoi, 84 Tokyo,91 Lisbon, 94

Bogota, 97 Vienna, 99 London. Retired

ROBERTS David George 1955 77 Jakarta, 81 Havana, 88 Madrid, 91 Paris, 96 Santiago,

00 Berne (DHM, CG). Active

ROBSON Elizabeth Carol 1955 84 Moscow, 88 Geneva, 96 Stockholm, 02 Copenhagen

(DHM). Active

ROGAN Janet Elizabeth 1962 89 Hong Kong, 91 Peking, 98 Sarajevo, 01 London. •

Active

STAFFORD Andrew Jeremy 1953 77 Stockholm, 79 Accra, 84 Prague, 91 Brussels, 99

Stockholm, 03 London. • Active

STEELE Christopher David 1964 90 Moscow • Active

TANDY Arthur David 1949 87 Riyadh, 89 London. Retired

TANSLEY Anthony James Nicholas 1962 88 Riyadh, 89 Baghdad, 94 Dublin,98 Muscat,

01 London. Active

TANTUM Geoffrey 0 • Active

TAYLOR Duncan John Rushworth 1958 83 Havana, 92 Budapest, 00 New York (DCG).

Active

TERRY Anthony Jonathan 1946 70 Nairobi, 73 Havana, 79 Belgrade, 86 Santiago, 97

Geneva • Retired

THOMSON Michael 0 • Active

Asherleigh David st jhon 1969 95 Brussels.oslo 2004 – 2006 • Active

TRAYLOR Owen John 1955 81 Tokyo, 90 Berlin, 00 Istanbul, 04 London. Active

TURNBULL Nicholas Piers 1962 04 Tirana. Active

VENNING John 0 • Active

VLAISTOW Richard 0 95 Havana. • Active

WALL Eric Simon Charles 1957 88 Geneva, 94 Kampala, 98 Harare, 01 London. Active

WARD Michael John 1958 85 Istanbul, 88 Paris, 97 Brussels, 02 Budapest (DHM).*

Active

WATSON James Spencer Kennedy 1964 91 Kuwait, 97 Damascus • Active

WELDIN Jonathan Michael 1959 86 Sanaa, 90 Tunis, 96 Athens, 01 London. Active

WHITECROSS Andrew Ronald 1949 81 Sanaa, 85 Baghdad, 98 Muscat, 01 London.

Retired

WHITEHEAD Laurence Jeremy 1961 87 Jakarta, 95 Vienna, 99 Tirana, 02 London.

Active

WHITESIDE Andrew John 1968 95 Budapest, 02 Rome (1 Sec).* • Active

WILLASEY-WILSEY Timothy Andrew 1953 83 Luanda, 86 San Jose, 93 Islamabad, 99

Geneva, 02 London. Active

WILLIAMS Kenneth Mark 1944 76 Kuala Lumpur, 79 Bridgetown, 88 Harare, 94 Delhi

• Retired

WILLIAMS Mark 0 95 Tehran. • Active

WILSON Simon Jules 1966 91 Athens, 93 Zagreb, 99 New York, 02 Budapest (1 Sec).*

• Active

BUSBY George Benedict Joseph Pascal 1960 89 Bonn, 92 Belgrade, 00 Vienna, 04

London. • Active

COOMBS Nicholas Geoffrey 1961 87 Riyadh, 93 Amman, 00 Riyadh, 03 London.

Active

89 Moscow, 95 Riga, 00 Kiev, 04 Tallinn (1 Sec). Active

MacKENZIE Kenneth John Alexander 1949 75 Brussels, 81 Buenos Aires,85 Bucharest,

92 Vienna, 97 Munich, 01 London. Retired

MACPHERSON John Bannerman 1951 79 Khartoum, 80 Sanaa, 87 Sofia, 93 Cairo, 03

Stockholm (Cllr).* Active

MacQUEEN Christine Ann 1959 84 Brasilia, 89 New York, 90 Paris, 02 Brussels (Cllr).*

• Active

MALIN Keith Ian 1953 78 Brussels, 84 Geneva, 90 Sofia, 96 Peking, 99 London.(*

Helsinki 05) Active

MARDEN Nicholas 1950 77 Nicosia, 82 Warsaw, 88 Paris, 98 Tel-Aviv, 02 London.

Retired

MARTIN Nicholas Jonathan Leigh 1948 81 Nairobi, 87 Rome, 93 Jakarta, 00

Bridgetown (Cllr). Retired

McGUINESS Patrick Joseph 1963 88 Sanaa, 94 Abu Dhabi, 96 Cairo, 03 Rome (Cllr).* •

Active

McNEILL Alasdair Morrell 1967 92 Istanbul, 97 Moscow, 99 London. Active

McQUIBBAN Peter James 1955 82 Brasilia, 88 Warsaw, 96 Copenhagen,04 Paris

(Cllr).* Active

MITCHEL Jonathan Kenneth Milton 1959 89 Amman, 91 Harare, 98 Bucharest, 02

London. Active

MONCKTON Anthony Leopold Colyer 1960 90 Geneva, 96 Zagreb, 98 Banja Luka, 01

Belgrade, 04 London. (See • Active

MOON Richard John 1959 85 Jakarta, 93 Rome, 99 New York, 03 London.* Active

MORGAN Mark Scott Thomas 1958 84 Geneva, 88 Aden, 94 Valletta, 01 Budapest (1

Sec). • Active

NELSON Philip Raymond 1950 74 Budapest, 76 Paris, 80 Rome, 89 Manila, 91

Budapest, 94 London. Retired

NEWELL Clive Dare 1953 79 Tehran, 82 Kabul, 86 Addis Ababa, 94 Ankara, 01

Moscow, 03 Ottawa (Cllr).* • Active

NOAKES Stephen Martin 1957 90 Luanda, 96 New York, 00 London. Active

NORRIS Peter James 1955 85 Lagos, 90 Guatemala City, 97 Jakarta, 00 London. •

Active

O’CALLAGHAN John Matthew 1966 92 Santiago, 98 Moscow, 03 Stockholm,04

Belgrade (Cllr).* Active

O’CONNOR Paul Vincent 1956 77 Jedda, 80 Washington, 87 Istanbul, 91 Maseru, 99

St.Petersburg, 03 Berlin (1 Sec). Active

O’FLAHERTY Stephen John 1951 78 New Delhi, 81 Prague, 88 Vienna, 92 London.

Active

OWEN Richard Lloyd 1948 78 Abu Dhabi, 80 Beirut, 83 San Jose, 86 Berlin, 93

Copenhagen, 98 London. Retired

PAGE Simon Graham 1961 83 Kuala Lumpur, 88 Dublin, 92 New Delhi, 98 Riyadh, 01

London.(* 1 Sec, Bahrain, 05) Active

PARTON Charles William 1956 85 Peking, 90 Hong Kong, 03 Nicosia (Cllr).* Active

PATTERSON Hugh William Grant 1950 80 Berlin, 87 Guatemala City, 92 Caracas, 00

Berne, 04 London. Retired

PENTON-VOAK Martin Eric 1965 95 Moscow, 01 Vienna (1 Sec). • Active

PHILLIPS Tom Richard Vaughan 1950 85 Harare, 90 Tel Aviv, 93 Washington, 00

Kampala, 02 London. Retired

POWELL David Herbert 1952 88 Tokyo, 97 Brussels, 02 London. Active

PRIEST Timothy Ian 1947 75 Vienna, 81 Helsinki, 89 Athens, 99 Helsinki, 03 London.

Retired

RICKITT Clare Louise 1964 93 Brasilia, 96 London. Active

RITCHIE Paul John 1962 86 Nicosia, 91 New York, 99 Nicosia, 03 London. Active

ROBERTS Philip John Barclay 1949 77 Islamabad, 82 Hanoi, 84 Tokyo,91 Lisbon, 94

Bogota, 97 Vienna, 99 London. Retired

ROBERTS David George 1955 77 Jakarta, 81 Havana, 88 Madrid, 91 Paris, 96 Santiago,

00 Berne (DHM, CG). Active

ROBSON Elizabeth Carol 1955 84 Moscow, 88 Geneva, 96 Stockholm, 02 Copenhagen

(DHM). Active

SANDERSON Michael John 1948 72 Cairo, 79 New York, 84 Oslo, 93 Hong Kong, 95

London. Retired

TANSLEY Anthony James Nicholas 1962 88 Riyadh, 89 Baghdad, 94 Dublin,98 Muscat,

01 London. Active

TAYLOR Duncan John Rushworth 1958 83 Havana, 92 Budapest, 00 New York (DCG).

Active

TRAYLOR Owen John 1955 81 Tokyo, 90 Berlin, 00 Istanbul, 04 London. Active

WALL Eric Simon Charles 1957 88 Geneva, 94 Kampala, 98 Harare, 01 London. Active

WARD Michael John 1958 85 Istanbul, 88 Paris, 97 Brussels, 02 Budapest (DHM).*

Active

WELDIN Jonathan Michael 1959 86 Sanaa, 90 Tunis, 96 Athens, 01 London. Active

WHITECROSS Andrew Ronald 1949 81 Sanaa, 85 Baghdad, 98 Muscat, 01 London.

Retired

WHITESIDE Andrew John 1968 95 Budapest, 02 Rome (1 Sec).* • Active

WILLASEY-WILSEY Timothy Andrew 1953 83 Luanda, 86 San Jose, 93 Islamabad, 99

Geneva, 02 London. Active

WILSON Simon Jules 1966 91 Athens, 93 Zagreb, 99 New York, 02 Budapest (1 Sec).*

• Active

WOODS Ian Alexander 1951 77 New York, 84 Berlin, 86 Bonn, 95 Warsaw, 03 Sofia

(Cllr).* • Active

WOODS David John 1951 78 Vienna, 81 Bucharest, 92 Harare, 97 Pretoria, 02 Berlin

(Cllr).* • Active

ALESSANDRI Madeleine Kay 1965 90 Vienna, 96 Frankfurt, 04 Tokyo (Cllr).* Active

ANKERSON Dudley Charles 1948 78 Buenos Aires, 85 Mexico, 93 Madrid • Retired

ASHLEY David William 1968 02 Belgrade. Active

ASQUITH Raymond Benedict Barthol 1952 83 Moscow, 92 Kiev • Active

BAGSHAW Kerry Charles 1943 82 Geneva, 88 Moscow • Retired

BAHARIE Ian Walter 1961 85 Cairo, 91 Abu Dhabi, 96 Jerusalem, 99 Abuja, 03 Riyadh

(Cllr).* Active

BALL Anthony James 1968 94 Kuwait, 99 Madrid, 03 Damascus (1 Sec).* • Active

CAMPBELL Robert Pius 1957 84 Nairobi, 86 Belgrade, 92 Helsinki, 94 Skopje, 01

Bangkok, 03 Moscow. Active

CARNALL Philippa Jane 1957 83 Beirut, 84 Damascus, 88 Hanoi, 91 Washington, 97

Cairo, 02 Islamabad (3 Sec).* Active

CARTER Peter Leslie 1956 86 New Delhi, 94 Brussels, 01 Tel Aviv (Cllr, CG, DHM).*

Active

CRAIG Keith 1961 • Resigned

CRESWELL Alexander John Peter 1965 95 Pretoria, 01 Kuwait (1 Sec). Active

CROMBIE Anthony Campbell 1956 87 Havana, 94 Belgrade, 99 Moscow, 03 London.

Active

CROMPTON Paul 0

DANCER James Anthony 1975 01 Belgrade. Active

DAVENPORT Michael Hayward 1961 90 Warsaw, 96 Moscow, 00 Warsaw, 04 Cairo

(DHM).* • Active

DEAN Andrew John 1955 84 Vienna, 90 Hanoi, 97 Sao Paolo, 00 Canberra (Cllr).*

Active

DEARLOVE Richard Billing 1945 68 Nairobi, 73 Prague, 80 Paris, 87 Geneva, 91

Washington • Retired

DEERLOVE John 0 • Active

DOE Marc 0

EVANS Stephen Shane 1954 98 Zagreb, 01 London. [Stephen Nicholas Evans previously

named.] Active

EVETTS Keith Derek 1948 75 Warsaw, 77 Maputo, 83 New York, 86 Kingston, 88

Lisbon • Retired

, 97 Geneva • Retired

THOMPSON Richard Paul Reynier 1960 91 Stockholm, 96 Geneva, 04 Baghdad (Cllr).*

• Active

THOMSON Michael 0 • Active

THORNTON Daniel Vernon 1969 95 Brussels • Resigned

TOPPING Patrick Gilmer 1959 90 Kuala Lumpur, 94 Washington, 05 Canberra (Cllr).*

Active

TUCKER James Philip 1966 93 Prague, 94 Bratislava, 01 Isamabad, 03 Jakarta (Cllr).

Active

TURNBULL Nicholas Piers 1962 04 Tirana. Active

VENNING John 0 • Active

VLAISTOW Richard 0 95 Havana. • Active

WATSON James Spencer Kennedy 1964 91 Kuwait, 97 Damascus • Active

WATSON Robert Emmerson 1970 98 Tel Aviv, 04 Kampala (1 Sec).* Active

WHITEHEAD Laurence Jeremy 1961 87 Jakarta, 95 Vienna, 99 Tirana, 02 London.

Active

WILLIAMS Kenneth Mark 1944 76 Kuala Lumpur, 79 Bridgetown, 88 Harare, 94 Delhi

• Retired

WILLIAMS Mark 0 95 Tehran. • Active

WILLIAMS Simon John 1960 81 Manila, 84 Mbabane, 86 Kaduna, 95 Riyadh, 98 Doha,

02 Casablanka (Consul).* Active

WILSON Elizabeth Claire 1974 02 Peking (2 Sec).*[Liz Wilson, Peking] Active

WISEMAN Julian Paul Geoffrey 1944 78 Geneva, 84 Dhaka, 90 Islamabad • Retired

WOOD Peter Gilruth 1953 84 Taiwan, 86 Peking, 95 Kuala Lumpur, 02 Peking (Cllr).*

Active

WORKMAN Daniel John 1978 03 Belgrade. Active

YOUNGER Alexander William 1963 95 Vienna, 02 Dubai (1 Sec).* • Active

ADLER Monica Courtney [ Adler is real name, alias Maria Luana Baetz, also involved in

the thwarted rendition of Mullah Krekar in Norway later in 2003 and in the actual

rendition of Khaled el-Masri in January 2004. full-time traveling snatch team, Born in

Seattle (Washington – USA) on 02/02/1973, US citizen with US passport n. 017017139

(issued on 07.25.01), international driver’s license n. 66605387, issued by US Authority

in Heatrow (Florida) on 04.03.2002, Diners Club credit card n. 38541798540000 (expiry

date May/2004), resident at 2001 N.Adams, Arlington – VIRGINIA – 22201.

2) ASHERLEIGH Gregory, born in Hyattsville – Maryland (USA) on 12/23/1955,

Coachmen Enterprises Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA) or STS

Inc. P.O. Box 1606 Hyattsville (Maryland) 20788 (USA), telephone number

3015953823; US citizen with US passport n. 015135635, issued on 06.04.96; US driver’s

licence n. 66605685; Visa Card credit card n. 4118160311575248 (expiry date

June/2005)

3) CARRERA Lorenzo Gabriel, born in Texas (USA) il 01.29.71, US citizen with US

passport n. 016422583, issued on 02.12.95, or n. 016422583, issued on 01.28.00; Visa

Card credit card n. 4118160306976955 (expiry date October/2005) and Diners Club

credit card n. 38502203140000 (expiry date October/2004)

4) CASTALDO Eliana, born in Florida (USA) on 11/14/1969, P.O. Box 1041 Norristown

19404 PA (USA), telephone number 6102786893. US citizen with US passport n.

026138038 issued on 11.02.98; Visa Card credit card n. 4118165006438370 (expiry date

February/2005);

5) CASTELLANO Victor, born in Texas (USA) on 05/01/1968, P.O. Box 41471

Arlington VA 22204, US citizen with US passport n. 015914097 (issued on 07.14.97),

Diners Club credit card n. 38184636950006 (expiry date December/2004) and Visa Card

credit card n. 4118160152726694 (expiry date March/2005);

6) Jeffrey CASTELLI (acquited), the head of CIA in Italy at the time (chief of station in

Rome), now believed to be working at CIA headquarters in Virginia;

7) CHANNING Drew Carlyle, born in New York (USA) on 04/26/1965, US citizen with

US passport n. 017121103, issued on 06.10.02; Diners Club credit card n.

385030097360001 (expiry date April/2005)

8) Sabrina DE SOUSA (COLOR PHOTO), State Department diplomat, helped make

false documents to mislead investigators;

9) DUFFIN John Kevin, born in Illinois (USA) on 05/03/1952, P.O. Box 60031 19406

King of Prussia PA (USA) or 649 South Henderson Rd, King of Prussia – 19406 PA or at

Krauss Nannette 329 Prince Frederick St – King of Prussia, PA 19406 (tel. 6102650563);

US citizen with US passport n. 016434535 issued on 09.15.99 (copy acquired), Diners

Club credit card n. 38650098880006 (expiry date April/2005), Visa Card credit card n.

4118165007626908 (expiry date March/2005);

10) FALDO VINCENT, d.o.b. 11.1.1950 in Massachussetts (USA), US passport nr

102026001 issued in Boston on 6.7.2000;

11) GURLEY John Thomas, born in Los Angeles (USA) on 07/10/1969, 2783 Lb

Mcloud Rd 32805 Orlando (USA), US citizen with US passport n. 045029843, issued on

12.10.99; Visa Card credit card n. 4118160151941278 (expiry date December/2004)

12) HARBAUGH Raymond, born in Alaska (USA) on 06.09.39, Box 73 Newington

22122 VA (USA), US citizen with US passport n. 016136600, issued on 03.17.99; Visa

Card credit cards n. 4486025001058371 (expiry date June/2005), n. 4316440000154988

(expiry date March/2003);

13) HARBISON James Thomas, d.o.b. 12.15.1948 in the USA

14) HARTY Ben Amar, born in Iowa (USA) on 10.20.44, Box 73 Newington 22122 VA

(USA), US citizen with US passport n. 017120164, issued on 11.09.2001 and valid until

11.09.07; Visa Card credit cards n. 4486029500095512 (expiry date June 2003) and

4316440000221555 (expiry date March/2003), SPG card (Special Preferred Guest Westin

Palace), type “A”, n. 50426336577

15) IBANEZ Brenda Liliana, born in New York (USA) on 01.07.60, Coachmen

Enterprises Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA). Telephone number

in Washington DC. 2026823098; US citizen with US passport n. 017018953; Visa Card

credit card n. 4118165007635784 (expiry date aprile/2003) and Delta Airlines Frequent

flyer card n. 2349251336;

16) JENKINS Anne Lidia, born in Florida on 09/24/1946, US citizen with US passport n.

016698784 (copy acquired), issued on 06.28.01 by the Passport Agency in Washington,

and valid until 06.27.2011;

17) KIRKLAND James Robert, born in Tennessee (USA) on 07.13.42, US citizen with

US passport n. 045032045, issued on 10.01.1998 by the Passport Agency in Miami,

expiry date 30.9.2008; Diners Club credit card n. 38541799470009 (expiry date January /

2004) [This person]

18) LADY Robert Seldon (left in WANTED POSTER), born in Tegucigalpa (Honduras)

on 21.05.54, US citizen, domiciled or resident in via Don Bosco n. 40, in Penango (AT),

Italy; since fled to Tegucigalpa, Honduras, and Punta Gorda, Florida, USA, and New

York City, USA.

19) LOGAN Cyntia Dame, born in Maryland (USA) on 05/01/1960; Coachmen

Enterprises Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA). US citizen with

US passport n. 016430730 (copy acqured), issued on 01.03.2000 by the Passport Agency

in Washington, Visa Card credit card n. 4118165007635768 (expiry date April/2003),

SPG card (Special Preferred Guest Westin Hotel), type “A”, n. 50556297010, United

Airlines Frequent flyer card n. 01394828870;

20) MEDERO-NAVEDO Betnie, d.o.b 3.29.1967 in the USA, US passport nr 016051676

issued on 4.27.1988; Second Secretary at the U.S. embassy in Italy at the time of the

kindapping; now First Secretary at the U.S. embassy in Mexico

21) PURVIS L. George, born in China on 05.29.59, 21008 Matchlock Ct 20147 Ashburn

- Virginia (USA), US citizen with US passport n. 015645726, issued on 05.20.97; Master

Card credit card n. 5466160067501849 (expiry date March/2003); email address “loiep53

[at] aol.com”; United Airlines Frequent flyer card n. 01208942316; Hilton Honors card n.

441369809

22) RUEDA Pilar, born in California (USA) on 05.08.61, P.O.Box 80027 Washington

D.C. 20618 (USA); US citizen with US passport n. 016518173, issued on 02.27.01; Visa

Card credit card n. 4118165007854492 (expiry date September/2003); SPG card (Special

Preferred Guest Westin Hotel), type “A”, n. 50426336887,

23) Ralph Henry RUSSOMANDO; helped make false documents to mislead

investigators;

24) SOFIN Joseph, born in Moldova on 02/13/1953, P.O. 4173 Arlington 22203 VA

(USA), telephone number 7032185346, or Blake Lane Fairfax Virginia; US citizen with

US passport n. 016138217 issued on 11.18.99; Diners Club credit card n.

38643304300000; SPG card (Special Preferred Guest Westin Hotel), type “A”, n.

716587012;

 

25) VASILIOU Michalis born in Greece on 11.05.62, US citizen with US passport n.

015456173, issued on 10.1

LOGAN Cyntia Dame, born in Maryland (USA) on 05/01/1960; Coachmen Enterprises

Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA). US citizen with US passport n.

016430730 (copy acqured), issued on 01.03.2000 by the Passport Agency in Washington,

Visa Card credit card n. 4114118165007635768 (expiry date April/2003), SPG card (Special

Preferred Guest Westin Hotel), type “A”, n. 50556297010, United Airlines Frequent flyer

card n. 01394828870;

 

 

Richard Ingram, Herbst 2004, CIA

Martin Nolan, Herbst 2004, CIA

Syrien

Lisa M. Carle, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus)

Philo L. Dibble, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus – u.U. Chief of Station)

Roberto Powers, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus)

George N. Tietjen, Winter 2001, CIA (Botschaft Damaskus)

Thailand

Michael K. Winograd, Frühjahr 2003, CIA (Chier of Station)

Parker F. Schofield, Winter 2002, CIA (Chief of Station >1999)

E. Mattingly, Winter 1999, CIA (Chief of Station >1996)

Venezuela

Emely Jeffers, Sommer 2002, CIA (Chief of Station)

Joseph E. Evans, Frühjahr 2002, DEA

Thomas E. Ochiltree, Frühjahr 2002, CIA (Botschaft in Caracas)

John M. Davis, Herbst 2001

Frederick B. Cook, Frühjahr 2000, (u.U. CIA-Chief of Station)

Names on the list

Name Forenames DOB Postings Status

Keith Rutherford 1944 75 Singapore, 78 Vienna, 86 Manila, 93 Tel Aviv • Retired

HAMILTON Roger Patrick 1948 78 Jakarta, 82 Tokyo, 84 Hong Kong, 89 Copenhagen •

Retired

HARGREAVES Roger John 1950 73 Hong Kong, 76 Sanaa, 85 Hong Kong, 96

Wellington • Retired

HATFEILD Samuel Andrew Roland 1963 95 Lagos • Active

HILL Steven John 1962 • Active

HORNER Katherine Sarah-Julia 1952 85 Moscow, 97 Moscow • Active

HURD Thomas Robert Benedict 1964 95 Warsaw, 98 Amman, 02 Jerusalem.* • Active

KELLY Robert Mitchell Forest 1946 74 Nairobi, 80 Turkey, 81 Ankara, 95 Ottowa •

Retired

KENWRICK-PIERCEY Theodore Maurice 1948 74 Brussels, 82 Nicosia, 88 Hague, 94

Athens • Retired

KERSHAW Alex 1967 97 Geneva • Active

LANGMAN Nicholas John Andrew 1960 86 Montevideo, 88 New York, 94 Paris •

Active

LATTER Edmund John Scott 1968 94 Istanbul • Active

LEGGE Jeremy John 1961 87 Lusaka, 94 Vienna, 01 Paris (1 Sec). • Active

LUNGLEY Gareth Geoffrey 1971 97 Tehran, 02 Zagreb (1 Sec). • Active

• Active

ORWIN Peter David 1944 77 Athens, 84 Brasilia, 89 Tel Aviv, 96 Hague • Retired

PAGETT Christopher Robert Geoffrey 1952 78 Havana, 79 Lusaka, 88 Maputo, 97 New

York • Active

PARTRIDGE Colin Douglas 1955 80 New Delhi, 87 Hanoi, 94 Hong Kong, 00 Seoul

(Cllr). • Active

PENTON-VOAK Martin Eric 1965 95 Moscow, 01 Vienna (1 Sec). • Active

PERRY Geoffrey Colin 1951 81 Hong Kong, 92 Geneva • Active

PETTY Alan 0 • Active

POTTER Richard William 1960 85 Riyadh, 90 Nicosia, 95 Sarajevo, 99 Skopje, 04

Amman (Cllr).* • Active

PRECIOUS Mark 1960 Buenos Aires 86 • Active

RAINE John Andrew 1962 88 Kuwait, 94 Damascus, 97 Riyadh • Active

RAMSCAR Michael Charles 1948 77 Lagos, 79 Brasilia, 86 Madrid, 89 San Jose, 97

Madrid • Retired

RAWLINSON Timothy Simeon 1962 91 Lagos, 96 Stockholm • Active

REEVE Richard Robert 1948 73 Singapore, 77 Hong Kong, 83 Hong Kong • Retired

REGAN Michael John 1955 86 Kabul, 89 Dubai, 95 Bangkok, 04 Harare (Cllr).* •

Active

REILLY Peter Marius Julian Prows 1971 96 Khartoum • Active

RIDD John 0 • Active

ROGAN Janet Elizabeth 1962 89 Hong Kong, 91 Peking, 98 Sarajevo, 01 London. •

Active

SCARLETT John McLeod 1948 73 Nairobi, 76 Moscow, 84 Paris, 91 Moscow • Retired

SMITH Justin James McKenzie 1969 96 Moscow • Active

SOOTHILL Deborah Jane 1969 96 Peking • Active

SPEARMAN Richard David 1960 92 Istanbul, 97 Paris • Active

SPEDDING David 0 • Dead

SPINDLER Guy David St. John Kelso 1962 87 Moscow, 97 Pretoria • Active

STAFFORD Andrew Jeremy 1953 77 Stockholm, 79 Accra, 84 Prague, 91 Brussels, 99

Stockholm, 03 London. • Active

WILLIAMS Kenneth Mark 1944 76 Kuala Lumpur, 79 Bridgetown, 88 Harare, 94 Delhi

• Retired

WILLIAMS Mark 0 95 Tehran. • Active

WILSON Simon Jules 1966 91 Athens, 93 Zagreb, 99 New York, 02 Budapest (1 Sec).*

• Active

WISEMAN Julian Paul Geoffrey 1944 78 Geneva, 84 Dhaka, 90 Islamabad • Retired

WOODS Ian Alexander 1951 77 New York, 84 Berlin, 86 Bonn, 95 Warsaw, 03 Sofia

(Cllr).* • Active

WOODS David John 1951 78 Vienna, 81 Bucharest, 92 Harare, 97 Pretoria, 02 Berlin

(Cllr).* • Active

YOUNGER Alexander William 1963 95 Vienna, 02 Dubai (1 Sec).* • Active

ALESSANDRI Madeleine Kay 1965 90 Vienna, 96 Frankfurt, 04 Tokyo (Cllr).* Active

ANTHONY Ian Nicholas 1960 88 Lisbon, 93 Brasilia, 97 London.* Active

ARON Peter James 1946 68 Bonn, 84 Singapore, 86 Washington, 97 Seoul,00 London.

Retired

ASHDOWN Jeremy John Durham (Paddy) 1941 74 Geneva, 05 Sarajevo. Retired

ASHLEY David William 1968 02 Belgrade. Active

BACKHOUSE Nigel Anthony Richard 1956 84 Kabul,85 Kath-mandu, 89 Madrid,98

Paris, 01 London. Active

BAHARIE Ian Walter 1961 85 Cairo, 91 Abu Dhabi, 96 Jerusalem, 99 Abuja, 03 Riyadh

(Cllr).* Active

BALL Anthony James 1968 94 Kuwait, 99 Madrid, 03 Damascus (1 Sec).* Active

BARNES Nicholas John 1972 02 Tirana, 04 London. Active

BATES Nicholas Hilary 1949 79 Geneva, 84 Cairo, 89 Muscat, 96 Kingston, 98

Kampala, 01 London. Retired

BEER Nicholas James Gilbert 1947 77 Nairobi, 82 Madrid, 92 Hague, 99 Buenos Aires,

02 London. Retired

BIRD Julliette Winsome 1963 92 New Delhi, 01 Brussels, 03 London. Active

BLANCHARD William Hume James 1967 92 Budapest, 98 Islamabad, 04 Ankara (1

Sec).* Active

BRADLEY Timothy Gavin 1959 86 Kuwait, 96 Belgrade, 99 London. Active

BRAITHWAITE Julian Nicholas 1968 95 Zagreb, 96 Belgrade, 02 Sarajevo, 04

Washington (Cllr).* Active

BREWER Jonathan Andrew 1955 86 Luanda, 91 Mexico, 98 Moscow, 02 London.

Active

BROOKING Stephen John Allan 1964 89 Peking, 94 Sarajevo, 98 Bangkok, 02 Kabul,

04 London. Active

CAMPBELL Robert Pius 1957 84 Nairobi, 86 Belgrade, 92 Helsinki, 94 Skopje, 01

Bangkok, 03 Moscow. Active

CARNALL Philippa Jane 1957 83 Beirut, 84 Damascus, 88 Hanoi, 91 Washington, 97

Cairo, 02 Islamabad (3 Sec).* Active

CARTER Peter Leslie 1956 86 New Delhi, 94 Brussels, 01 Tel Aviv (Cllr, CG, DHM).*

Active

75 Paris, 80 Islamabad, 87 Jakarta, 93 Lagos, 97 Canberra, 00 London.* Active

COURT Vernon Robert 1958 84 Bangkok, 90 Brussels, 93 Brussels, 01 Canberra

(DHM).* Active

COWAN Anthony Evelyn Comrie 1953 78 Hong Kong, 80 Peking, 87 Brussels, 96 Hong

Kong, 03 Hague (Cllr).* Active

CRAWFORD Michael James 1954 83 Cairo, 85 Sanaa, 86 Riyadh, 92 Warsaw, 99

Islamabad, 01 London. Active

CRESWELL Alexander John Peter 1965 95 Pretoria, 01 Kuwait (1 Sec). Active

CROMBIE Anthony Campbell 1956 87 Havana, 94 Belgrade, 99 Moscow, 03 London.

Active

CROMPTON Paul 0

DANCER James Anthony 1975 01 Belgrade. Active

DARROCH Nigel Kim 1954 80 Tokyo, 89 Rome, 97 Brussels, 03 London. Active

DAVIES Elved Richard Malcolm 1951 77 Jakarta, 84 Athens, 89 Nairobi, 91 Oslo, 00

Hong Kong, 04 London. Active

DAVIES John Howard 1957 83 Riyadh, 87 Damascus, 93 Riga, 99 Sofia, 03 London.

Active

DAVISON John Paul 1950 77 Abu Dhabi, 86 Dubai, 89 London. Retired

DEAN Andrew John 1955 84 Vienna, 90 Hanoi, 97 Sao Paolo, 00 Canberra (Cllr).*

Active

DEANE Geoffrey 1950 80 Nairobi, 88 East Berlin, 01 Munich (Consul). Retired

DOE Marc 0

ELLIOT Hugh Stephen Murray 1965 91 Madrid, 99 Buenos Aires, 02 Paris (Cllr).*

Active

EVANS Stephen Shane 1954 98 Zagreb, 01 London. [Stephen Nicholas Evans previously

named.] Active

EVANS Julian Ascott 1957 82 Moscow, 85 Zurich, 91 New York, 02 Islamabad, 03

Ottawa (DHC).* Active

FARR Charles Blanford 1959 87 Pretoria, 92 Amman, 95 London. Active

FEARN Thomas Daniel 1962 92 Budapest, 01 Sarajevo. Active

FISHER John 1948 76 Ankara, 82 Vienna, 93 Santiago, 99 Jakarta, 03 London. Retired

FITCHETT Robert Dunkan 1961 84 Dakar, 88 Bonn, 94 Paris, 03 Manila (DHM).*

Active

FITTON-BROWN Edmund Walter 1962 87 Helsinki, 93 Cairo, 98 Kuwait, 03 Cairo

(Cllr).* Active

FLEMING Andre 0

FOLLISS Tarquin Simon Archer 1957 89 Jakarta, 95 Bucharest, 01 Copenhagen (Cllr).*

Active

FORBES Lachlan Pelly Ferrar 1970 98 Nairobi, 02 Baku (1 Sec).* Active

FOSTER Nicholas John 1957 86 Nicosia, 92 Moscow, 98 Athens, 03 London. Active

FRANSELLA Cortland Lucas 1948 73 Hong Kong, 80 Kuala Lumpur, 82 Santiago, 91

Rome, 95 London.* Retired

FROST Steven Alan 1964 92 Islamabad, 99 Stockholm, 02 London. Active

FULCHER Michael Adrian 1958 85 Athens, 93 Sofia, 99 Rome, 03 London. Active

GARNER-WINSHIP Stephen Peter 1956 91 Rio, 93 Lisbon, 94 London. Active

GASKIN Ruppert John Addison 1974 99 Cairo, 03 Khartoum (1 Sec).* Active

GOLLAND Roger James Adam 1955 79 Ankara, 84 Budapest, 89 Buenos Aires, 98

Brussells, 01 London. Active

GOULD Matthew Steven 1971 94 Manila, 02 Islamabad, 03 Tehran (DHM).* Active

GREEN Keith William 1964 92 Buenos Aires, 98 Sarajevo, 03 Santiago, 04 Baghdad

(Cllr).* Active

GUCKIAN Noel Joseph 1955 84 Jedda, 88 Paris, 94 Muscat, 98 Tripoli, 02 Damascus,

04 Kirkuk (CG).* Active

GUZELOVA Irena 0 01 Belgrade, 01 Skopje, 04 Sarajevo. Active

HAGGLE Paul 1949 76 Bangkok, 82 Islamabad, 89 Pretoria, 98 Bangkok, 01 London.

Retired

HALL James William David 1965 89 Lusaka, 91 New Delhi, 99 Vienna, 02 Pristina, 03

London. Active

HARRISON William Alistair 1954 79 Warsaw, 87 New York, 95 Warsaw, 00 New

York, 03 London.(* Possibly Alistair Harrison, HC, Lusaka, Zambia) Active

HARSTON Julian John Robert Clive 1942 73 Hanoi, 75 Blantyre, 82 Lisbon, 84 Harare,

91 Geneva, 04 Belgrade. Retired

HEALY Dora Claire Sarah 1952 87 Addis Ababa, 95 Nairobi, 98 London. Active

HOLIFIELD Martin 1961 86 Islamabad, 91 Kuwait, 97 Luanda, 02 Sarajevo, 03 London.

Active

HOLLAND Stephen Peter 1965 00 New Delhi (1 Sec).* Active

HOLT Sean Christopher Erick 1949 79 Havana, 82 Athens, 87 Khartoum, 91 Accra, 95

Bogota, 99 Luanda, 01 Freetown, 04 Basra (Cllr).* Retired

HURRAN Christopher 0 Active

HUSTWITT Justin John 1967 94 Cairo, 95 Riyadh, 01 Kampala, 04 Tripoli (1 Sec).*

Active

INKSTER Nigel Norman 1952 76 Kuala Lumpur, 79 Bangkok, 83 Peking, 85 Buenos

Aires, 92 Athens, 94 Hong Kong, 98 London. Active

INSALL Anthony John Godwin 1949 75 Lagos, 82 Hong Kong, 85 Peking, 92 Kuala

Lumpur, 99 Oslo, 04 London. Retired

JACKSON Andrew Michael 1958 87 Bonn, 01 Rome (1 Sec). Active

JACKSON-HOULSTON William Lester 1952 80 Brussels, 82 Buenos Aires, 90

Belgrade, 99 Hague, 03 Berne (Cllr).* Active

JACOBSEN Neil Marius 1957 86 Athens, 92 Madrid, 00 Santiago, 03 London. Active

KEEFE Denis Edward Peter Paul 1958 84 Prague, 92 Nairobi, 98 Prague, 04 London.

Active

KENNEDY Paul Vincent 1957 91 Riyadh, 99 Bahrain, 04 Baghdad (1 Sec).* Active

KILBY David James 1966 01 Bangkok, 03 Cairo (1 Sec).* Active

KILROY Sarah-Jill Lennard 1956 82 Montevideo, 83 Brussels, 94 Budapest, 98 London.

Active

KNIGHT-SANDS Kate 0 00 Vienna, 04 Sarajevo. Active

KNOWLTON Richard Jonathan 1950 78 Helsinki, 84 Harare, 91 Dubai, 97 Bridgetown,

02 Caracas, 03 Helsinki (Cllr). Retired

KYLE Michael Anthony 1948 72 Saigon, 78 Washington, 84 Accra, 88 Dar es Salaam,

95 Berlin, 98 London. Retired

LANCASTER Ian Francis Millar 1947 75 Hanoi, 78 Prague, 83 Brussels, 91 Ankara, 95

London.(* Algiers 05) Retired

LEY Graham John 1961 87 Cairo, 94 Nicosia, 99 Cairo, 03 London. Active

LOWEN Barry Robert 1964 89 Kuwait, 97 New York, 03 Riyadh (Cllr).* Active

LYON Julian Edmund 1965 99 Yerevan, 01 Belgrade. Active

MacCALLUM Fiona 1962 89 Moscow, 95 Riga, 00 Kiev, 04 Tallinn (1 Sec). Active

MacKENZIE Kenneth John Alexander 1949 75 Brussels, 81 Buenos Aires,85 Bucharest,

92 Vienna, 97 Munich, 01 London. Retired

MACPHERSON John Bannerman 1951 79 Khartoum, 80 Sanaa, 87 Sofia, 93 Cairo, 03

Stockholm (Cllr).* Active

MALIN Keith Ian 1953 78 Brussels, 84 Geneva, 90 Sofia, 96 Peking, 99 London.(*

Helsinki 05) Active

MARDEN Nicholas 1950 77 Nicosia, 82 Warsaw, 88 Paris, 98 Tel-Aviv, 02 London.

Retired

MARTIN Nicholas Jonathan Leigh 1948 81 Nairobi, 87 Rome, 93 Jakarta, 00

Bridgetown (Cllr). Retired

McCOCH Andrew David 1972 97 Istanbul, 02 Kabul, 03 Kathmandu (1 Sec). Active

McCOOEY Geraldine Mary 1973 98 Nicosia, 04 Sarajevo. Active

McLEAN Sian Alexis 1969 97 Hong Kong, 01 Peking (1 Sec). [*Sean McLean, Riyadh.]

Active

McMILLAN Hamilton 0 Retired

McNEILL Alasdair Morrell 1967 92 Istanbul, 97 Moscow, 99 London. Active

McQUIBBAN Peter James 1955 82 Brasilia, 88 Warsaw, 96 Copenhagen,04 Paris

(Cllr).* Active

MITCHEL Jonathan Kenneth Milton 1959 89 Amman, 91 Harare, 98 Bucharest, 02

London. Active

MOON Richard John 1959 85 Jakarta, 93 Rome, 99 New York, 03 London.* Active

NEIL Andrew Alasdair 1968 94 Nairobi, 01 Abu Dhabi (1 Sec). Active

NELSON Philip Raymond 1950 74 Budapest, 76 Paris, 80 Rome, 89 Manila, 91

Budapest, 94 London. Retired

NOAKES Stephen Martin 1957 90 Luanda, 96 New York, 00 London. Active

NOBLE Richard Adam 1962 87 Moscow, 93 Hague, 98 New Delhi, 03 Tashkent, 04

Hong Kong (DHM).* Active

O’CALLAGHAN John Matthew 1966 92 Santiago, 98 Moscow, 03 Stockholm,04

Belgrade (Cllr).* Active

O’CONNOR Paul Vincent 1956 77 Jedda, 80 Washington, 87 Istanbul, 91 Maseru, 99

St.Petersburg, 03 Berlin (1 Sec). Active

O’FLAHERTY Stephen John 1951 78 New Delhi, 81 Prague, 88 Vienna, 92 London.

Active

OWEN Richard Lloyd 1948 78 Abu Dhabi, 80 Beirut, 83 San Jose, 86 Berlin, 93

Copenhagen, 98 London. Retired

PAGE Simon Graham 1961 83 Kuala Lumpur, 88 Dublin, 92 New Delhi, 98 Riyadh, 01

London.(* 1 Sec, Bahrain, 05) Active

PARTON Charles William 1956 85 Peking, 90 Hong Kong, 03 Nicosia (Cllr).* Active

PATTERSON Hugh William Grant 1950 80 Berlin, 87 Guatemala City, 92 Caracas, 00

Berne, 04 London. Retired

PHILLIPS Tom Richard Vaughan 1950 85 Harare, 90 Tel Aviv, 93 Washington, 00

Kampala, 02 London. Retired

PHILLIPS Quentin James Kitson 1963 89 Budapest, 95 Moscow, 97 Kiev, 04 Istanbul

(Consul).* Active

PIRT Christopher 0

POWELL David Herbert 1952 88 Tokyo, 97 Brussels, 02 London. Active

PRIEST Timothy Ian 1947 75 Vienna, 81 Helsinki, 89 Athens, 99 Helsinki, 03 London.

Retired

REEVE Charles Michael Campbell 1971 99 Banja Luka, 01 Zagreb, 02 Skopje. Active

RICKITT Clare Louise 1964 93 Brasilia, 96 London. Active

RITCHIE Paul John 1962 86 Nicosia, 91 New York, 99 Nicosia, 03 London. Active

ROBERTS Philip John Barclay 1949 77 Islamabad, 82 Hanoi, 84 Tokyo,91 Lisbon, 94

Bogota, 97 Vienna, 99 London. Retired

ROBERTS David George 1955 77 Jakarta, 81 Havana, 88 Madrid, 91 Paris, 96 Santiago,

00 Berne (DHM, CG). Active

ROBERTS Michael John Wyn 1960 87 Athens, 95 Brussels, 04 Ankara (DHM).* Active

ROBSON Elizabeth Carol 1955 84 Moscow, 88 Geneva, 96 Stockholm, 02 Copenhagen

(DHM). Active

RUNACRES Mark Alastair 1959 83 New Delhi,91 Paris, 99 New York, 02 New Delhi

(DHC).* Active

SANDERSON Michael John 1948 72 Cairo, 79 New York, 84 Oslo, 93 Hong Kong, 95

London. Retired

SANDOVER William Geoffrey 1955 81 Vienna, 86 Dublin, 92 Buenos Aires, 02 Paris,

04 Islamabad (Cllr).* Active

SAVILLE John Donald William 1960 83 Jakarta, 88 Warsaw, 95 Vienna, 00 Havana, 03

 

    Čudné praktiky niektorých predajcov – JOHN GARFIELD

John Garfield, SC Europa, Na troskách 25, 974 01 Banská Bystrica je predajňa obuvi, ktorá  sa na pohľad nelíši veľmi od tých ostatných. Len dovtedy pokiaľ si na kúpenú obuv neuplatňujete z nejakého dôvodu reklamáciu. Moja skúsenosť so službami uvedenej predajne pri uplatňovaní reklamácie razom zmenila môj názor.

Ešte vo februári 2012 som si tam zakúpil zimnú obuv. Bežným nosením sa po čase prelomili mriežky v podpätkoch. Zistíte to pomerne rýchlo lebo máte pocit, že chodíte bosou nohou po asfalte. Obuv som reklamoval v marci 2013  v uvedenej predajni.

 Odpoveď bola nasledovná citujem:

 Reklamácia uplatnená po 12. mesiacoch od kúpy.

 Podľa Občianskeho zákonníka – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 z.z. Vašu reklamáciu zamietame bez odborného posudku.

            V súlade s reklamačným poriadkom, predávajúci nesie zodpovednosť len za vady výrobku a nie za zmeny vlastností obuvi, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia, či prirodzené vlastnosti materiálu. Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že reklamovaná vada nie je výrobnou vadou.

            Oznamujeme Vám, že v zmysle zákona 397/2008 z 18. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si môžete dať vypracovať odborný posudok v určenej dobe na adrese:

            OBUV LUNA, s.r.o.

            Stredisko záručných opráv

            Mlynská 39

            052 01 Spišská Nová Ves

 

Koniec citácie.  

Táto odpoveď ma neuspokojila, pretože prelomenie mriežky opätku predsa nemôže byť žiadna zmena vlastností obuvi a tiež nie prirodzenou vlastnosťou materiálu. Tak som sa rozhodol, že budem vec riešiť ďalej a nedám sa uspokojiť nekvalifikovanou odpoveďou predajne John Garfield. Najprv som si vyhľadal informácie o odporučenej firme, na vypracovanie odborného posudku. Urobil som dobre, pretože vyhľadané informácie ma prekvapili.

Podľa obchodného registra totiž konateľom a teda aj možným majiteľom je jedna a tá istá osoba aj firmy JOHN GARFIELD SK s. r.o., aj firmy OBUV LUNA, aj firmy IMBIZ, ktorá je uvedená na pečiatke reklamácie  (viď www.orsr.sk). Bolo mi jasné, že keď sa obrátim na firmu OBUV LUNA s požiadavkou vypracovania odborného posudku, tak mi napíšu negatívnu odpoveď.  

Tak som si našiel v zozname ministerstva spravodlivosti inú nezávislú osobu, kompetentnú na vypracovanie odborného posudku a obrátil som sa na ňu. Znalkyňa mi vypracovala znalecký posudok, v ktorom bolo jasne a zreteľne napísané, že chyba bola spôsobená použitím nekvalitného materiálu na výrobu obuvi, že ide o skrytú chybu, ktorá sa nedá zistiť vizuálne ani hmatom a prejaví sa v priebehu skúšania alebo nosenia, že ide o funkčnú chybu obuvi, znižujúcu jej úžitkové vlastnosti, chyba je neodstrániteľná, technicky a ekonomicky neprijateľná a že chyba obuvi vznikla pri jej výrobe v dôsledku nedodržania technologického postupu. Vznik reklamovanej chyby nebol ovplyvnený spôsobom užívania obuvi.

Tento znalecký posudok bol skutočne objektívny a pravdivý na rozdiel od citovaného stanoviska predajne John Garfield.

Na jeho základe som opätovne v stanovenej lehote reklamoval obuv. Pracovníčka ma kontaktovala cca po dvoch týždňoch a oznámila mi, že si môžem prísť po peniaze. A tak som nakoniec s reklamáciou uspel, vrátili mi peniaze za obuv a preplatili aj náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku.

Môj záver: Je skutočne poľutovaniahodné, že niektoré firmy používajú takéto maniere. Mnohé predávajú nekvalitné výrobky, zjavnú oprávnenú reklamáciu neuznajú, potom Vás odporučia na finančne a majetkovo spriaznenú firmu pre spracovanie odborného posudku, čo je podľa mňa konflikt záujmov a dúfajú, že si nedáte tú námahu a neabsolvujete podobnú procedúru ako som absolvoval ja, aby som sa dovolal nápravy.

            Preto odporúčam každému, aby si hájil svoje práva a bojoval proti nekalým praktikám obchodníkov. Treba to urobiť už len z princípu. Inak Vás podobné firmy zneužijú a zarábajú na nekvalitných výrobkoch. A Vás to stojí peniaze… Sú asi zvyknutí, že ľudia obuv hodia do koša a kúpia si novú. A neuplatnenie si svojich práv je obrovská chyba spotrebiteľa…Ja však viem jedno. Vo firme John Garfield na Slovensku si už istotne žiadnu obuv nekúpim…